Település-gyilkosság

Érpatak Tisztelt Lakói!

  

Egy olyan sajnálatos eseményről kell Önöket tájékoztatnom, mely nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában egyedülállónak számít! Ez pedig a következő:

Településünkön immár közel harmadik éve olyan egyedülálló képviselői visszaélésnek lehetünk a tanúi, melynek következtében az egész települést a saját képviselői (pontosabban a megválasztott 6 képviselőből a 4 becstelen településgyilkos képviselők) próbálják meg alattomosan, úgy végképp tönkre tenni és kivéreztetni, hogy ne kaphassa meg a működéséhez szükséges normatív állami támogatásokat s ezáltal bénuljon meg a működése aminek a levét a lakosság fogja meginni. (Ez alól a súlyos kár alól nem fogja mentesíteni a lakosságot /pl. a szociális téli tűzifa támogatás idei elmaradása 120 család esetében stb./, ha utána a település-gyilkos képviselők majd megpróbálnak hazudozni s ezáltal ezt az aljasságukat megpróbálják a polgármesterre kenni).

A négy település-gyilkos képviselő immár második éve nem hajlandó elfogadni az önkormányzat zárszámadási rendeletét, ami azzal jár, hogy a települést minden évben május 31 után megfosztják az Önök után járó pénzügyi támogatástól s ezzel nagyon súlyos károkat okoznak az önkormányzatnak s ezen keresztül pedig a lakosságnak vagyis elsősorban Önöknek!

 

Ennek következtében

1./ 2017 évben a június, július, augusztus és szeptember hónapokban önkormányzatunk azt a normatív támogatást sem kapta meg, melyet hazánkban rajtunk kívül mind a közel 3200 önkormányzat megkapott.

2./ Ennek következtében nem tudtunk már két hónapja bért fizetni az önkormányzati dolgozóknak, óvónőknek, a mezőőröknek, a tanyagondnoknak, a fizikai munkásoknak,

 

3./ így a dolgozók nem tudják a saját családjuk fenntartásának elemi kötelességeit teljesíteni, nem tudják a lakásuk, kocsijuk hiteleit törleszteni, nem tudják a munkába járásukat finanszírozni stb,

 

4./ Ennek következtében az önkormányzat rövid időn belül nem tudja a közintézmények villany-, gáz-, víz-, fűtés számláit és egyéb irodai papír és eszköz-szükségleteit, a fénymásolás stb. költségeit kifizetni!

 

5./ Ennek következtében az önkormányzat nem tudja utalni a lakásfenntartási támogatásokat s így a lakosság azon részénél, aki számára ez a villanyszámla törlesztésre van átutalva, azoknál nem fizetés miatt rövid időn belül ki fogják kötni az áramszolgáltatást!

 

6./ Ennek következtében az önkormányzat rövid időn belül nem fogja tudni, az alapvető szolgáltatásokat (orvosi rendelő, gyógyszertár, védőnői, családsegítői, mezőőri, tanyagondnoki, óvodaműködtetés, idősek nappali otthona, stb. szolgáltatások működtetését) biztosítani a lakosság részére stb. Az orvos áram és fűtés nélküli rendelőben nem fogja tudni megvizsgálni a betegeket és nem fogja tudni bekapcsolni a számítógépet és így nem fogják tudni még a betegek gyógyszereit sem felírni. A gyógyszertárban pedig még a vény nélküli recepteket sem fogják tudni kiváltani!

 

7./ Ennek következtében az önkormányzat rövid időn belül nem fogja tudni, a közvilágítási számláit kifizetni és így utána megszűnik az éjszakai közvilágítás!

 

8./ Az óvónők áram és fűtés nélküli óvodában nem fogják tudni fogadni a gyerekeket!

 

9./ ezen képviselők településellenes bűnei következtében az idén már kb. 120 család elveszíti a téli szociális tűzifa támogatást, mert elfogadatlan zárszámadási rendelet hiányában a település nem jogosult többek között erre a támogatásra sem! Ezt az a 120 család köszönje meg ennek a négy becstelen és kegyetlen képviselőnek, mert az egyébként rászoruló családok ezen képviselők visszaélései miatt szorulnak ki az idén ezen szociális támogatásból,

 

10./ éppen úgy, mint tavaly például a 100 %-ban támogatott szabadtéri kondipark létrehozási támogatásából is, mely egyértelműen a fiatalok sportolását és hasznos szabadidő eltöltését segítette volna.

