Sajtóközlemény: Új fejezet a cigányintegrációban

Teljes megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy újra ugyanazon típusú megélhetési cigány politikusok szerveznek megmozdulást, akik az elmúlt 26 év cigányintegrációs kísérleteit zsákutcába futtató liberális módszertan szerint képviselték a cigányság helyett saját maguk érdekeit. Ezek a kártékony liberális emberjogi program szerint próbálják újból faji és rasszista alapon szervezni, tömöríteni és uszítani a cigány közösséget.

Minden olyan méltatlan megélhetési cigány vezető, aki a hőzöngő, náci veszéllyel riogató, rasszista jelszavakkal dobálózó és mocskolódó jogvédelmen kívül egyetlen település egyetlen cigány közössége vonatkozásában sem tudta megmutatni, hogy ő hiteles vezetőként felmutatható eredményekkel tud szolgálni az általa vezetett közösség felzárkóztatása vonalán a cigányintegráció vonatkozásában az méltatlan a cigányság képviseletére, ugyanis a cigány közösség védelme érdekében való kiállásnak ezzel kellene kezdődni.

Ezen méltatlan és teljesen alkalmatlan vezetők igazából nem a cigányok érdekeinek a képviselői, hanem saját önző anyagi és hatalmi vágyaikat képviselik, azt akarják szánalmasan bizonygatni, hogy a korábbi levitézlett tolvaj képviselők helyett ők az „igazi” cigányvezetők és a cigányságot cserben hagyó és eláruló elődeik helyett ők akarnak a helyükbe lépni, mert most már ők tudnak legjobban rasszistázni, ők tudnak a leghangosabban a náci veszéllyel riogatni és ezért a jövőben rájuk kellene bízni a jövőben a cigányintegrációra fordítandó százmilliárdokat.

Ezek az uszító cigányvezetők ugyanúgy ahogyan kártékony elődeik is ugyanabból a liberális kottából próbálják eljátszani a dallamot újra és közben nem jönnek rá, hogy a gyűlölet alapú fajvédelem receptje csak megmérgezte a közéletet és a megoldáshoz teljesen új fejezetet kell nyitni a cigány integráció feladatkörében, teljesen új kotta szerint kell megközelíteni az együttélési problémát: 1.) sürgősen el kell kezdeni a jogérvényesítést, meg kell kezdeni a cigánytelepeken a jogrend helyreállítását (be kell vinni a törvényeket a gettókba!), 2.) a jogosultságok forszírozása helyett a kötelezettségek teljesítését is számon kell kérni minden állampolgártól nemre, fajra tekintet nélkül az igazi egyenlő bánásmód jegyében, 3.) meg kell kezdeni egy érdemi (s nem rasszista jogvédelem alapú) párbeszédet és egy hatékony együttműködést az eredményt felmutatni tudó szakemberekkel és 4.) az társadalmi integrációhoz valóban értőket pedig nem lehet kirekeszteni náci veszéllyel való riogatás kíséretében és ürügyén, mert akkor ők továbbra is a kudarcot vallott nézetek és módszerek képviselői.

Hangsúlyozzuk, hogy azok a cigány vezetők, akik elhallgatják saját közösségeikben az aggasztó méreteket öltött bűnözést, agressziót, az uzsorázás, a „boltocskázást”, a drogterjesztést, a prostitúciót, az „öregezést”, az eszméletlen mértékű szemetelést, a tömeges, bűncselekmény szintű gyermekveszélyeztetéseket, azok nem méltók közösségeik képviseletére!

Azok a cigány vezetők, akik nem akarják saját közösségük kiilleszkedett tagjait a bűnözésről leszoktatni és a jogszabályi normák világába vissza vezetni, akik nem akarják a saját közösségük igénytelen tagjait megtanítani a megfelelő higiéniai feltételek biztosítására, a folyamatos szemetelés felszámolására, a felnövekvő gyermekek veszélyeztetésének megszüntetésére azok nem méltók közösségeik képviseletére!

