Így hazudott a kisalfold.hu 2016. 09. 19-én. OGY – A Jobbik szerint vérlázító, amit Orbán tett

A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. A kisafold.hu ennek ellenére leközölte hazugságokat tartalmazó cikkét.

kisalfold.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 9021 Győr, Újlak u. 4/A

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. szeptember hó 19. napján a kisalfold.hu nevű weboldalon: OGY – A Jobbik szerint vérlázító amit Orbán tett című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. szeptember hó 19. napján a kisalfold.hu nevű weboldalon (http://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/ogy_-_a_jobbik_szerint_verlazito_amit_orban_tett/2489966/): OGY – A Jobbik szerint vérlázító amit Orbán tett című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 1./Simon Miklós (Fidesz) a “Jobbikhoz köthető korrupciós botrányról”, Érpatak polgármesterének településvezetési módszereiről beszélt. Azt kérdezte: meddig lehet Magyarországon szélsőjobboldali korrupt vezető egy település élén? Rámutatott: a polgármester “diktatórikus módszerei” miatt elfogadott zárszámadása sincs Érpataknak.”

 Orosz Mihály Zoltán nem korrupt, korrupcióért és másért sem volt soha jogerősen elítélve. A vád miatt a polgármester büntetőfeljelentést fog tenni. Orosz Mihály Zoltánnak nincsennek diktatórikus módszerei sem, mindent a lehető leg demokratikusabban végez, a testületi ülésein a nép is részt vesz, és kifejtik véleményüket is, ha szeretnék. Ha igaz lenne, hogy Orosz Mihály Zoltán nem a hatályos jogszabályok szerint cselekszik, akkor a hatóságok már régen elítélték volna. Az is valótlan állítás, hogy nincs elfogadott zárszámadása Érpataknak, ugyanis szeptember 6-án elfogadta a képviselő-testület a zárszámadást.

2./ „Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára elmondta: a szabályszerűséget a kormányhivatal is figyeli, számos kifogásolnivalót talált a polgármester tevékenységében. A csalások miatti vizsgálok még tartanak – tette hozzá –, megjegyezte ugyanakkor, hogy a kormánynak a kérdésben nincs közvetlen beavatkozási lehetősége.”

Kifogásolható a kormányhivatal hozzáállásában van, törvényességi szempontból, kettősmérce szempontból, a helytelen jogszabály értelmezés és alkalmazás szempontjából.

Orosz Mihály Zoltán semmiféle csalást nem követett el. Az aljas lejáratási kísérletek ellene újságírók koholmányai, ami miatt a polgármester már meg is tette a szükséges jogi lépéseket. A hírhamisító és társadalomhülyítő, karaktergyilkos bértollnokok által rendre sárba tiport ELEMI JOGI MINIMUM KÖVETELMÉNY: az ÁRTATLANSÁG VÉLELME:

Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (2) bekezdés: „Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.”

  1. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 7. §. : „Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem állapította meg.”

Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. Cikk 2.: „Bűncselekmény elkövetésével vádolt minden személynek joga van arra, hogy ártatlannak tekintsék mindaddig, amíg bűnösségét a törvény szerint be nem bizonyították.”

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. Cikk – Tisztességes tárgyaláshoz való jog 2.: „Minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.”

3./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

 

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

 

Érpatak, 2016. október 6. napján

 

Tisztelettel:

 

 

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.