Így hazudott a lokal.hu 2017. 02. 20-án: Jobbikos példakép után nyomoznak a zsaruk

lokal.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 1036 Budapest, Perc u. 8.

 Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 495.§ (1) bekezdés alapján:

 

  1. február hó 20. napján a lokal.hu nevű weboldalon: ,,Jobbikos példakép után nyomoznak a zsaruk’’ című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. február hó 20. napján a lokal.hu nevű weboldalon (http://www.lokal.hu/2017-02-jobbikos-peldakep-utan-nyomoznak-a-zsaruk/): ,,Jobbikos példakép után nyomoznak a zsaruk’’ című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 

1./ „Közpénzből felújított több mint 50 privát ingatlan és százmilliós nagyságrendű hűtlen kezelés miatt szorongatják a zsaruk Orosz Mihály Zoltánt, Érpatak polgármesterét”

 Egyetlen ingatlan sem lett közpénzből felújítva, és nincs semmiféle hűtlen kezelés sem, ami miatt Orosz Mihály Zoltánt a rendőrség szorongatná. A polgármester senkit nem vezetett félre, senkit nem vert át ,,ügyvédi trükkökkel”. A tulajdonosok által a.) a megvédhetetlenség és hasznosíthatatlanság miatt b.) reménytelenül elhanyagolt s c.) zömében a szegregátumban elhelyezkedő és a d.) a végleges település szintű kis Trianonok kialakulásának megakadályozása érdekében e.) és az önkormányzat (köz)munkahely-teremtésének fokozása érdekében a szeretetszolgálat által megvásárolt ingatlanok teljesen törvényes, módon lettek minden esetben megvéve. Ezek nagy része parlagon álló üres telek, mely az önkormányzat számára van díjmentesen odaadva hogy a közmunka programban tudjon termelni rajta, valamint minél nagyobb létszámban tudjon foglalkoztatni az önkormányzatnál hátrányos helyzetű mélyszegény családokat. Az a néhány ingatlan, amin van még megmenthető ház, azok nem lettek közpénzből felújíttatva (törvénytelen módon). Egyetlen ingatlan lett törvényes pályázat keretében felújítva szolgálati lakásnak.

Sem Orosz Mihály Zoltán, sem az élettársa nem szerzett meg semmiféle ügyvédi trükkel semmilyen ingatlant. Nem voltak félrevezető szerződések, sem ügyvédi trükkök. Az ügyvéd az adásvételi szerződéshez kötelező, így mindkét félnek jelen kellett, hogy legyen az aláírásakor. Az a tényállítás is teljesen hamis, hogy lettek volna átvert emberek, ugyanis szinte mindig a tulajdonosok keresték fel Orosz Mihály Zoltánt, hogy vegye meg tőlük az ingatlanját. Soha senkivel nem kötött félrevezető szerződéseket, nem alkalmazott ügyvédi trükköket, az adásvételek során és egyetlen eladó sem jelzett ilyet, soha nem fordult emiatt senki sem hatósághoz, pedig mindenki kapott az ügyvéd által elkészített adásvételi szerződésből egy példányt és mindenkit értesített a földhivatal is az adásvétel megtörténtéről.

2./ „újabb és újabb bűncselekményeket tárnak fel a nyomozók az „érpataki modell” mögött”

Nincsenek semmiféle bűncselekmények amiket a nyomozók feltárnának az Érpataki Modell mögött, ugyanis Orosz Mihály Zoltánt tizenkét éves polgármesteri tevékenysége során soha semmilyen bűncselekmény miatt el nem marasztalták, minden koncepciós eljárás bűncselekmény hiányában történő felmentéssel zárult, az erkölcsi bizonyítványa teljesen tiszta, ugyanis életében törvényesen és jogerősen soha nem volt elítélve. Azzal ezzel kapcsolatos és ellentétes tartalmú tényállítások is teljesen hamisak, és figyelmen kívül hagyják az ártatlanság vélelmének jogát.

A jelen cikk fő hírhamisítása is abban rejlik, hogy a verbális lincselők számára az mellékes, hogy Orosz Mihály Zoltán 12 éves polgármestersége alatt az (i)gazságszolgáltatás révén (Guinness rekordot képezően) legtöbbet hurcolták meg, s egész életében soha semmilyen bűncselekményért jogszerűen el nem ítélték semmilyen bíróságon. Amikor az adófizetői pénzen tartott ügyészség bűnöző, hazaáruló és magyar-gyűlölő rétege meghurcolta éveken keresztül, akkor a bíróságok tisztességes rétegének jelenléte miatt mindig BŰNCSELEKMÉNY HIÁNYÁBAN mentettek fel.

