Így hazudott az Átlátszó nevű hírhamisító ügynökség: „Több tucat érpataki ingatlant szerzett meg az Orosz Mihály Zoltán által vezetett jótékonysági szervezet”

Az Átlátszó nevű hírhamisító ügynökség 2016. május 30-án rágalmak hadával illette Érpatakot és annak polgármesterét, Orosz Mihály Zoltánt. Alább leleplezzük és megcáfoljuk az országpusztító média hazugságait, amiket több ismert liberális oldal is kritikátlanul átvett és terjesztett.

Átlátszó

1./ „Orosz például a mai napig az érpataki önkormányzat tulajdonában álló autókat használja fővárosi és vidéki fellépéseire – leggyakrabban az ún. érpataki modellel turnézik -, ezeknek pedig nyilvánvalóan semmi köze nincs az önkormányzati feladatokhoz.”

Az önkormányzati autót minden esetben önkormányzati és polgármesteri tisztség ellátásával összefüggésben lévő ügyekben használjuk. Az Érpataki Modellnek nemhogy „nyilvánvalóan nincs semmi köze az önkormányzati feladatokhoz”, hanem kifejezetten az önkormányzati feladatellátásra, a településen belül társadalmi integrációra és a helyi települési problémák hatékony és költségtakarékos megoldására vonatkozó elvrendszer és módszertan.

2./A jobbikos vezetésű Tiszavasváriban nemrég kezdett rendteremtős-járőrözős akcióban is rendre feltűnnek az érpatak önkormányzat járművei – ironikus módon gyakran éppen az uniós támogatásból a tanyagondnoki szolgálatnak megvásárolt kisbusz is.”

Amikor érpataki önkormányzati járművek feltűnnek Tiszavasváriban, akkor egyrészt kifejezetten önkormányzati szakmai munka segítését szolgálják, valamint ekkor ezek az utak semmilyen költséggel nem járnak az önkormányzat részére, vagyis ezen utak költsége nem az önkormányzatot terheli és nem kerül semmibe.

3./ „Más kérdés, hogy az érpataki képviselőtestület hogyan fogadhatta el évről évre a zárszámadást úgy, hogy abban milliós nagyságrendben számoltak el olyan költségeket, amelyek nyilvánvalóan Orosz politikai szerepléseivel függtek össze. Volt olyan zárszámadás, amelyben az egyik soron 43 millió „egyéb költség” szerepelt.”

A költségvetésben csak olyan költségek lettek elszámolva, amelyek csak az önkormányzati és a polgármesteri feladatkör ellátásával kapcsolatosak. Nem volt olyan zárszámadás, amelyben az egyik soron 43 millió „egyéb költség” szerepelt.

4./ Az egyesületnek 2013-ban 3,3 millió forintnyi tárgyi eszköze volt – ez a többi Orosz-féle szervezethez képest gigantikus összeg -, és 13 milliós árbevételt is elért. A pozitív mutatók mellett a Benefícium saját tőkéje – 2,7 millióra olvadt, és váratlanul 6,5 milliónyi rövid lejáratú kötelezettsége is keletkezett.”

A gazdálkodással kapcsolatos költségtételek a valóságnak és a hatályos törvényeknek megfelelnek: például 13 milliós árbevétel úgy keletkezett, hogy a hat és fél milliós támogatási összeget először hitelből volt kénytelen megfinanszírozni az egyesület és így keletkezett 6,5 millió Ft hitele, utána viszont amikor elvégezte a beruházást, megkapta a 6,5 millió forint támogatást és visszafizette belőle a 6,5 millió Ft hitelt. 6,5 millió hitel plusz 6,5 millió támogatás az 13 millió árbevételt jelent. A saját tőke mínusz 2,7 millióra azért „olvadt”, mert hitelt kellett felvenni.

Becker András

Becker András, az Átlátszó fizetett médiapatkánya

5./ „(…) a megfélemlítésen és jutalmazáson túl másra is támaszkodik az a hatalomgyakorlás, ami Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester működését jellemzi.”; „(…) egyértelmű, hogy az ún. érpataki modell működésében vannak a törvényesség határait feszegető megoldások is.”; „Sokan a mai napig nem értik, miért nem lépnek föl Orosz Mihállyal szemben még a nyilvánvaló törvénytelenségek esetében sem az erre hivatott szervezetek.”

Sem a „megfélemlítés”, sem az önkényes „hatalomgyakorlás”, sem egyéb törvénytelenség nem jellemzi tevékenységemet. Azért nem lépnek fel velem szemben az erre hivatott szervezetek, mert nem köthetők a nevemhez és az Érpataki Modellhez „nyilvánvaló” és „egyértelmű” törvénytelenségek.

6./„(…) a Tiszavasváriban járőröző A Becsület Légiója.”

