Mégsem lesz új választás Érpatakon

Érpatakon újra győzött az igazság és ismételten elbukott az aljasság
Mottó: „Megver még az Isten, te fehérre meszelt fal! Ott ülsz, hogy a törvény szerint ítélkezzél, aztán a törvényt semmibe véve megveretsz.” (Apostolok cselekedetei 23, 3)
A jogszabályt nem ismerő bírók (Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. bíró, Dr. Pribula László s.k. bíró) aljas végzését a mai napon (miután beadtuk az alkotmányossági panaszunkat) megváltoztatták és rájöttek, hogy
1./ alapelv “Abban az esetben, ha a jogalkalmazó választási szerv a hozott határozatában téves tájékoztatást nyújt a határozata ellen igénybe vehető jogorvoslatról, annak benyújtásáról, az elbírálására hatáskörrel bíró szervről, az abból fakadó késedelem nem értékelhető a kérelmező hátrányára, azáltal a jogorvoslathoz fűződő törvényen alapuló joga nem sérülhet.”
2./ alapelv “Az Érpatak településen mindkét szavazókörben az eseménytelen szavazás tényét a közokiratoknak minősülő szavazóköri jegyzőkönyvek igazolják. A  fellebbezéshez csatolt tanúnyilatkozatok annak cáfolatára nem alkalmasak.”
A magyar nemzet pénzéből az esküjük szerint tisztségüket a magyar nemzet javára gyakorolni köteles, de a jogszabályokat nem ismerő drágalátos Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TVI-nek (Dr. Papp Csaba, Dr. Székely Tibor) és a magyar nemzet pénzéből az esküjük szerint tisztségüket a magyar nemzet javára gyakorolni köteles, de a jogszabályokat nem ismerő drágalátos TVB-nek (Dr. Szekrényes Ida, Katona László, Dr. Váradi Gergely, Dr. Szendreiné, Dr. Freidinger Renáta, Puruczki László) aljas határozata (84/2014. (X.18.) meghozatalakor az előbb idézett alapelveket már az aljas végzése megszerkesztésekor is ismernie kellett volna és érvényesíteni köteles lett volna, hiszen ezek érvényesítése érdekében fizetik őket az adófizetők pénzéből. Ha nem tudták, vagy tudták és mégsem érvényesítették bármilyen okból is, akkor alkalmatlanok és takarodjanak örökre el a magyarországi közigazgatásból és a közéletből, minden hozzájuk hasonló romboló és jogtipró (új-rákosizmust építgető lakájpolitikussal és az őket kiszolgáló) lakáj-köztisztviselővel együtt!
A magyar nemzet pénzéből az esküjük szerint tisztségüket a magyar nemzet javára gyakorolni köteles, de jogszabályokat nem ismerő drágalátos bírói tanácsnak ( Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. bíró, Dr. Pribula László s.k. bíró) az előbb idézett 1./ és 2./ alapelveket már a 2 órán belül rekord gyorsasággal meghozott aljas végzésekor is ismernie kellett volna és érvényesíteni köteles lett volna, hiszen ezek érvényesítése érdekében fizetik őket az adófizetők pénzéből. Ha nem tudták, vagy tudták és mégsem érvényesítették bármilyen okból is, akkor alkalmatlanok és takarodjanak örökre el a bírói szakmából és a közéletből, minden hozzájuk hasonló romboló és jogtipró bíróval és jogrendpusztító önkényeskedő ügyésszel együtt!. El kell kezdődni végre a bíróságok és ügyészségek, közhivatalok megtisztításának is, mert amit ma már bátran és gátlástalanul meg mernek csinálni „a jogalkalmazói szabadság és önálló mérlegelési jog körében” az sokszor kimeríti a bűncselekményi kategóriákat.
A jogszabályt nem ismerő drágalátos bírói tanácsnak ( Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. bíró, Dr. Pribula László s.k. bíró) rekord gyorsasággal meghozott aljas és törvénysértő végzése viszont arra nagyon jó volt, hogy a példás érpataki eredményeket, a választó helységekben lezajlott profi munkát a nemzetközi szabadkőműves megszállás alatt lévő média befeketíthesse és szeretett hazánk Magyarország közvéleményét szőnyegbombázásszerűen megszórhassák újból és sokadszor hazugságbombákkal, azért mert van egy bűnünk: szeretjük a hazánkat és működő, valós alternatívát dolgoztunk ki a kifosztó neoliberális világgyarmatosító rendszerrel szemben. Az is megbocsáthatatlanul nagy bűnünk az idegenszívű nemzetpusztítók szemében, hogy integrációs támogatások nélkül a leghatékonyabb cigány-integrációt valósítottuk meg Európában. A cigányok Érpatakon (már nem a szabadkőműves program szerinti szerepet kapják) hanem a magyarság elleni biológiai és stratégiai fegyverré válás útjáról letértek és e helyett egy sokkal megtisztelőbb szerepet kaptak: közösen építik velünk a hazánkat, ugyanis Érpatakon az anarchista-nihilista neo-liberális uszító-hülyítő jogkövetelések, helyett az országépítésbe való bekapcsolódás is kötelező lett nekik.