A hírhamisító és társadalomhülyítő, karaktergyilkos bértollnokok által rendre sárba tiport ELEMI JOGI MINIMUM KÖVETELMÉNY: az ÁRTATLANSÁG VÉLELME:

Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (2) bekezdés: „Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.” 

  1. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 7. §. : „Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem állapította meg.”

Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. Cikk 2.: „Bűncselekmény elkövetésével vádolt minden személynek joga van arra, hogy ártatlannak tekintsék mindaddig, amíg bűnösségét a törvény szerint be nem bizonyították.”

 Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. Cikk – Tisztességes tárgyaláshoz való jog 2.: „Minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.”

 

3./ ,,a kirakati cirkuszolás mögött a közpénzek privatizálásában is komoly „érdemeket” szerzett”

 Orosz Mihály Zoltán soha nem végzett sem kirakati cirkuszolást, főleg pedig nem privatizált közpénzeket. Nem nyúlt le egy forintot sem közpénzből, ahogy azt tényként állítja a cikk. Ezen tényállítások büntetőjogi kategóriákba is tartoznak, ugyanis mindenféle valóságalapot nélkülöznek és a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazást valósítják meg, mely miatt a szükséges büntetőeljárásokat is kezdeményezzük.

4./ ,,a nyomozás adatai alátámasztják a gyanút, miszerint az érpataki polgármesterhez köthető cégek idős, sokszor iskolázatlan emberektől szerezték meg ingatlanjaikat, amelyeket aztán közpénzből újíttattak fel.”

Sem Orosz Mihály Zoltán, sem a hozzá köthető cégek sem a párja nem szereztek meg soha, semmiféle törvénytelen módszerekkel semmit, így sem idős, sem iskolázatlan emberektől az ingatlanjaikat. Nem voltak félrevezető szerződések, sem ügyvédi trükkök. Orosz Mihály Zoltánék nem forgattak ki vagyonukból idős, iskolázatlan embereket.

A polgármester senkit nem vezetett félre, senkit nem vert át ,,ügyvédi trükkökkel”. A tulajdonosok által a.) a megvédhetetlenség és hasznosíthatatlanság miatt b.) reménytelenül elhanyagolt s c.) zömében a szegregátumban elhelyezkedő és a d.) a végleges település szintű kis Trianonok kialakulásának megakadályozása érdekében e.) és az önkormányzat (köz)munkahely-teremtésének fokozása érdekében a szeretetszolgálat által megvásárolt ingatlanok teljesen törvényes, módon lettek minden esetben megvéve. Ezek nagy része parlagon álló üres telek, mely az önkormányzat számára van díjmentesen odaadva hogy a közmunka programban tudjon termelni rajta, valamint minél nagyobb létszámban tudjon foglalkoztatni az önkormányzatnál hátrányos helyzetű mélyszegény családokat. Az a néhány ingatlan, amin van még megmenthető ház, azok nem lettek közpénzből felújíttatva törvénytelen módon. Egyetlen ingatlan lett törvényes pályázat keretében felújítva szolgálati lakásnak.

Sem Orosz Mihály Zoltán, sem az élettársa nem szerzett meg semmiféle ügyvédi trükkel semmilyen ingatlant. Nem voltak félrevezető szerződések, sem ügyvédi trükkök. Az ügyvéd az adásvételi szerződéshez kötelező, így mindkét félnek jelen kellett, hogy legyen az aláírásakor. Az a tényállítás is teljesen hamis, hogy lettek volna átvert emberek, ugyanis szinte mindig a tulajdonosok keresték fel Orosz Mihály Zoltánt, hogy vegye meg tőlük az ingatlanját. Soha senkivel nem kötött félrevezető szerződéseket, nem alkalmazott ügyvédi trükköket, az adásvételek során és egyetlen eladó sem jelzett ilyet, soha nem fordult emiatt senki sem hatósághoz, pedig mindenki kapott az ügyvéd által elkészített adásvételi szerződésből egy példányt és mindenkit értesített a földhivatal is az adásvétel megtörténtéről.

Ezen tényállítások büntetőjogi kategóriákba is tartoznak, ugyanis mindenféle valóságalapot nélkülöznek és a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazást valósítják meg, mely miatt a szükséges büntetőeljárásokat is kezdeményezzük.