Azok a cigány vezetők, akik a közösségük igénytelenségéért a többségi társadalmat hibáztatják és rasszizmussal vádolják, azok nem méltók a közösségük képviseletére!

Ezek a megélhetési cigánypolitikusok, akik az „érpataki modell” ellen tartanak „tiltakozó megmozdulást” a Nemzetközi Romanapon a köztársasági elnöki palota előtt, azok továbbra is csak a liberálisok programját: a cigányság hülyítését, faji alapon való tömörítését és a többségi társadalom elleni uszítását akarják megvalósítani, és a tiltakozásuknak ezen liberális társadalompusztító és destabilizációs programhoz van igazán köze és nem az Érpataki Modell komplex társadalmi integrációs rendszeréhez.

Ezek az állítólagos tüntetők féltik a jogállamiságot a törvények betartatásától, pedig éppen a gettókban uralkodó törvényen kívüliség veszélyezteti a jogrendet és a jogállamiságot, pontosan azok az állapotok melyeket a mindent faji és származási alapon értelmező liberális jogvédelem alakított ki azzal, hogy rendeltetésszerű jogalkalmazás során igyekszik folyamatosan rasszizmussal vádolni a jogalkalmazókat, ezzel szisztematikusan és tudatosan blokkolva a hatékony jogalkalmazást.

Azok a jogértelmezések veszélyesek a társadalomra, melyek a közösségek cigány tagjainak bűnöző rétege vonatkozásában megvalósuló jogalkalmazást folyamatosan rasszista támadásként akarják beállítani, pedig a cigányság kiilleszkedett és bűnöző rétege ellen alkalmazott joggyakorlás az nem faji alapú rasszista cselekedet, hanem a jogrend és a jogállamiság védelmének és a cigányság beilleszkedni akaró rétegének védelmében történő normafelmutatás.

A nemzet egységét és a jogbiztonságot éppen az a kettősmérce és érdemtelen pozitív diszkrimináció veszélyezteti, mellyel alkalmazzák a törvényeket a cigányság tudatos lezüllesztése érdekében ma a liberális média brutális elvárásterrorja következtében. A nemzet egységét és Magyarország közrendjét éppen az veszélyezteti, hogy a „civilnek” álcázott tözsdespekulánsok által finanszírozott nemzetközi ügynökszervezetek és a rasszizmus elleni harcból megélni akaró romapolitikusok kártékony tevékenysége következtében a gettókból mára már gyakorlatilag kivonult az állam és azt akarják bizonyos körök, hogy a.) az ott kialakult törvényenkívüliség az „természetes” állapot legyen s b.) aki ezt nem fogadja el, sőt aki ezen törvényen kívüli településrészeken (a törvényes keretek között a törvényes eszközök alkalmazásával) újra helyre akarja állítani a működő jogrendet az legyen rasszistának, szélsőségnek és kirekesztőnek bélyegezve.

A gettókban található közterületek minden magyar állampolgáré, és ezek nem a szegregátumban élők territóriuma és nem az ott élők engedélyéhez kötött felségterület, ott bármikor bármelyik magyar állampolgár tartózkodhat, ott járkálhat! Ott is, mint bármelyik egyéb közterületen minden magyar állampolgár gyakorolhatja az európai uniós szabadság jogait: a személyek szabad áramlásának szabadságjogát. Ezen szabadságjog gyakorláshoz nem kell engedélyt kérni senkinek senkitől és ezt nem tilthatja meg senki!

A személyek szabad áramlásának szabadságjogát gyakorlók ha ezen tevékenység közben tapasztalnak különböző szabálysértéseket és bűncselekményeket: áramlopást, szemetelést, garázdaságot, zaklatást, veszélyes fenyegetéseket, csendháborítást, rendzavarást, gyermekveszélyeztetéseket, drogozást stb. akkor ezen jogsértéseket dokumentálhatják és a hatóságok tudomására hozhatják, állampolgári jogon, mindenféle engedély nélkül, ezt senki nem tilthatja meg számukra még a Soros György által finanszírozott nemzetközi ügynökszervezet (TASZ) tagjai sem, de még a roma rendőrök országos egyesületének a cigányközösséget hülyíteni és uszítani akaró tagjai sem.