11./ Ezen képviselők visszaélése miatt estünk el az elmúlt 3 évben több száz milliós támogatástól (utak, járdák, belvízelvezetés stb.) ugyanis ezen támogatások zömének előfeltétele lett volna a zárszámadási rendelet elfogadása. Ezt jól megkomponálta a fideszes maffia-kormányzat, ugyanis ezt a képviselői visszaélést minimum tisztségtől való megfosztással és letöltendő börtönbüntetéssel kellene büntetni!

 

MINDEZT MIÉRT??? AZÉRT MERT JELENLEG A 7 FŐS KÉPVISELŐ-TESTÜLETBŐL A 4 BECSTELEN ÖNKÉNYESEN ÚGY DÖNTÖTT, HOGY NEM TESZ ELEGET A TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ÉS NEM FOGADJA EL A ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ RENDELETET! A JELENLEGI FIDESZES TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS PEDIG OLYAN, HOGY EZT AZ ALJAS MUNKÁT A KÉPVISELŐK ESETÉBEN NEM BÜNTETI, A LAKOSSÁG ESTÉBEN VISZONT A LEHETŐ LEGSÚLYOSABBAN, MERT ILYENKOR A BELÜGYMINISZTÉRIUM INTÉZKEDÉSE MIATT FELFÜGGESZTIK A PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSÁT A TELEPÜLÉSNEK!  Elképesztő, de így van jelenleg, ugyanis az aljas képviselői visszaélés miatt a lakosságot büntetik a legkegyetlenebbül!

Ez kifejezetten az ő bűnük, de sajnos jelenleg annyira liberálisok a jogszabályok, hogy a képviselő azt csinál, amit akar, ha akarja, akkor tönkre teheti a saját települését büntetlenül. Ezt súgta meg ezeknek a tudatlan  településgyilkosoknak a börtönbüntetését váró, éhes fideszes országgyűlési képviselő Simon Mislós és az ország kifosztásán és a haveri körök zsebének a tele tömésén ügyködő fideszes banda. Ezért merik ezek a teljesen tudatlan képviselők ezt csinálni, mert a Fidesz ezt ma lehetővé teszi számukra: a minden településnek járó, elemi normatív támogatások megvonása-felfüggesztése révén büntetlenül tönkre lehet tenni egy települést, ha a többségi képviselőknek éppen ehhez van kedvük!

Minden beszámolónknak a törvényi előírások szerint eleget tettünk és teszünk 13 éve. Ha nem lenne így akkor a kormányhivatalban lévő és hihetetlen fizetésekkel lekenyerezett fideszes lakájbűnözők már rég eljárást kezdeményeztek volna!

Akármit hazudoznak, ne higgyenek nekik, ugyanis ők azzal sem szankcionálhatják egy település életét, amiért a Non-profit Kft ügyvezetője, ifj. Gagna János ellen jelenleg 17 milliós hűtlen kezelés és csalás miatt büntetőeljárás folyik! Ő ezen csalási időszakban már a fideszes országgyűlési képviselő Simon Mislós sógornőjével Simon Attilánéval (Ilussal) és Simon Mislós juhász öccsével Simon Barnabással szövetkezett a fideszes 8 osztályos Simon Attiláné (Ilus) polgármesteri székbe való juttatása, a fideszes önkormányzati támogatási mutyik lehetőségének a megnyitása és az én leváltásom érdekében. A Gagna János ügyvezető a pénzügyi manipulációik érdekében sem számomra, sem a képviselő-testület számára nem mutatott be vagy adott le az ötszöri írásbeli felszólítás ellenére sem olyan teljes számlacsomagot, elszámolási kimutatást és könyvelést, mellyel lezárhattuk volna a Kft. ügyét, ennek elmaradása miatt nem szüntettük meg a tisztségét! A kft számlái hiányosak, nincsenek lekönyvelve és nem készítette el a kötelező pénzügyi beszámolókat sem a kft-nek és nem tett eleget az elektronikus letétbe helyezési kötelezettségének sem. Az, hogy miért van így, az a mai napig rejtély, csak bűncselekményre utaló sejtések vannak.  E miatt folyik a büntetőeljárás ellene, hangsúlyozom: a négy romboló képviselő feljelentése alapján!!! Ennek az ügynek a tisztázása nem a képviselőkre, hanem a rendőrségre, az ügyészségre és a bíróságra tartozik s e miatt, ezzel az ürüggyel a gazember sértődött képviselők nem véreztethetik ki a saját településüket a pénzügyi források Belügyminisztérium általi felfüggesztetésével, mert az önkormányzat kötelező szolgáltatásainak zökkenőmentes működtetése, mint a lakosság szolgálata szent dolog és teljesen más lapra tartozik ez az ügy, és szeretett szülőfalunk szándékos és mesterséges tönkretételéhez semmilyen képviselőnek nincs joga és ezen esetben nincs mentség a számukra!

