Így hazudott a nol.hu 2016. szeptember 7-én: Torkig vannak az érpataki modellel, új választást írnak ki a darutollas mintafaluban

Az időközben megszűnt Népszabadsághoz online változata egyik utolsó bűnös tetteként még bekapcsolódott az Érpataki Modell elleni lejárató hadjáratba. Az olvasóikat szándékosan megtéveszteni akaró cikkében szereplő hazugságok helyreigazítása itt következik:

nepszabadság.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI. 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. szeptember hó 7. napján a nol.hu nevű weboldalon (http://nol.hu/belfold/torkig-vannak-az-erpataki-modellel-uj-valasztast-irnak-ki-a-darutollas-mintafaluban-1630853): „Torkig vannak az érpataki modellel, új választást írnak ki a darutollas mintafalubancímű cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. július hó 21. napján a nol.hu nevű weboldalon (http://nol.hu/belfold/torkig-vannak-az-erpataki-modellel-uj-valasztast-irnak-ki-a-darutollas-mintafaluban-1630853): „Torkig vannak az érpataki modellel, új választást írnak ki a darutollas mintafalubancímű cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 1./ „de azt is úgy, hogy a polgármester közmunkásokat „uszított” a képviselőkre.”

A polgármester senkit nem uszított a képviselőkre. A közmunkások hallották, hogy este testületi ülés lesz, amikor a polgármester megbeszélte a képviselőkkel, aztán úgy döntöttek, hogy eljönnek. Orosz Mihály Zoltán nem uszította a zárszámadást megszavazni nem akaró képviselőkre senkit, azt azonban engedte, hogy a közmunkások, akik érthető módon fel voltak háborodva a település érdekeit semmibe vevő képviselőkre, szabadon kifejthessék a véleményüket.

2./ „Nem is itt lakik, hanem Nagykállóban az élettársával, csak az érdekli, hogy felvegye a havi bruttó félmilliós fizetését.”

Orosz Mihály Zoltán érpatakon is lakik, a bejelentett lakcíme is itt van, valamint a szolgálati lakása a korábbi gettóban, a Kossuth úton helyezkedik el, ahol szintén szokott lenni. A polgármester úrnak nincs havi fél milliós bruttó fizetése, nettó 282.724 Ft-ot kap.

 3./ „A polgármester is csak díszkísérettel megy be a cigányok közé, testőrök védik.”

A polgármester nem csak díszkíséretben mer bemenni, hanem oda is költözött a ,,cigányok

közé”, ahogy az alábbi cikk is erről tanúskodik: http://alfahir.hu/erpatak_polgarmestere_bekoltozott_a_ciganysorra.

Az is hazugság, hogy a polgármestert testőrök védenék, ugyanis ilyen még soha nem történt, nincsennek fizetett testőrei.

4./ „Ott parádézik meg dicsekszik Miskolcon a Lyukóban, Ózdon, Gyöngyöspatán, hogy ő mekkora fegyelmet tart a saját falujában. Mi csak tudjuk: semekkorát. Mindenki retteg, sok az idős asszony, esténként nyolc lakattal zárják magukra az ajtót.”

Nem parádézik sehol sem Orosz Mihály Zoltán. A falujában pedig rend van. Polgármestersége alatt rendőrségi statisztikával igazolható, hogy milyen mértékben lecsökkent a bűnözés Érpatakon. Senki sem retteg, a falu lakói is elmondják, hogy rend van Érpatakon, nem kell rettegni, mint a régi időkben, ezért is választották már 4-szer is újra a polgármestert.

5./ ,,Közmunkások döntötték el azt is, hogy kedd estétől nincs önkormányzata és polgármestere a falunak: négy három arányban ugyanis feloszlatták a képviselő-testületet.”

A közmunkások nem döntöttek el semmit. A képviselő-testület feloszlatását maga a képviselő-testület szavazta meg teljesen törvényesen. A közmunkások csak jelen voltak a nyílt ülésen, és szabadon kifejtették véleményüket a fizetésük elmaradása kapcsán.

6./ ,,Orosz Mihály Zoltán, az „érpataki modellről” és a romák megrendszabályozásáról elhíresült polgármester…”

Orosz Mihály Zoltán nem ,,rendszabályozza” meg a cigányságot. A polgármester nem faji alapon kezeli az integráció kérdését, hanem az általa felvázolt törésvonal az adott települést és szeretett hazánkat építő és romboló személyek között húzódik. Ebből kifolyólag a cigányságot három részre osztja jelenlegi helyzete szerint, egy vékony beilleszkedő rétegre, egy széles ingadozó rétegre, és egy vékony, de hatásaiban annál rosszabb kiilleszkedett bűnöző rétegre. Ezt a rasszista meghatározást pedig kikérjük magunknak!

7./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Érpatak, 2016. szeptember 20. napján

 

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.