A szegregátumokban uralkodó ellenséges, megfélelemlítő, megszégyenítő és megalázó viselkedésmódtól kellene megvédeni a jogkövető magyar állampolgárokat, amikor a szegregátumban élők kiilleszkedett rétege saját engedélyhez kötött territóriumnak tekinti a közterületet. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szegregátumok a.) állami szervek általi magára hagyottsága, b.) ennek következtében a szegregátumokban tapasztalható törvényen kívüliség léte s c.) az e miatt ott kialakuló mélyigénytelenség veszélyezteti a társadalmi együttélést s a jogrendet és különös módon erről az önmagukat romák szószólóinak kiadott önjelöltek soha nem beszélnek, ők mindig „egységesen” (a cigányság beilleszkedő rétegét összemosva a cigányság bűnöző rétegével) akarnak fellépni az általuk fals módon homogénnek beállított cigány közösségek védelmében, liberális jogvétőkkel karöltve ők mindig a cigányok beilleszkedett részét akarják felhasználni a cigány közösségek kiilleszkedett, bűnöző részének a védelmében. Az Érpataki Modell alkalmazói ezt felismerték és ezt folyamatosan le fogják leplezni, mert többek között ezen kártékony tevékenységgel siklasztják ki folyamatosan a cigányintegrációs törekvéseket.

 

Érpatak, 2016. április 08.

Tisztelettel:

 

 

Orosz Mihály Zoltán

Érpatak polgármestere

A Becsület Légiója jogvédő szervezet képviselője

Az Érpataki Modell Országos Hálózatának alapítója és vezetője

 

 

https://www.facebook.com/mihalyzoltan.orosz/videos/vb.294939630713971/451989778342288/?type=2&theater

 

http://erpatakimodell.hu/mi_az_az_erpataki_modell/

 

http://erpatakimodell.hu/galeria/

 

https://www.facebook.com/mihalyzoltan.orosz/posts/449521881922411

 

https://www.facebook.com/mihalyzoltan.orosz/videos/vb.294939630713971/443477375860195/?type=2&theater

 

https://www.facebook.com/mihalyzoltan.orosz/videos/vb.294939630713971/434848053389794/?type=2&theater

 

https://www.facebook.com/mihalyzoltan.orosz/videos/vb.294939630713971/436724063202193/?type=2&theater

 

https://www.facebook.com/mihalyzoltan.orosz/videos/vb.294939630713971/435663789974887/?type=2&theater

 

 

A Becsület Légiója Egyesület alapszabályának 3. §. szerint az alábbi tevékenységeket folytatja:

 

 

Alapcélja: A lelki üdvösség elérésének elősegítését megcélzó lelki-spirituális tevékenység végzésére, az élet életen túli és életfölötti értelmének felmutatása, és megtalálásának segítése.

 

Tevékenysége az általános jogvédelem és speciális érdekképviselet keretében:

 

  • Emberi és állampolgári jogok védelmének erősítése-biztosítása;
  • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet erősítése;
  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, erősítése,
  • Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ápolása, erősítése;
  • Felvilágosító előadások, konferenciák, tanfolyamok, továbbképzések, különböző tanácsadások szervezése, biztosítása;
  • Tájékoztatók szervezése jogoktól-kötelességektől, a rendeltetésszerű joggyakorlás módjairól;
  • Az üdvösség elérését nehezítő társadalmi problémák komplex kezelése (a fokozott társadalmi igények és szükségletek miatt) a közösségek erősítésén keresztül az egyén felemelése érdekében.

 

 

Share Button

A szerzőről

Kapcsolódó bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.