Közlemény: Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

A 2016. április 21-én megjelent cikkben a bennünket érintő alábbi fals információk jelentek meg Ózd polgármestere részéről:

,,Kíváncsiak voltunk arra is, az belefér-e a Jobbik mostani irányvonalába Janiczak szerint, hogy a párt minden településére kiterjesztené az érpataki modellt, azt, amit az Orosz Mihály Zoltán vezette Becsület Légiója szeretne megvalósítani. Korábban Tiszavasvári önkormányzata kötött együttműködést Oroszékkal, hogy így segítse az érpataki vezető, illetve Zagyva György Gyula az áramlopások megakadályozását, a rendteremtést a településen. Bár a programot a Jobbik sikeresnek értékelte, és bejelentette a terjeszkedését, Janiczak most elmondta: városába biztosan nem megy a Becsület Légiója. Ózdon az ózdiak fogják megoldani a problémákat, nem Orosz Mihály Zoltán, és nem is Zagyva György Gyula – jelentette ki. Kifejtette, használják ettől még az érpataki modell alapvetéseit, de megoldják maguk, és nem is keresték őket most az ötlettel.

1) A Becsület Légiója jogköre:

Az Érpataki Modell Országos Hálózata és az azt alkalmazó Becsület Légiója jogvédő szervezet országos hatáskörű. Ebből az következik, hogy Magyarország bármelyik településén az adott helyi polgármester engedélye nélkül folytathatja az alapszabályában rögzített tevékenységeit, amelyben még a hivatalos szervek egyike sem akadályozhatja.

2) Az ózdi munkálatok ideiglenes felfüggesztésének valódi oka:

Az Ózdon való tevékenységünk ideiglenes felfüggesztésére azért került sor, mert a Jobbik és az ÉMOH közötti együttműködési megállapodásunk keretében Vona Gábor elnök úr, Szabó Gábor pártigazgató úr és Volner János alelnök úr kifejezetten ezt kérte, és szolidaritásunk s lojalitásunk kifejezéseként ezen kérésnek mi eleget tettünk. Azt azonban visszautasítjuk, hogy a jövőben Janiczak Dávid folyamatosan úgy állítsa be a Jobbik elnöksége és szervezetünk közötti megállapodásokat, mintha az Ő hatáskörébe tartozó döntésnek, jelen esetben tiltásnak a következménye lenne. Ózdon való jogvédő és társadalmi integrációs tevékenységünk folytatásának eldöntéséhez neki nincs jogköre és hatásköre, az kizárólag az ÉMOH és a Jobbik elnökség közötti konstruktív, nemzetszolgáló megegyezéseken múlik.

3) Janiczak Dávid saját pártjával szembe menő „bátor” nyilatkozatai, melyek által a nemzeti oldalon lévők csapategységét folyamatosan rombolgatja:

Visszautasítjuk azt a pimasz magatartást itt a nemzeti oldalon, mely által Janiczak Dávid egyéni önkényeskedése és nárcisztikus gőgje révén, nyilatkozatai által, anarchista módon rendre szembe megy pártja hivatalos álláspontjával, és annak külső szövetségeseivel kötött megegyezéseinek megsértésével folyamatosan rombolja a nemzeti oldal csapategységét.

4) Kártékony települési sovinizmus:

Szakmai alapon visszautasítjuk azt a Janiczak Dávid által ,,feltalált” települési sovinizmust, ami puszta földrajzi adottságot úgy próbál betegesen fetisizálni, hogy ez egy (illuzionista szómágia révén) különleges minőségként jelenjen meg. Teljesen téves az az álláspont, hogy az országosan legnagyobb ellenzéki párt nevében történő tevékenység Ózdon, csak az ózdiakra tartozik, az csak ózdi ügy, és abból a nem ózdiakat (mintha) eleve ki kellene rekeszteni. Már csak azért is téves ez a nézőpont, mert a választási kampányban nem kevés nem ózdi is bekapcsolódott, nemcsak ózdi ügyként kezelt ózdi munkába. Éppen úgy, amint menet közben is színre lépett (nem ózdiként) az RTL klubos celeb, VV Laci a városi rendészet kiképzése során. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy csak az ózdiak nem ózdiak nélkül, Ózdon, Ózdért, ózdi ügyként már rég megoldották volna a problémákat, ha képesek lettek volna rá, de csak az ózdiak nem ózdiak nélkül, Ózdért, Ózdon, ózdi ügyként a szükséges tudás és a kitartó munka hiányában soha nem lesznek képesek rá, mert a megoldás nem az ózdi volton múlik, hanem a hozzáértésen! Ha a tüdőgyulladás felüti fejét Érpatakon, Tiszavasváriban, vagy netalán Ózdon is, akkor a gyógyítás mindenütt kizárólag a hatékony recept megtalálásán és adekvát alkalmazásán múlik.

5) A Tiszavasvári mintaprogram eredményeinek parodisztikus másolása:

Szakmai szempontból szánalmasnak tartjuk azt az erőlködést, aminek a révén Ózdon is megpróbálják külsőségeiben lemásolni és látszat szinten felmutatni a tiszavasvári városi minta projekt eredményeit, anélkül hogy megismernék az Érpataki Modell komplex rendszerét, úgy, hogy elvégeznék az eredmények mögötti nem látványos, szisztematikus, sokrétű és alapos háttérmunkát, melyeknek elvégzése nélkül a felületes erőfeszítések kudarcot vallanak.