A Becsület Légiója jogvédő egyesület nem járőrözik Tiszavasváriban. Járőrözni a rendőrség és hasonló rendfenntartó szervek szoktak. Az egyesület nem tartozik ezen állami erőszakszervezetek közé, így ezek rendfenntartó jogköreit soha nem vette át, így nem is alkalmazta, nem is alkalmazza és a jövőben sem fogja alkalmazni. Az egyesület a helyi problémák feltárásában és megoldásában segédkezik szigorúan a civil szervezetek lehetőségei körében, a törvényes keretek között.

7./ „(…) Bakti Péter és Oláh Krisztián, mondhatni a polgármester fegyveres rendfenntartói (…)”

Nincsenek fegyveres rendfenntartóim. Érpatak Község Önkormányzatának mezőőri szolgálatát látja el a két hivatkozott személy, akik a hatályos jogszabályoknak és a munkaköri leírásuknak megfelelően tevékenykednek és fegyverüket szolgálatban soha nem vették magukhoz. Mezőőri szolgálatukat fegyver nélkül látják el.

8./„(…) az ingatlanokat időnként vitatható eszközökkel szerezte, és azok is a büntetés-jutalmazás eszközeként szolgálnak”; „Orosz nem egy esetben kilátásba helyezte, hogy megbírságolják a tulajdonost, majd a disputa valahogy oda kanyarodott, hogy nem akarja-e eladni a házat.”

Az ingatlanok megvételénél soha semmiféle vitatható eszközt nem alkalmaztunk. Nem fenyegettünk meg senkit büntetéssel vagy bírsággal. A telkek megvétele törvényes keretek között zajlott, melyeken jelenleg közérdeket szolgáló tevékenység, önkormányzati zöldség- és gyümölcstermesztés zajlik, amely a közmunkaprogram hasznos kibontakoztatását szolgálja, a közmunkásoknak a munka világába való visszavezetése által.

9./ „Az ingatlan árát általában Mártika hozta borítékban (…) és ezt követően a bérlőnek, aki egyes esetekben maga a korábbi tulajdonos, a bérleti díjat is neki kellett fizetni.”; „(…) a közfoglalkoztatottként dolgozók bérleti díját Mártika egyszerűen levonta a fizetésükből, a többieknek »a bérleti díjat föl kell vinni az önkormányzatba Mártikának«.”

Az ingatlan árát Gagna Mihályné soha nem hozta, nem vitte borítékban, azt vagy kézpénzben, vagy bankszámlán utaltuk, mindig a vevő kérése szerint. Az eladott ingatlanban bérlőként nem maradt senki, akinek ezután bérleti díjat kellett volna fizetnie. Gagna Mihályné senkinek semmit nem von le a fizetéséből és hozzá nem kell felvinni semmit a hivatalba.

Becker András

Becker András és Erdélyi Katalin, az Átlátszó fizetett médiapatkányai (A képek Orosz Mihály Zoltán nyilvános közszereplésén készültek)

10./ „A Benefícium és az önkormányzat pénzügyei olyan mértékben összefolynak (…)”

Az önkormányzat pénzügyei teljesen elkülönülnek a civil szervezetek gazdálkodásától, azok semmilyen módon nem keverednek.

11./ „A nekünk nyilatkozók szerint nincs írásos szerződésük, és a bérleti díjról sem kapnak sem nyugtát, sem semmilyen hivatalos elismervényt.”

Minden adásvételről készült szerződés a hatályos törvények szerint, ügyvéd által, legálisan, minden adásvételről készült szerződés mindkét fél szabad akaratából, a hatályos törvények szerint, pontos adatokkal, helyrajzi számmal ellátva. Nem létező bérleti díjról nem kell sem nyugtát, sem hivatalos elismervényt kiállítani.

12./ „Így zaklatták riporterünket munka közben

Érpatakon napi rutinná vált az idegenek megfigyelése, és ha “veszélyes idegent” látnak, közbe is lépnek Orosz Mihály Zoltán emberei.”

Nem zaklattak senkit Orosz Mihály Zoltán emberei Érpatakon, viszont minden jogellenes cselekmény esetén, viszont minden jogellenes cselekmény esetén fellépnek az elkövetők ellen, jelen esetben büntetőfeljelentés fog történni a cikk szerzői és terjesztői vonatkozásában, valamint a titkos hangfelvétel készítő Móricz Csaba ellen is megtesszük a megfelelő jogi lépéseket.

13./ „(…) Orosz egyik fegyverhordozója egyértelművé tette: Érpatakon engedély kell a falu mindenható urától, ha beszélni akarunk alattvalóival.”