A mocskos hazaáruló politikusi, közigazgatási, igazságszolgáltatási kollaboráns lakájrétegnek pedig meg kell lassan tanulnia, hogy a társadalomzüllesztő média nemzetellenes hazugsággyárai szerint, ha valaki be van feketítve, azt nem segíteni kell üldözni. Hazánk ellenségei nem a balliberális média által kriminalizáltak és befeketítettek és a véleményterrorral üldözöttek, hanem az ő világuralomra törekvő gazdáik és a világgyarmatosítást segítő kollaboráns hazai csúcsvezető szabadkőműves ügynök-politikusok és az őket kiszolgáló nemzetpusztító (sokszor öntudatlan) lakájgépezet:
– a politikusok idegenszívű, magyargyűlölő bűnöző rétege,
– az ügyvédek idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– a rendőrök idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– az ügyészek idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– a bírók idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– a politikai elemzők idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– a szociológusok idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– a bankárok idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– a köztisztviselők idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– a jogvédők idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– az állami tisztviselők idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– a magyarság idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– a zsidóság idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege,
– a cigányság idegenszívű, magyargyűlölő, bűnöző rétege stb.
Az új-rákosista FIDESZ-es közigazgatási lakájbűnözők a TVB-ben újból tévedtek és megint az érpataki polgármesternek volt igaza. Kiderült, hogy az érpataki cigány-elnök és a tehetségtelen fideszes lakáj-politikus Simon Mislós aljas összefogása és hatóság-félrevezetési és lakosságmegtévesztési kísérlete újból kudarcot vallott! Ez Érpatak valódi lejáratási kísérlete és nem a hagyományőrző viselet!
Számtalanszor elmondtuk, hogy mindig Isten előtt kell kampányolni és nem a hazugság, a megtévesztés erejében kell hinni, hanem a lakosság felemelésére kell törekedni és Isten megvédi az őt szolgálókat és az Igazságot képviselőket.
utóirat:
Simon Mislós!
Ne próbáljatok aljaskodni többet, mert megver még az Isten benneteket!
Az új-rákosista helytartósági koncepció fogantatása pillanatában a FIDESZ által preferált emberi közegben (eleve) elvetélt és halálra ítélt, működésképtelen gyakorlat, mert egy ilyen FIDESZ által építgetett-tákeszolgatott, a szabadkőműves világprogramot totálisan kiszolgáló és tehetségtelen, becstelen s dilettáns lakájokra épülő hatalmi berendelkezés esetén, ahol a hártyavékony nemzeti mázon és álszent retorikán kívül nincs semmilyen őszinte, igaz nemzetszolgálat, ott a kormányzósági-helytartósági koncepció eleve csúfos bukásra van ítélve! Putyin és Erdogán államelnök urak államberendezkedése Oroszországban és Törökországban azért sikeres mert valóban egy erősen vallásos és igazán, szívből hazafias lelkületű csapatra épít, a FIDESZ viszont álszent hipokritákra, konformista és hedonista haszonlesőkre, tehetségtelen, becstelen, dilettáns, huszadrendű eminens elvtelen-lakájokra, akik irigyek, féltékenyek és ellenségesek a hazaszerető, elkötelezett hazafiakkal. E miatt lesz csúfos végetek!
Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: “Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek: „Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében.” Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek!” Mt 23,27-32
Kollaboráns fideszes lakájok, akik üldözni igyekeztek engem!
Üzenem nektek ezt a kis történetet:
“A szolgák és a poroszlók tüzet raktak és melegedtek, mert hideg volt. Péter is odaállt közéjük melegedni. A főpap a tanítványai és a tanítása felől faggatta Jézust. Jézus ezt felelte neki: „Nyíltan beszéltem, mindenki füle hallatára. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Mit kérdezel engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit mondtam. Ők tudják, mit tanítottam.” E szavakra az egyik poroszló arcul ütötte Jézust ezt mondva: „Így felelsz-e a főpapnak?” Jézus csak ennyit mondott: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat. Ha meg jól, akkor miért ütsz?”
Érpatakon nem lesz új választás!

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.