Tájékoztatásul közlöm, hogy ehhez hasonló eset történt Nyíregyházán, amikor az egyik Kft ügyvezetője valóban 82 millió forint kárt okozott, s azért első fokon letöltendő börtönre ítélték, de jól nézett volna ki Nyíregyháza megye jogú városa, ha ezen 3 év alatt ezen ürüggyel megfosztották volna a sajt önkormányzati képviselőik az állami normatív forrásoktól a várost éppen úgy mint most teszik Érpatakkal fideszes tanácsra, mert ezt a településellenes gazemberséget jelenleg sehogyan sem, még minimális módon sem szankcionálják a hatályos jogszabályok!

Erre az Európában egyedülálló településgyilkossági kísérletre mindenképpen fel kell hívni a figyelmet Önök előtt, mert már csak az Önök vélemény-nyílvánítása és az aljas képviselőknek való alapos beolvasás tud bennünket megmenteni a totális működésképtelenné válástól. Úgy látszik, hogy ezek meg akarják várni, amíg valakinél elpattan a húr, de én most is azért írom ezt a levelet, hogy ezt ne várjuk meg és térítsék őket szép szóval és határozott figyelmeztetéssel jobb belátásra! Szerintem Önök nem ezért választották meg őket!

A pénzünk megvan mindenféle működésre, mindenféle bér és számla kifizetésére csak a településgyilkosok visszaélése miatt nem küldik le a Belügyminisztériumból és a Magyar Államkincstártól. Ez a pénz bármelyik hónap végén rendelkezésre áll, ha a becstelen településgyilkosok elfogadják a zárszámadási rendeletet. Ez már az ennek érdekében összehívott kb. húsz ülés után körülbelül 2 x 1 perces elfoglaltság a képviselő-testületnek!

Ma nem, hogy Magyarországon, de egész Európában egyedülálló az a képviselői visszaélés, melynek következtében, egy önkormányzatnak 2017. szeptember 12-én nincs 2015-ös és 2016-os zárszámadási rendelete, mert állítólag ifj. Gagna János nem számolt el a kft ügyeivel! Ekkora aljasságra Európa egyik településén sem mertek vetemedni még a legaljasabb képviselők sem! Ezen településgyilkosok azt hiszik, hogy ezen gazemberségeiknek nem lesz brutális következménye. Figyeljék sorsukat és majd lássák meg, amikor Isten igazságot szolgáltatva eljön hozzájuk és bekopog az elszámolás céljából! Aljasságuktól való megszabadulásunk és a mindenható Isten igazságszolgáltatásának meggyorsítása érdekében kérjük csatlakozzanak imáinkhoz!

Ezen bűneik következtében 2016 évben sem kaptuk meg a normatív támogatást, mely miatt az azóta már Isten által az élők világából eltávolított Kozma Péter és bandája is megpróbálta visszavonni a munkaügyis támogatásokat s ennek következtében a 2017-es évben önkormányzatunk nem kapott egyetlen egy közmunkást sem, ezen aljas visszaélés következtében az érpataki emberek kb. 16 millió összegű bértámogatástól estek el, (azok pedig akik mégis elhelyezkedtek más településen ők ott más település fejlődését szolgálták Érpatak helyett). Ezt a 16 milliót az érpatakiak is költhették volna saját családjukra!

