Így hazudott a magyaridok.hu 2016. 12. 01-én: Toroczkai: disznót vágunk, hagymás vért eszünk, pálinkát iszunk

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívtuk fel őket.

magyaridok.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 1476 Budapest, Pf. 47.

Tisztelt Cím!

 Mottó:

„A véleménynyilvánítási Szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás Szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, elemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések  vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/ 1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. december 1-én tudomásunkra jutott, hogy 2016. november hó 29. napján a magyaridok.hu nevű weboldalon: Toroczkai: disznót vágunk, hagymás vért eszünk, pálinkát iszunk című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:
  1. november hó 29. napján a magyaridok.hu nevű weboldalon (http://magyaridok.hu/belfold/toroczkai-disznot-vagunk-hagymas-vert-eszunk-palinkat-iszunk-1215283/): Toroczkai: disznót vágunk, hagymás vért eszünk, pálinkát iszunk című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállítást jelentettünk meg:

1./ Dzsihádisták támadhatnak ásotthalom polgármesterére, akit Orosz Mihály Zoltán, Érpatak közokirat-hamisítással vádolt polgármestere bemártott iszlám barátainál.

Ez az állítás félrevezető volt, ugyanis 2016. június 9-én a Püspökladányi Járásbíróságon felmentették Orosz Mihály Zoltánt a közokirat-hamisítás vádja alól bűncselekmény hiányában.

 Érpatak, 2016. június 30. napján

Tisztelettel:

 

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.