Így hazudott a TV2 a Tényekben 2017. 02. 22-én: Érpataki mutyi modell

tenyek.hu weboldal, TV2 Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 1145 Budapest, Róna u. 174.

 

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI. 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 495.§ (1) bekezdés alapján:

2017. február hó 22. napján a tenyek.hu nevű weboldalon: „Érpataki mutyi modell” című videóban az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

 

  1. február hó 22. napján a tenyek.hu nevű weboldalon (http://tenyek.hu/belfold/230193_erpataki-mutyi-modell.html): „Érpataki mutyi modell című videóban félrevezettük és megtévesztettük a néző- és olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 

1./ ,,Érpataki mutyi modell”

 Az egész tudósítás alatt ott lévő felirat, mint a videó címe is arra hivatott, hogy azt sugallja tényállításával, hogy Érpatakon mutyik folynak. Orosz Mihály Zoltán nem mutyizik senkivel, az érpataki modell pedig egy működő társadalmi integrációs rendszer, nem pedig egy korrupciós lehetőség. Az egész videóra jellemző, hogy Orosz Mihály Zoltánnak az ártatlanság vélelméhez kötődő alapjogát sárba tiporják. Úgy állítják be folyamatosan, mintha bűnöző lenne. Az ártatlanság vélelme őt is megilleti. Életében pedig még soha nem volt jogerősen elítélve. Társadalmi integrációs tevékenységének sikerei óta rendszeres koncepciós eljárást folytat az ügyészség (hazaáruló és bűnöző rétege) ellene, de eddig minden koncepciós eljárás bűncselekmény hiányában történő felmentéssel végződött. Ezek célja sokszor, hogy az ideiglenesen hazánkban állomásozó hírhamisító média-ügynökségek az eljárás megszüntetéséig százas nagyságrendben tudjanak megjelentetni karaktergyilkos lejárató cikkeket Orosz Mihály Zoltánról. Mutyikról a Fidesz által működtetett maffiakormány közéleti gyakorlatának vonatkozásában beszélhetünk, ugyanis kormányzásuk alatt megteremtettek egy olyan mutyi-alapú társadalmi berendezkedést, amelyben sógor-kóma-jóbarát nyer el minden közbeszerzést, szinte mindig azok nyernek meg minden fontos pályázatot és közéleti pozíciót. Utána pedig ezen mutyik révén megszerzett milliárdokból magánszemélyként adományozgatnak milliárdokat, lásd nemrégiben a Mészáros Lőrinc által Orbán Viktor családjának adományozott 3 ezer millió forint.

A jelen cikk fő hírhamisítása is abban rejlik, hogy a verbális lincselők számára az mellékes, hogy Orosz Mihály Zoltán 11 éves polgármestersége alatt az (i)gazságszolgáltatás révén (Guinness rekordot képezően) legtöbbet hurcolták meg, s egész életében soha semmilyen bűncselekményért jogszerűen el nem ítélték semmilyen bíróságon. Amikor az adófizetői pénzen tartott ügyészség bűnöző, hazaáruló és magyar-gyűlölő rétege meghurcolta éveken keresztül, akkor a bíróságok tisztességes rétegének jelenléte miatt mindig BŰNCSELEKMÉNY HIÁNYÁBAN mentettek fel.

A hírhamisító és társadalomhülyítő, karaktergyilkos bértollnokok által rendre sárba tiport ELEMI JOGI MINIMUM KÖVETELMÉNY: az ÁRTATLANSÁG VÉLELME:

Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (2) bekezdés: „Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.”

  1. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 7. §. : „Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem állapította meg.”

Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. Cikk 2.: „Bűncselekmény elkövetésével vádolt minden személynek joga van arra, hogy ártatlannak tekintsék mindaddig, amíg bűnösségét a törvény szerint be nem bizonyították.”

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. Cikk – Tisztességes tárgyaláshoz való jog 2.: „Minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.”