A település négyszer megválasztott vezetője, az nem a település mindenható ura, hanem a polgármester. Az őt megválasztó település lakói azok nem alattvalók, hanem választópolgárok. Nincsenek engedélykérésre vonatkozó utasításaim a falu lakói vagy az önkormányzat alkalmazottai felé. A hivatkozott hangfelvétel semmit nem bizonyít, az jogellenes módon készült. A párbeszédből, amely egy magánszemély és egy jogellenesen felvételt készítő hírhamisító között zajlott le, nem lehet következtetést levonni a település törvényes működtetésére vonatkozó szabályokra, ugyanis arra a helyi rendeletek szolgálnak.

14./ „A legfurcsább bérleti jogviszonyra a Bajcsy-Zsilinszky utca 21. alatti ingatlannal kapcsolatban bukkantunk. Az ingatlan tulajdonosa H. Beáta, ez az ő állandó lakcíme is. A fiatal nő árvaként nevelkedett, információink szerint a nagykorúvá válásakor kapott életkezdési támogatásból vette gyámja segítségével az ingatlant még 2005-ben. Beáta ugyanis cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt van. A szomszédai szerint tavaly egyik napról a másikra eltűnt, úgy tudják, valahol egy otthonban él. A ház a nevén maradt, viszont fél éve egy házaspár költözött ide. Bérlők, mint mondják, de nem Beáta gyámjának, hanem a Benefíciumnak fizetik a havi tízezer forintot. Az asszony közmunkásként dolgozik, a bérleti díjat az ő béréből vonogatja Mártika.”

A Bajcsy-Zsilinszky utca 21. alatti ingatlan törvényesen lett megvásárolva, nem gondnokság alatt lévő magánszemélytől. Az adásvétel összege az eladó bankszámlájára lett átutalva. Nem létező bérleti díjról nem kell sem nyugtát, sem hivatalos elismervényt kiállítani.

Móricz Csaba médiapatkány

Móricz Csaba, az Átlátszó fizetett médiapatkánya (A képek Orosz Mihály Zoltán nyilvános közszereplésén készültek)

15./ „A Benefícium ingatlanainak tételes listájával megkerestünk néhány családot, hogy megtudjuk, miért és milyen feltételekkel adták el az ingatlant. Így derült ki, hogy a Kossuth utca 40-ben lakó idősebb, saját bevallása szerint írástudatlan pár nem is tud róla, hogy a házukat eladták – elmondásuk szerint Orosz végig arról beszélt nekik, hogy csak a telket veszi meg, a ház maradhat a nevükön.”

Senki nem lett rákényszerítve semmilyen adásvételre. A Kossuth utca 40 szám alatti ingatlan esetében az eladó nem írástudatlan és csak a földmérő mérnök által készített megosztási vázrajz szerint a leválasztott kert használata tartozik a hatáskörünkbe. A lakóingatlan használata továbbra is az eladókat illeti.

16./ „(…) többeknél próbálkozott azzal, hogy a szerződésre konkrét címet nem, csak helyrajzi számot írtak, ami alapján az eladók elhitték, hogy az csak a telket jelöli, a házat nem.”

Önmagában az, hogy csak a helyrajzi szám szerepel egy szerződésben, nem jogellenes, sőt az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabály szerint ez maximálisan elegendő. Egyetlen egy esetben sem történt úgy, hogy az eladók azt hitték volna, az csak a telket jelöli, a házat nem.

17./ „Egyvalamiben biztosan kiemelkedik Érpatak a többi nyírségi kistelepülés közül: 2010-től kezdődően innét »emelték ki« fajlagosan a legtöbb gyereket – az intézkedést legtöbbször Uri Valéria, a gyermekjóléti szolgálat vezetője kezdeményezte.”

Valótlan állítás, hogy „2010-től kezdődően innét »emelték ki« fajlagosan a legtöbb gyereket”, a gyermek családból való kiemeléséről a járási kormányhivatal gyámhivatala dönt minden esetben.

„A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, közkeletű elnevezéssel a gyermekvédelmi törvény határozza meg. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével összhangban a gyermekvédelmi törvény a gyermek érdekeit és jogait helyezi előtérbe, elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek érdekében a különböző támogatások széles körét biztosítja a család és a gyermek számára és csak utolsó eszközként teszi lehetővé a családból való kiemelést, azonban ebben az esetben is kiemelt feladatként határozza meg a családba történő visszagondozást.

Előbbi a gyermek és a család sorsát érintő hatósági döntéseket – pl. családból való kiemelés és visszahelyezés; gyám kijelölése, döntés az örökbefogadásról – jelenti, amit minden esetben a gyámhivatal végez.”

A hírhamisítás forrása: Több tucat érpataki ingatlant szerzett meg az Orosz Mihály Zoltán által vezetett “jótékonysági szervezet” (Becker András, Móricz Csaba nevű médiapatkányok tollából)

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.