Így hazudott a mediaklikk.hu 2017. 02. 26-án: Hűtlen kezelés és csalás gyanúja a jobbikos érpataki polgármesternél

mediaklikk.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

 Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI. 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 495.§ (1) bekezdés alapján:

2017. február hó 26. napján a mediaklikk.hu nevű weboldalon (http://www.mediaklikk.hu/video/hutlen-kezeles-es-csalas-gyanuja-a-jobbikos-erpataki-polgarmesternel/): „Hűtlen kezelés és csalás gyanúja a jobbikos érpataki polgármesternél” című videóban az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. február hó 26. napján a mediaklikk.hu nevű weboldalon: Hűtlen kezelés és csalás gyanúja a jobbikos érpataki polgármesternél című videóban félrevezettük és megtévesztettük a néző- és olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 

1./ ,,Érpatak jobbikos polgármestere ellen” (0:04 perctől 0:06–ig)

 Orosz Mihály Zoltán nem jobbikos, hanem független polgármester.

 

2./ ,,Orosz Mihály Zoltánnal kapcsolatban több újságcikk is arról írt, hogy már bujkál az ellene zajló eljárások miatt.(0:12 perctől 0:19–ig)

 Orosz Mihály Zoltán a.) nem próbálja meg kijátszani a hatóságokat b.) és főként nem bujkál! A polgármester nem bujkál senki elől, pláne a hatóságok elöl nem, hanem végzi polgármesteri teendőit. A hét nagy részében megtalálható a hivatalban. Idézésekre mindig rendben megjelenik, esetleges távolmaradása esetén szabályos igazolási kérelemmel menti ki magát. A polgármester szinte minden nap megtalálható a hivatalban, a nap 24 órájában elérhető telefonon. Csütörtökönként pedig mindenki számára személyes fogadóórát tart. Telefonon és postai úton is, mint személyesen bármikor elérhető, ha szükséges.

 

3./ ,,Félrevezető szerződésekkel, ügyvédi trükkökkel, hozzájuk kötődő magáncégek számára szerzik meg a házaikat, amit aztán a polgármester közpénzből újíttat fel.” (0:52 perctől 01:04–ig)

 Hazug tényállítás híresztelése, továbbadása, amit a hirado.hu művel. A polgármester senkit nem vezetett félre, senkit nem vert át ,,ügyvédi trükkökkel”. A tulajdonosok által a.) a megvédhetetlenség és hasznosíthatatlanság miatt b.) reménytelenül elhanyagolt s c.) zömében a szegregátumban elhelyezkedő és a d.) a végleges település szintű kis Trianonok kialakulásának megakadályozása érdekében e.) és az önkormányzat (köz)munkahely-teremtésének fokozása érdekében a szeretetszolgálat által megvásárolt ingatlanok teljesen törvényes, módon lettek minden esetben megvéve. Ezek nagy része parlagon álló üres telek, mely az önkormányzat számára van díjmentesen odaadva hogy a közmunka programban tudjon termelni rajta, valamint minél nagyobb létszámban tudjon foglalkoztatni az önkormányzatnál hátrányos helyzetű mélyszegény családokat. Az a néhány ingatlan, amin van még megmenthető ház, azok nem lettek közpénzből felújíttatva törvénytelen módon. Egyetlen ingatlan lett törvényes pályázat keretében felújítva szolgálati lakásnak.

Sem Orosz Mihály Zoltán, sem az élettársa nem szerzett meg semmiféle ügyvédi trükkel semmilyen ingatlant. Nem voltak félrevezető szerződések, sem ügyvédi trükkök. Az ügyvéd az adásvételi szerződéshez kötelező, így mindkét félnek jelen kellett, hogy legyen az aláírásakor. Az a tényállítás is teljesen hamis, hogy lettek volna átvert emberek, ugyanis szinte mindig a tulajdonosok keresték fel Orosz Mihály Zoltánt, hogy vegye meg tőlük az ingatlanját. Soha senkivel nem kötött félrevezető szerződéseket, nem alkalmazott ügyvédi trükköket, az adásvételek során és egyetlen eladó sem jelzett ilyet, soha nem fordult emiatt senki sem hatósághoz, pedig mindenki kapott az ügyvéd által elkészített adásvételi szerződésből egy példányt és mindenkit értesített a földhivatal is az adásvétel megtörténtéről.

 

4./ ,,A Híradó riportere több helybelivel is beszélt, akik szintén hallottak arról, hogy Orosz Mihály Zoltán több családot is tönkretehetett, de erről senki nem akart kamera előtt beszélni, azt mondták, félnek a következményektől.” (01:36 perctől 01:50-ig)

 Az M1 Híradója egyetlen helybélivel sem beszélhetett, aki hallhatott családok tönkretételéről, ugyanis Orosz Mihály Zoltán egyetlen családot sem tett tönkre, ellenben rengetegen segített néhány hete például a szociális tűzifával. Az hogy a polgármester nem tesz tönkre családokat, és nem tartja rettegésben és félelemben a települést, mi sem bizonyítja jobban hogy már négyszer újraválasztották!

 

5./ „A valótlan és a néző- és olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A videó valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak a nézők véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük Önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Felhívom a figyelmüket, hogy a Pp. 495.§ (2) bekezdése szerint: „A határidőn belül írásban megérkezett helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a) a helyreigazítást nem az arra jogosult kérte, b) a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakat, vagy c) a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.”

 

Érpatak, 2017. március 7. napján

 

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

 

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.