 

5./ ,,A lap szerint az ügynek 51 károsultja van és 150 millió forintnál is több közpénz elszámolásával van komoly gondban az érpataki polgármester”

Nincsen egyetlen károsultja sem semmilyen ügynek. A tulajdonosok szinte minden esetben maguk kérték a polgármestert, hogy vegye meg az ingatlanjukat, akik nem lettek átvágva, minden szerződés szabályosan lett megkötve a felek közös akaratából, csalás és átvágás nélkül. Orosz Mihály Zoltán nincs gondban semmiféle közpénz elszámolásával. Minden közpénzzel mindig pontosan elszámol. Maga a 150 milliós összeg is teljesen nevetséges és légből kapott. Ezen tényállítások büntetőjogi kategóriákba is tartoznak, ugyanis mindenféle valóságalapot nélkülöznek és a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazást valósítják meg, mely miatt a szükséges büntetőeljárásokat is kezdeményezzük.

Sem Orosz Mihály Zoltán, sem a hozzá köthető cégek sem a párja nem szereztek meg soha, semmiféle törvénytelen módszerekkel semmit, így sem idős, sem iskolázatlan emberektől az ingatlanjaikat. Nem voltak félrevezető szerződések, sem ügyvédi trükkök. Orosz Mihály Zoltánék nem forgattak ki vagyonukból idős, iskolázatlan embereket.

A polgármester senkit nem vezetett félre, senkit nem vert át ,,ügyvédi trükkökkel”. A tulajdonosok által a.) a megvédhetetlenség és hasznosíthatatlanság miatt b.) reménytelenül elhanyagolt s c.) zömében a szegregátumban elhelyezkedő és a d.) a végleges település szintű kis Trianonok kialakulásának megakadályozása érdekében e.) és az önkormányzat (köz)munkahely-teremtésének fokozása érdekében a szeretetszolgálat által megvásárolt ingatlanok teljesen törvényes, módon lettek minden esetben megvéve. Ezek nagy része parlagon álló üres telek, mely az önkormányzat számára van díjmentesen odaadva hogy a közmunka programban tudjon termelni rajta, valamint minél nagyobb létszámban tudjon foglalkoztatni az önkormányzatnál hátrányos helyzetű mélyszegény családokat. Az a néhány ingatlan, amin van még megmenthető ház, azok nem lettek közpénzből felújíttatva törvénytelen módon. Egyetlen ingatlan lett törvényes pályázat keretében felújítva szolgálati lakásnak.

Sem Orosz Mihály Zoltán, sem az élettársa nem szerzett meg semmiféle ügyvédi trükkel semmilyen ingatlant. Nem voltak félrevezető szerződések, sem ügyvédi trükkök. Az ügyvéd az adásvételi szerződéshez kötelező, így mindkét félnek jelen kellett, hogy legyen az aláírásakor. Az a tényállítás is teljesen hamis, hogy lettek volna átvert emberek, ugyanis szinte mindig a tulajdonosok keresték fel Orosz Mihály Zoltánt, hogy vegye meg tőlük az ingatlanját. Soha senkivel nem kötött félrevezető szerződéseket, nem alkalmazott ügyvédi trükköket, az adásvételek során és egyetlen eladó sem jelzett ilyet, soha nem fordult emiatt senki sem hatósághoz, pedig mindenki kapott az ügyvéd által elkészített adásvételi szerződésből egy példányt és mindenkit értesített a földhivatal is az adásvétel megtörténtéről.

 

6./ ,,Ráadásul az ügyben tavaly tartott bírósági idézésekről a gyanú szerint Orosz hamis orvosi igazolásokkal mentette ki magát, ezért ellene és háziorvosa ellen is eljárás indult közokirat-hamisítási ügyben.”

Orosz Mihály Zoltán soha nem használt hamis orvosi igazolásokat távolléte igazolására. Csak akkor mentette ki magát orvosi igazolással, ha valóban beteg volt.

 

7./ ,,ellentmondást nem tűrő módon intézi el kritikusait”

Orosz Mihály Zoltán nem intézi el egyetlen kritikusát sem. Nem alkalmaz senkivel szemben erőszakot, mint ahogy sugallja ezt ez a hamis tényállítás.

 

8./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Felhívom a figyelmüket, hogy a Pp. 495.§ (2) bekezdése szerint: „A határidőn belül írásban megérkezett helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a) a helyreigazítást nem az arra jogosult kérte, b) a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakat, vagy c) a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.”

 

Érpatak, 2017. február 27. napján

 

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak polgármestere

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.