Így hazudott az M1 Híradó 2017. 02. 22-én: Bukik az érpataki modell?

hirado.hu weboldal, M1 Televízió Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

 

 Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI. 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán  Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 495.§ (1) bekezdés alapján:

2017. február hó 22. napján a hirado.hu nevű weboldalon: „Bukik az érpataki modell?” című videóban az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. február hó 22. napján a hirado.hu nevű weboldalon (http://www.hirado.hu/2017/02/22/bukik-az-erpataki-modell/): „Bukik az érpataki modell? című videóban félrevezettük és megtévesztettük a néző- és olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 

1./ ,,A megszerzett ingatlanokat pedig közpénzen felújíttatta, majd bevételi bizonylat nélkül adta őket bérbe magánszemélyeknek.

 Hazug tényállítás híresztelése, továbbadása, amit a hirado.hu művel. Az említett ingatlanok nagy része parlagon álló üres telek, mely az önkormányzat számára van díjmentesen odaadva hogy a közmunka programban tudjon termelni rajta, valamint minél nagyobb létszámban tudjon foglalkoztatni az önkormányzatnál hátrányos helyzetű mélyszegény családokat. Az a néhány ingatlan, amin van még megmenthető ház, azok nem lettek közpénzből felújíttatva törvénytelen módon, hanem szegény embereknek lett odaadva szívességi lakáshasználatra, nekik csak rendbe kellett tartaniuk, az állagát kellett megőrizniük és a közüzemi számlákat kell kifizetniük.

 

2./ ,,a polgármester az idézések ellenére rendre nem jelenik meg a rendőrségen, és több alkalommal is hamis orvosi igazolásokkal kerülte el a kihallgatást. Sőt több falubeli is arról tájékoztatott, mostanában ritkán látják a polgármestert, szerintük azért, mert bujkál.”

Orosz Mihály Zoltán a.) nem próbálja meg kijátszani a hatóságokat b.) és főként nem bujkál! A polgármester nem bujkál senki elől, pláne a hatóságok nem, hanem végzi polgármesteri teendőit. A hét nagy részében megtalálható a hivatalban. Idézésekre mindig rendben megjelenik, esetleges távolmaradása esetén szabályos igazolási kérelemmel menti ki magát. A polgármester szinte minden nap megtalálható a hivatalban, a nap 24 órájában elérhető telefonon. Csütörtökönként pedig mindenki számára személyes fogadóórát tart. Telefonon és postai úton is, mint személyesen bármikor elérhető, ha szükséges.

 

3./ ,,A megszerzett ingatlanokat pedig közpénzen felújíttatta, majd bevételi bizonylat nélkül adta őket bérbe magánszemélyeknek.” (01:22 perctől 01:30–ig)

 Hazug tényállítás híresztelése, továbbadása, amit a hirado.hu művel. Az említett ingatlanok nagy része parlagon álló üres telek, mely az önkormányzat számára van díjmentesen odaadva hogy a közmunka programban tudjon termelni rajta, valamint minél nagyobb létszámban tudjon foglalkoztatni az önkormányzatnál hátrányos helyzetű mélyszegény családokat. Az a néhány ingatlan, amin van még megmenthető ház, azok nem lettek közpénzből felújíttatva törvénytelen módon, hanem szegény embereknek lett odaadva szívességi lakáshasználatra, nekik csak rendbe kellett tartaniuk, az állagát kellett megőrizniük és a közüzemi számlákat kell kifizetniük.

 

4./ ,,A polgármester az idézések ellenére rendre nem jelenik meg a rendőrségen és több alkalommal is hamis orvosi igazolásokkal kerülte el a kihallgatást. (…) A hiradónak pedig több falubeli is arról beszélt, mostanában ritkán látják a polgármestert, szerintük bujkál.” (01:42 perctől 02:01–ig)

 Orosz Mihály Zoltán a.) nem próbálja meg kijátszani a hatóságokat b.) és főként nem bujkál! A polgármester nem bujkál senki elől, pláne a hatóságok nem, hanem végzi polgármesteri teendőit. A hét nagy részében megtalálható a hivatalban. Idézésekre mindig rendben megjelenik, esetleges távolmaradása esetén szabályos igazolási kérelemmel menti ki magát. A polgármester szinte minden nap megtalálható a hivatalban, a nap 24 órájában elérhető telefonon. Csütörtökönként pedig mindenki számára személyes fogadóórát tart. Telefonon és postai úton is, mint személyesen bármikor elérhető, ha szükséges.

 

5./ „A valótlan és a néző- és olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A videó valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak a nézők véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

 

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük Önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Felhívom a figyelmüket, hogy a Pp. 495.§ (2) bekezdése szerint: „A határidőn belül írásban megérkezett helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a) a helyreigazítást nem az arra jogosult kérte, b) a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakat, vagy c) a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.”:

Érpatak, 2017. március 7. napján

 

Tisztelettel:

 

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.