 

MEGOLDÁSKÉNT eddig 7 alkalommal javasoltam a képviselő-testület feloszlatását számukra, mely megoldási módba természetesen nem mernek belemenni a település-gyilkos képviselők! Ráadásul azzal az ígérettel kiegészítve kértem a testület feloszlatását, hogy én most sem fogok indulni képviselőnek, mert ha az ő fideszes irányvonalukat akarja támogatni a település, akkor én nem fogok ott piszkoskodni ellenük a képviselő-testületben, mint ahogyan ők teszik ezt folyamatosan, ugyanis Nagy Imréné is vágyott a polgármesteri címre 2014-ben és csúfosan elbukta és most folyamatosan e miatt akar bosszút állni a településen, ugyanígy vágyott a polgármesteri címre 2016-ban (a börtönbüntetését váró, fideszes helytartó Simon Mislós juhász öccse) Simon Barnabás is aki szintén ott piszkoskodik folyamatosan a képviselő-testületben. A börtönbüntetését váró fideszes helytartó Simon Mislós korábban 2014-ben pedig a 8 osztályos sógornőjét Simon Attilánét (Ilust) akarta helyettem a polgármesteri székbe ültetni Érpatakon! Egyébként fontos megjegyezni, hogy amikor a cigányság kiilleszkedett bűnöző rétege és a magyarság seftes bűnöző rétege miatt a (V)ÉRPATAK-i terrorisztikus idők zajlottak még Érpatakon, akkor a jelenlegi fideszes helytartó Simon Mislós motyóját összeszedve hanyatt homlok elmenekült a településről Nyírbogátra feleségével Rizsák Ildikóval együtt. Ezt természetesen nem azért írtam mintha hiányoznának valakinek is Érpatakon, de látnunk kell, hogy milyen kontra-szelektált és hitvány káderpolitika zajlik a Fideszben, ezen tehetségtelen bólogató-jancsi típusú lakájok és a parlamenti szavazógép-nyomogatásra használt tehetségtelen fidesz-csicskák helyzetbe hozása által egyre korlátlanabb visszaélési jogkörök biztosítása révén.)

Érpatak, 2017. szeptember 12.

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
polgármester

A rajtam álló végső és utolsó megoldásként intézkedtem az összes adóbevétel befizetésének meggyorsításáról és így minden utolsó fillérnek a felhasználásáról, tűzoltó jelleggel a legsúlyosabb elmartadásaink a kifizetéséről. A többi Önökön múlik: ha sikerül rábírniuk a négy kegyetlenül aljas képviselőből legalább egyet, hogy a.) csatlakozzon a képviselő-testület feloszlatásához /vagy b.) esetükben a legkivitelezhetetlenebb megoldást választva közel 3 év után valami csoda folytán kezdjenek el a településéért dolgozni az önkormányzati esküjük szerint!/

további részletek Orosz Mihály Zoltán facebook bejegyzésében

————————————

Ezért a bűncselekményért nem büntették az önkormányzati képviselők Nyíregyháza önkormányzatát és ezen keresztül a város dolgzói és a lakosságot úgy mint most azt teszi a fideszes banda Érpatakon, pedig a Kft ügyvezetője az elsőfokú ítélet szerint 82 milliós kárt okozott:

NyírVV-ügy: Letöltendő börtönre ítélték a nyíregyházi városüzemeltető ügyvezetőjét

82 milliós kár – Nyíregyházán tárgyalták a nagy port felkavaró gréderezési eseteket

————————————

Érpatak Önkormányzata pert nyert a Magyar Állam ellen

————————————

Simon Miklós újabb botránya!

————————————

Rizsák Ildikó orvosi visszaélései Érpatakon

————————————

Simon Miklós és érpataki bandája

————————————

Nyomozás Simon Miklós öccse ellen hivatalos személy elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt

————————————

Simon Barna harácsolási vágya és földéhsége.


————————————

Simon Barnabás rátámad a polgármesterre!

————————————

Nagy Imre Attiláné képviselő-jelölt garázda agressziója és “kampánya”

————————————

Ajánljuk figyelmükbe Simon Miklós korábbi tevékenységével kapcsolatos fontos információkat

Share Button

A szerzőről

Kapcsolódó bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.