Sajtóközlemény, rendkívüli sajtótájékoztató és petícío átadása a Nemzeti Választási Irodánk

Brutális jogtiprás (hivatali visszaélés és egyéb bűncselekmények: bűnszervezetben elkövetett választási csalás stb.) a Nemzeti Választási Iroda vezetője Dr. Pálffy Ilona NVI elnöke, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TVB és TVI, valamint a Debreceni Ítélőtábla bírái részéről

Az Érpataki választópolgárok akaratának eltiprása és a választás eredményének érdekében a Nemzeti Választási Iroda vezetője Dr. Pálffy Ilona NVI elnöke szándékosan figyelmen kívül hagyta a rá vonatkozó szabályokat és az alábbi kogens törvényi előírásokat:

A választási eljárásról szóló törvény (VE) szerint.

44. § (1) A választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

 

(2) A választási bizottság a tudomására jutott törvénysértés esetén – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását.

 

330. § (3) A Nemzeti Választási Bizottság dönt

a) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az országos nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódik,

b) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (1) bekezdés b) pontja vagy a (2) bekezdés a) pontja alá, és az elkövetés helye nem határozható meg,

c) a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.

 

 

Ezen kogens rendelkezéseket nem írhatja felül az NVI ügyrendje!!!!

 

Ezen szándékos törvénysértés megvalósítása érdekében a Nemzeti Választási Iroda vezetője Dr. Pálffy Ilona NVI elnöke 2012-10-22-én az NVB jogkörét önkényesen elvonta és gátlástalanul magához rendelte, abból a célból, hogy Érpatak választópolgárainak akaratát sárba tiporja és Érpatak negyedszer is törvényesen megválasztott polgármesterét megfossza a másodfokú elbírálás lehetőségétől, (és mindenféle egyéb jogorvoslati lehetőségtől), valamint az érdemi védekezés elbírálásának törvényes útjától, és ebben a manőverében bűnpártoló módon részt vett a Debreceni Ítélőtábla bírói tanácsa is (Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta, Dr. Bakó Pál, Dr. Pribula László bírók), akik a 72 órás nyitva álló döntési határidő során a 3. órában csúcs gyorsasággal meghozták az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzését, végzésében azt hazudva, mintha nem történt volna meg a Dr. Pálffy Ilona NVI elnökének tudatos és szándékos hatáskörelvonó és érdemi vizsgálattól megfosztó bűncselekménye, a bűnpártoló bírói tanács végzése 4. bekezdésében azt, hazudja, hogy a fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottság felülvizsgálati kérelemnek minősítette mintha az NVB a Ve. 44.§-t és a 330. §. (3) c.) pontját betartotta volna, holott a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést még napirendi pontra sem tűzte.

 

     Felhívjuk Dr. Pálffy Ilona NVI elnököt a brutális bűncselekménye korrigálására, Prof. Dr. Patyi András NVB elnökkel a NVB azonnali és haladéktalan összehívására A FELLEBBEZÉSÜNK BEADÁSÁNAK IDŐPONTJÁTÓL SZÁMÍTOTT 3 NAPON BELÜL a Ve. 44.§-t és a 330. §. (3) c.) pontját betartása melletti ülés megtartására és a 330. § (3) bekezdés c.) pontja szerinti döntés meghozatalára, vagy a TVB határozata során megvalósuló törvénysértés tapasztalása esetén a Ve. 44. § (2) bekezdése szerinti hatáskörrel rendelkező szerv: jelen esetben a Debreceni Ítélőtábla eljárásának kezdeményezésére.

 

 

    Felhívjuk Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyészt a brutális jogállami normák sárba tiprói Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TVB bűnözői a valótlan tartalmú hamis-koholt nyilatkozatokat készítők és azokkal a hatóságot félrevezetők, a Nemzeti Választási Bizottság és Iroda bűnözői, és a Debreceni Ítélőtábla bűnözői elleni büntetőeljárások azonnali megindítására.

 

   Mindezen bűncselekményekkel kapcsolatos bizonyítékok részletes kifejtésére sort kerítünk a mai nap folyamán magtartandó sajtótájékoztató és petíció átadás keretén belül, ahová minden jogkövető nemzettársunkat szeretettel várjuk a sajtó képviselőivel együtt, ahol az ügy érdemi részével kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel!!!

 

A Rendkívüli Sajtótájékoztató és petíció átadás

helyszíne:

Nemzeti Választási Iroda székhelye:

Budapest, Alkotmány utca 3. szám

időpontja:

2014-10-23-án 19 óra

Mellékletek:

Fellebbezés a jogsértó TVB határozat ellen

A választások tisztaságát igazoló nyilatkozatok

A Nemzeti Választási Bizottság tájékoztatása a felterjesztésről

A Debreceni Ítélőtábla végzése

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.