„Megcsinálták a gárda nélküli gárdát” – reagálás az Abcúg hazugságaira

1./ A jobbikos fellegvár, Tiszavasvári lett az első település, amelyik befogadta Orosz Mihály Zoltánnak, Érpatak polgármesterének a szegények vegzálására és „a gyenge magyar törvények betartatására” alapuló rendpárti modelljét.”

A „vegzálás” rossz szándékot takar, pedig itt önzetlen segítségnyújtásról van szó. Ha valakit látnék bemenni az égő házba, szólnék neki, hogy ne tegye. Ha erre ő azt felelné, hogy a tűz nem árt, akkor nem hagyhatnám meg tévedésében, mert az a halálát okozná. Hiába mondják a liberálisok, hogy mindenki szabadon teheti azt, amit akar, a patkányok és szeméthalmok közt cseperedő gyerekeknek nem jó a fennálló helyzet. Senki nem gondolhatja, hogy nem kellene fellépni ez ellen. Aki Orosz Mihály Zoltán tevékenységében „vegzálást” lát, annak tulajdonképpen a fennálló mélyigénytelen állapotok konzerválása az érdeke. A „vegzálás” ítéletével elismeri, hogy nem szeretne segíteni a cigányságon.

2./ Szerintük (a Becsület Légiója szerint) a gyermekvédelmi jelzőrendszer sem működik megfelelően, ezért magukra vállalják a családgondozó és a gyámhatóság szerepét, és a gyerekek kiemelésével riogatják a szülőket.”

Nem vállalják magukra sem a családgondozó, sem a gyámhatóság szerepét. Semmiféle olyan jogot nem gyakorolnak, amivel ezek rendelkeznek. Ezen a területen is tanácsadást és figyelemfelhívást tesznek a látható problémákkal kapcsolatban. Nem riogatnak senkit, és soha nem riogattak senkit. Voltak a telepen rémhírkeltők, akik a gyermekek kiemelését hazudták a lakóknak, akik rémületükben az iskolába rohantak a gyerekeikért. De ennek semmilyen valós alapja nem volt, arról nem is beszélve, hogy a gyermekek kiemelése szigorú kritériumokhoz kötött, ami felett egy civil szervezet nem dönthet és nem is dönt.

3./ Kézi kamerával filmre vesznek bárkit, akit valamiért gyanúsnak találnak – ott jártunkkor például egy biciklije csomagtartóján egy köteg gallyat cipelő fiatal srácot kamerázott a légió egyik tagja. „Előbb annak a köteg fának az eredetét kéne tisztázni!” – hangzott a válasz, mikor a srác szóvá tette, engedélye nélkül miért filmezik.”

Sajtósaink rendelkeznek sajtóigazolvánnyal, a kamerázás pedig engedélyezett egy olyan közegben, ahol több közszereplő is jelen van. A cikkíró, Neuberger Eszter szándékosan elhallgatja, hogy a telepen általánosak a falopások, amiket a hatóság nem ellenőriz kellő következetességgel. A „köteg gallyat cipelő fiatal srácot” valószínűleg azért zavarta a kamera, mert rögzítésre került feltehetően illegális tevékenysége.

4./ November óta körülbelül 300 háztartásból kötötte ki az áramot a szolgáltató a tiszavasvári Keskeny utca és Széles utca által határolt szentmihályi nyomortelepen, miután a Becsület Légiója tömegesen feljelentette a telep áramlopás gyanújába keveredett lakóit a rendőrségnél.”

Neuberger Eszter megfogalmazása szándékosan rosszhiszemű és torzít, mert a szolgáltató nem „kikötötte az áramot”, hanem megszüntette az áramlopást. Soha nem volt bekötve az említett 300 háztartás az áramszolgáltató rendszerébe. A szervezet tagjai illegális áramvételezés eseteiben jelezték a tényt az illetékeseknek. Minden egyes alkalommal tényleges áramlopásról volt szó, nem holmi „gyanúról”, ezt nyugodtan meg lehet kérdezni az EON-tól.

5./ Annyian festették most ki a házukat, hogy szerintem évek óta nem volt ekkora forgalma a festékboltnak” – mondta egy telepi férfi az Abcúgnak az utcán sorakozó frissen meszelt házakra mutatva. Ő is az előző havi bevételének egy jó részét költötte erre, noha épp nem tellett volna rá. „Családom van, és nem akarom elveszteni a munkámat” – jött a magyarázat.”