Janiczak és színtársulata az Érpataki Modell alkalmazására azért alkalmatlanok, mert nem is ismerik alaposan az Érpataki Modell rendszerének a.) sem az elemeit, b.) sem azok összefüggés-rendjét, c.) sem azok végrehajtásának egymásra épülő metódusát, d.) a végrehajtáshoz szükséges embertípusról pedig megközelítőleg sincs fogalmuk.

6) Az Ózdon történő folyamatoknak semmi köze az Érpataki Modellhez!

Ezekből következően szintén szakmai alapon fontosnak tartjuk leszögezni, hogy az Ózdon folyó munkálatoknak érdemben semmi köze nincs az Érpataki Modellhez, mert ez utóbbi egy olyan komplex társadalmi integrációs rendszer, melynek egyes részelemei szisztematikusan és szinergikusan egymásra épülnek és a rendszer részelemei egymástól függetlenül alkalmazva képtelenek a hatékony terápia megvalósítására és így a részelemek önmagukban, egymástól elszakítottan nem vezet(het)nek igazi gyógyuláshoz. Ózd esetében Janiczak-Fidrus-féle csapat az Érpataki Modellel szemben azt a visszaélést követték el a választópolgárok irányába, hogy a választási kampány során az ígéretversenyben úton-útfélen hangoztatták az Érpataki Modell hatékonyságát és bevezetését, pozíciójuk elnyerése után viszont, amikor az alkalmazásra kellett volna sort keríteni, akkor a már bevezetést képező, érdemi munka helyett, saját képzelgésüknek adtak teret és látszatvilág építésbe kezdtek.

7) Facebook-Ózd:

Facebook-Ózdon minden a legnagyobb rendben! Ózd szuper gyorsasággal fejlődik, a bűnözés lecsökkent, a cigányok integrálódtak, az áramlopások megszűntek, a gazdaság fellendült, mindenki boldog, az utcákon vonuló polgármester lépteit lesik az elégedett polgárok, a város főterén szerelem-lakatfa alatt enyelegnek a szerelmesek, a polgármester születésnapjának megünneplését városi esemény rangjára emelték stb. Ózd a „csodák földje” lett. Látják és gondolhatják ezt azok, akik annak határain kívül rekedtek, és csak Janiczak Dávid csapata által manipulált internetes tudósításokból (távolról) tájékozódnak. Az interneten felépített látványszínház hamis pillanatképei megtévesztésig hasonlítanak a valós eredményekhez, azonban amiben jelentős változás történt Janiczak színrelépése óta lényegileg csak az, hogy a szemfényvesztő megtévesztés kommunikációs technikája elképesztő módon finomodott.

8) Valós Ózd:

Az Ózdon élő ügyfélszolgálati vezetőnk tájékoztatása alapján az ózdi Facebook-látványszínházon kívüli tapasztalatok aggodalomra adnak okot. Látható, hogy érdemi eredmények a rendteremtésben több mint egy év után sincsenek. A folyamatos falopások, a szemetelések, az áramlopások nem szűntek meg. A közmunka fegyelem nem javult, a város kiilleszkedett, romboló tagjai agresszivitása nem mérséklődött, az óvodai, iskolai erőszak változatlanul jelen van, a buszjáratok hangulata félelemtől fagyos, a sofőrök továbbra is kiszolgáltatottak és védtelenek. Az ózdiak építő tagjai ugyanazt a terrort szenvedik el, mint korábban, így a lakosság elkeseredettsége csak fokozódik.

9) ,,Ózdi modell”:

Janiczak valóban működtet egy új ,,Ózdi modellt”, egy intenzív látszatvilág építési törekvéssel, teljesen függetlenül attól, hogy annak mennyi köze van a valósághoz. Bármilyen valóságalapot nélkülöző jelenetet is képes megrendezni, eljátszani és eljátszatni a maga köré szervezett színtársulattal és az arról készített pillanatképeket képkockánként gátlástalanul beilleszti a facebook-kártyavárba. Felelőtlenül visszaélve azzal a nehézséggel, hogy a látszatvilágot szemlélő nem tudja leellenőrizni az illúziókeltő színházi képkockák valóságtartalmát. Álláspontunk szerint egy nemzet felemelése szempontjából ezen becstelen magatartás elutasítandó, és megvetendő, ugyanis a közösség vezetőjének nem illúziógyártónak és színművésznek kell lennie, hanem értékközvetítőnek, közérdek- érvényesítőnek és hatékony problémamegoldónak, bűvész helyett orvosnak. A nemzetet megmentő munkában nem orvos-szerepeket eljátszó tehetséges színészekre, hanem a betegség gyógyításához értő valóságos orvosokra van szükség. Álláspontunk szerint az igazi országépítő munkában, ahogyan egyre jobban kiszorul a leáldozóban lévő ökölrázó „nemzeti” anarchizmus éppen úgy, kell minél előbb kiszorulni a még most sajnálatos módon felfelé ívelő „nemzeti szemfényvesztők” hazug és becstelen tevékenységének, lufi eregetésének és megtévesztő látszatvilág építgetésének is.

Illusztrációként csatoljuk a tavalyi évértékelő napján (2015. november 6-án) készült ózdi terepbejárásunk rövid összefoglalóját. Mi ekkor nem a Janiczak Dávid által szervezett illuzionista évértékelő show-n vettünk részt, belebódulva az önfényező káprázatvilágba, hanem maradtunk a realitások talaján és saját helyszíni tapasztalatokra alapozva megnéztük a helyszínen a valóságot, amit tenni fogunk a jövőben is.

A közlemény letölthető képként is. 1. oldal, 2. oldal

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.