Így hazudott a magyaridok.hu 2016. 11. 22-én: Kihallgatták Orosz Mihályt

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívtuk fel őket.

magyaridok.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére                                                      

1476 Budapest, Pf. 47.

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. november hó 22. napján a magyaridok.hu nevű weboldalon: Kihallgatták Orosz Mihályt című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. november hó 22. napján a magyaridok.hu nevű weboldalon (http://magyaridok.hu/belfold/kihallgattak-orosz-mihalyt-1194412/): Kihallgatták Orosz Mihályt című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 1./ „Gyanúsítottként hallgatta ki közokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt Orosz Mihály Zoltán Érpatak jobbikos ügyvivő polgármesterét és a helyi körzeti orvost a Nyíregyházi Rendőrkapitányság vagyonvédelmi alosztálya”

 Orosz Mihály Zoltán nem jobbikos, hanem független polgármester. Orosz Mihály Zoltánt nem hallgatta ki a rendőrség gyanúsítottként, mint ahogy állítják. Továbbá ma Magyarországon azonban amíg a bíróság ki nem mondja a bűnösséget, minden állampolgárt megillet az ÁRTATLANSÁG VÉLELME:

Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (2) bekezdés: „Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.”

  1. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 7. §. : „Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem állapította meg.”

Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. Cikk 2.: „Bűncselekmény elkövetésével vádolt minden személynek joga van arra, hogy ártatlannak tekintsék mindaddig, amíg bűnösségét a törvény szerint be nem bizonyították.”

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. Cikk – Tisztességes tárgyaláshoz való jog 2.: „Minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.”

2./ ,, A lap szerint a rendőrség azt rója Orosz terhére, hogy valótlan tartalmú orvosi igazolásokkal mentette ki magát a bírósági tárgyalásokról. A politikus perek tucatjait indítja, miközben az utóbbi időben rendre nem jelenik meg ezeken a tárgyalásokon. Ilyenkor orvosi igazolással vagy egyéb hivatali teendőkre hivatkozva menti ki magát.”

Ezt nem a rendőrség rója, hanem az az aljas ember, aki feljelentette őt. A rendőrség ezt csupán vizsgálhatja, hogy megalapozott-e. Orosz Mihály Zoltán csak azokkal perlekedik, akik hazugságokat állítanak róla.

3./ ,,A közokiratot kiállító háziorvos azt nyilatkozta, hogy a vádlott „egészségi állapota nem tett lehetővé semmiféle helyváltoztatást, utazást”.

Ehhez képest a rendőrök egyetlen bejelentett címén sem találták meg a „semmiféle helyváltoztatásra nem képes” Oroszt.”

Ez azért hazugság, mert amikor Orosz Mihály Zoltán betegségre hivatkozva mentette ki magát, az egy teljesen másik eset volt, mint az, amikor a bíró nem idézte őt szabályszerűen, és ez után még törvénytelen módon elővezetés is kért vele szemben. Ennek a két esetnek az ilyetén összemosása a tipikus példája a hírhamisításnak!

4./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

 

Érpatak, 2016. november 23. napján

 

 

Tisztelettel:

 

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

 

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.