Abszurd felvetés, hogy elvesztené a munkáját a megkérdezett azért, mert nincs a háza kifestve. Senki ilyet neki nem mondott, és még csak nem is gondolt, de tény, hogy „szívfacsaróan hangzik”. A valóságban két eshetőség állhat fenn: az első, hogy a megkérdezett kellemetlenül érezte magát amiatt, hogy a háza lelakott állapotban van, és errefelé kameráznak, ezért felújította, hogy szebben mutasson. A másik lehetőség, amit sötét lelkű firkászunk nem feltételezne az az, hogy a sok takarítás és rendtétel hatott a környező lakókra és most már a rendet ők maguk is szeretnék megnyilvánítani.

6./ A Becsület Légiója a törvénybetartó szerepe mellett tanácsokat osztogat a telepieknek, de a közmunkásokat is felügyeli, a telepiek elmondása szerint rendszeresen szondáztatják például a munkásokat.

Ez hasraütésszerű hazugság, a közmunkásokat a munkavezetőjük felügyeli és szondáztatja.

7./ „A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) eljárást kezdeményezett az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál Tiszavasvári önkormányzata ellen, mert szerintük egyértelmű, hogy általános rendfenntartásra, razziázásra kérte fel az önkormányzat a szélsőséges és jogellenes intézkedéseiről ismert érpataki polgármestert, és a „Rend és Tisztesség” program fő célja valójában „az önkényes, az emberi szabadságjogokat teljes egészében negligáló rendpárti érpataki modell” helyi megvalósítása.”

Orosz Mihály Zoltán soha sem sértett „emberi méltóságot” tevékenységével. Az ő személyét viszont annál gyakrabban érik rágalmak a liberális média és a TASZ-hoz hasonló jogvétő szervezetek részéről, akik nem hajlandóak elismerni, hogy létezik az eddigiekhez képest egy sokkal hatékonyabb és takarékosabb megoldás a cigányintegráció vonatkozásában.

Az esélyegyenlőség éppen abban valósul meg, hogy bőrszínre való tekintet nélkül senkinek sem teszik engedélyezetté az illegális áramlopást, a szemetelést, az uzsorázást, a drogfogyasztást stb. Mindenkinek egyformán be kell tartani a törvényeket. A TASZ feljelentése arról tanúskodik, hogy bizonyos csoportok esetében támogatják a törvényellenességet, és ellenzik azok tevékenységét, akik törvényes keretek közt ez ellen fel akarnak lépni.

8./ „Megcsináltuk a gárda nélküli gárdát” – fogalmazta meg a Becsület Légiója működésének lényegét a bejárás egy pontján Zagyva György Gyula, a szélsőjobboldali Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom egyik vezetője, aki a légió egyik fő aktivistája, utalva ezzel arra, hogy a légió lényegében csak annyiban tér el a 2009-ben betiltott félkatonai szervezettől, hogy nem masíroznak és nem viselnek egyenruhát.”

Honnan tudja a szerző, hogy mire akart utalni ezzel? Nem csupán az egyenruhában masírozással kapcsolatosan tér el egymástól a két szervezet. Tanácsadás és a fennálló problémák jelzése a feladatuk, és mindez teljesen törvényes keretek között zajlik.

9./ „Nem érhet minket semmiféle törvénytelenség, azt Orbán Viktorék nem hagynák” – válaszolta egy, az árok szélén pihenő közmunkás roma nő arra a kérdésünkre, nem aggasztja-e őket, hogy egy önjelölt szélsőjobboldali rendfenntartó szervezet tevékenykedik most a cigánytelepen.

Mondja ezt az önjelölt szerzőnő, aki önjelölten úgy döntött, hogy újságíró lesz, majd önjelölten elment Tiszavasváriba, hogy önjelölt módon tudósítson az önjelölten fotózó munkatársával együtt. A szervezet tevékenységét autonóm módon, nagyfokú tudatossággal és teljesen legálisan végzi, bizonyára erre akart célozni Neuberger Eszter.

10./ „Magyarországon az esélyegyenlőségi törvény kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) működtessenek a szegregáció sújtotta településeken, és küzdjenek a diszkrimináció, a szegregáció ellen. Tiszavasvári képviselő-testülete 2013-ban el is fogadta a HEP intézkedési tervét, Orosz Mihály Zoltánék segítségül hívása viszont ezzel teljesen ellentétes irányt jelöl – a szegregáció megszüntetéséről távolról sincs szó a “Rend és Tisztesség” programban.”

Az a szegregáció megszüntetése, ha mindenkitől egyformán követeljük meg a törvények betartását és be is tartatjuk vele a törvényeket. A Becsület Légiója emellett abban is „egyenlősít”, a szegregátum lakóit ahhoz segíti hozzá, hogy emberhez méltó környezetben, emberhez méltó életet éljenek.

Az Abcúg alaptalan rágalmainak forrása: „Megcsinálták a gárda nélküli gárdát”

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.