 

2./ „Lényegében az, hogy feketén laktunk az ingatlanokban, nem volt nyoma annak papíron, hogy mi ott tartozkodunk. Több mint valószinű, hogy valamilyen anyagi háttér jobbítása állt az ő javára. Hogy kik állhattak a hátterében hát van aki úgy tudja, hogy a becsület légiója meg ez a betyárhadsereg állhat a hátterében, van aki úgy tudja, hogy csak a polgármester.” ( 1:01-1:27-ig)

 A 1:12 perctől nyilatkozó hölgy, B.Szandra állítása hamis, mert feketén laknak a lakásban, mindenkivel irásban rögzített haszonbérleti szerződés került aláírásra. A polgármester és a Becsület Légiója sem áll semmilyen korrupciós ügylet hátterében és egyik sem anyagi haszonszerzés miatt adta oda nekik az ingatlanokat. Az adott személy kijelentései miatt a polgármester is és a Becsület Légiója is büntetőeljárást fog indítani nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt B.Szandra valamint a Tények illetékes szerkesztői és főszerkesztője ellen.

 

3./ „Kontrát Károly: A Nyregyházi Járási nyomozóügyészség rendelt el nyomozást hűtlen kezelés valamint csalás bűntettének gyanúja miatt  A polgármesteri hivatal helyzetével visszaélve sorban szerzi meg az Érpatak településen levő ingatlanokat, azokat az önkormányzat cégével rendbehozattja, felújíttatja, majd a lakóknak havi 10-15 ezer forint bérleti díjért kiadja. Bérleti szerződés nem készül, a bérleti díj zsebből zsebbe vándorol…”

  Kontrát Károly belügyi államtitkár hozzátette, a feljelentés szerint hivatalosan nincs nyoma” Sajtóinformációk szerint folyamatosan nyomoznak az ötven esetet felvonultató bűnügyben 1:33 perctől 2:09-ig)

Nem szerzi meg sorban az érpataki ingatlanokat a hivatali helyzetével visszaélve a polgármester. Nem újíttatta fel az önkormányzat cégeivel, nem adta ki bérleti díjért és a bérleti ndíj zsebből zsebbe nem vándorolt. Az ezekre vonatkozó kijelentések nem mások, mint nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás bűncselekménye, a hazug tényállítások híresztelése, továbbadása révén. A polgármester senkit nem vezetett félre, senkit nem vert át ,,ügyvédi trükkökkel”. A tulajdonosok által a.) a megvédhetetlenség és hasznosíthatatlanság miatt b.) reménytelenül elhanyagolt s c.) zömében a szegregátumban elhelyezkedő és a d.) a végleges település szintű kis Trianonok kialakulásának megakadályozása érdekében e.) és az önkormányzat (köz)munkahely-teremtésének fokozása érdekében a szeretetszolgálat által megvásárolt ingatlanok teljesen törvényes, módon lettek minden esetben megvéve. Ezek nagy része parlagon álló üres telek, mely az önkormányzat számára van díjmentesen odaadva hogy a közmunka programban tudjon termelni rajta, valamint minél nagyobb létszámban tudjon foglalkoztatni az önkormányzatnál hátrányos helyzetű mélyszegény családokat. Az a néhány ingatlan, amin van még megmenthető ház, azok nem lettek közpénzből felújíttatva törvénytelen módon. Egyetlen ingatlan lett törvényes pályázat keretében felújítva szolgálati lakásnak.

Sem Orosz Mihály Zoltán, sem az élettársa nem szerzett meg semmiféle ügyvédi trükkel semmilyen ingatlant. Nem voltak félrevezető szerződések, sem ügyvédi trükkök. Az ügyvéd az adásvételi szerződéshez kötelező, így mindkét félnek jelen kellett, hogy legyen az aláírásakor. Az a tényállítás is teljesen hamis, hogy lettek volna átvert emberek, ugyanis szinte mindig a tulajdonosok keresték fel Orosz Mihály Zoltánt, hogy vegye meg tőlük az ingatlanját. Soha senkivel nem kötött félrevezető szerződéseket, nem alkalmazott ügyvédi trükköket, az adásvételek során és egyetlen eladó sem jelzett ilyet, soha nem fordult emiatt senki sem hatósághoz, pedig mindenki kapott az ügyvéd által elkészített adásvételi szerződésből egy példányt és mindenkit értesített a földhivatal is az adásvétel megtörténtéről.

 

4./ „A valótlan és a néző- és olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A videó valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak a nézők véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

 

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük Önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Felhívom a figyelmüket, hogy a Pp. 495.§ (2) bekezdése szerint: „A határidőn belül írásban megérkezett helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a) a helyreigazítást nem az arra jogosult kérte, b) a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakat, vagy c) a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.”:

 

Érpatak, 2017. február 27. napján

 

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.