Sajtótájékoztató

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Sajtótájékoztató

a Debreceni Ítélőtáblán elkövetett brutális törvénysértés sorozatról és

 kirívó bírói önkényről.

Időpontja:2015-02-05-e csütörtök 9 óra 45 perc

Helyszíne:Debreceni Ítélőtábla bejárata Debrecen Széchényi utca 24 szám

 

Az ami jár egy elsőfokon felbujtóként elkövetett szándékos emberöléssel megvalósított háborús bűntett és bűnpártolással megvalósított háborús bűntett miatt elsőfokon elítélt kommunista gazember hazaárulónak, Biszku Bélának, vagyis az elfogultsági kifogás elbírálásáig a tárgyalás elhalasztása, az nem jár a nemzetéért felelős érpataki polgármesternek Orosz Mihály Zoltánnak, a megszállóink szemében egyetlen „megbocsáthatatlan bűne” miatt: a cigány-magyar együttélést integrációs pénzek nélkül 0 Ft-ból történő leghatékonyabb megoldásáért.

Ezen megszállóink által „megbocsáthatatlan bűne” miatt a szabadkőműves balliberális média által kriminalizált és üldözendő s jogfosztandó polgármesternek beállított médiaszuggesszió következtében a sötét médiaterror elvárásait szolgaian kiszolgáló és (a szabadkőművesség által megszállt) Debreceni Ítélőtábla esküszegő bírói is delíriumszerű elvakultságukban követni szeretnék a páholyutasításokat és a médiaparancsokat.

A 2014-október 12-ei érpataki önkormányzati választások során Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. bíró, Dr. Pribula László bírókból álló bírói tanácsaz érpatakipolgármester eredményes újraválasztását megakadályozandó, a m,ai napig büntetlenül hagyott súlyos bírósági visszaéléssel a 2014-es választások során rekordgyorsasággal 3 óra alatt hozott egy súlyosan jogsértő és a mai napig hatályban lévő jogerős végzést Érpatak Önkormányzata sérelmére:

(http://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/debreceniitelotabla.birosag.hu/files/field_attachment/pki2075020142.pdf).

Ezen súlyos visszaélése ellenére 2015-02-05 10 órakor tovább kívánja folytatni visszaéléseit, ugyanis megalapozott elfogultsági kifogás elbírálását meg nem várva tárgyalást szeretne tartani. (http://www.erpatakimodell.hu/files/Idezes_2015_02_05.pdf)

Brutális törvénysértését illusztrálva tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy ugyanebben az ügyben párhuzamosan érvényben van egy később keletkezett, de 180 fokban ellentétes másik végzés is a Debreceni Ítélőtáblán:

(http://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/debreceniitelotabla.birosag.hu/files/field_attachment/pkii2075420142.pdf)

úgy, hogy a brutálisan törvénysértő végzés nincs hatályon kívül helyezve és ez senkit nem zavar a Debreceni Ítélőtáblán, hanem mindenki hallgat. (Remélhetőleg a Strasbourg-i bíróságon elmagyarázzák az érintett bíráknak a sorozatos jogsértések mivoltát.)

Ez az anomália sem keletkezett volna, ha a jelen bírói tanács (Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. bíró, Dr. Pribula László) korrektül tette volna a dolgát és nem lett volna sérelmemre ennyire ellenségesen elfogult, ha megvizsgálta volna az ügyben a beadványt, akkor rá kellett volna jönnie, hogy másodfokú végzés nélkül ő nem is illetékes. Ha nem hamisította volna meg a végzését, melyben azt hazudja, „a nemzeti Választási Bizottság felülvizsgálati kérelemnek minősítette”, ezen tényhamisításával ellentétben az Nemzeti Választási Bizottság nem is látta így nem is vizsgálta a fellebbezést, hanem a Nemzeti Választási Iroda vezetője Dr. Pálfi Ilona (valószínűsíthetően szándékegységben Dr. Patyi Andrással NVB elnökkel) sérelmemre egy brutálisan jogsértő hatáskör elvonást és ezzel hivatali visszaélést hajtott végre, sárba tiporva a Ve. 330. §. (3) c.) pontja kogens rendelkezését és megfosztotta az NVB-t hatáskörétől, így kimaradt a 2-fokú eljárás¸ebből fakadóan a Debreceni Ítélőtábla illetékessége sem lett volna megállapítható, hiszen a Ve. 229. § (1) szerint a Debreceni Ítélőtábla illetékességét „a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerinti illetékes Ítélőtábla bírálja el”. Érpatak Önkormányzata esetében 2014 októberében a helyhatósági választáskor a másodfokú eljárásra a Pálfi Ilona NVÍ elnök hivatali visszaélése miatt nem is került sor, így nem volt jogi alapja a Debreceni Ítélőtábla illetékességének. Ezen súlyos hatáskör túllépés tapasztalása során a Debreceni Ítélőtáblának a Be. 171. §. (2) bekezdése szerint büntetőfeljelentést kellett volna tenni az NVÍ (és/vagy NVB) vezetője ellen éppen úgy amint az én felvetésem-aggályom után az NVB elnöke szánalmas és nevetséges lelki nyomorultak módjára meg is tették az NVB 1445/2014. számú határozatával.

 

Mi a tárgyalás megtartását meg fogjuk akadályozni és

 továbbra is fenntartjuk elfogultsági kifogásunkat,

követeljük az elfogultsági kifogás

(http://www.erpatakimodell.hu/files/Elfogultsagi_kifogas_TASZ.pdf)

elbírálásáig a tárgyalás elhalasztását és

ezennel továbbra is kérjük új bíróság kijelölését és az ellenséges bírói tanács leváltását.

 

Kérjük a média képviselőit, hogy e fontos eseményről tudósítani szíveskedjenek!!!

 

Érpatak, 2015-02-04.

Polgármesteri esküm szerint tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán

polgármester

„Én, Orosz Mihály Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

 polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Érpatak fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”

(polgármesteri eskü)

 

utóirat:

 

Az Érpatakon a megválasztásom előtt tapasztalható pokoli magyar-cigány együttélést integrációs pénzek nélkül 0 Ft költséggel európai szinten szinte a legeredményesebben megoldottuk és egy békés együttélésre átfordítottuk. Ennek bizonyítékaként csatolunk 5 rövid, néhány perces videót:

 

Cigány származású személyek Orosz Mihály Zoltánról és Érpatakról:

https://www.youtube.com/watch?v=f64ZiwzUCbw

Az érpataki modell – cigányprobléma megoldása

https://www.youtube.com/watch?v=JC4AkELKWKk

Érpatak – egy önkormányzat harca a bűnözés ellen

https://www.youtube.com/watch?v=Cqebolc2Uyo

Így hazudik a TASZ-nál kiképzett Szőllősi Gábor saját településéről, Érpatakról

https://www.youtube.com/watch?v=08ajgP32Yyw

Sikeres integráció Érpatakon

https://www.youtube.com/watch?v=PozriTCHcTUcropped-emoh-test1

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.