Így hazudott a hvg.hu 2016. 07. 20-án: “Médiapatkány” – autóval üldözték, megfenyegették az Átlátszó újságíróját Érpatakon

A hvg.hu sem akart kimaradni az Orosz Mihály Zoltán elleni médiahadjáratból. Valótlan és az olvasó közönséget szándékosan megtévesztő állításainak cáfolata az alábbiakban olvasható.

HVG.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére                                                      

1037 Budapest, Montevideo utca 14.

 

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. július 28-án tudomásunkra jutott, hogy 2016. július hó 20. napján a HVG.hu nevű weboldalon: “Médiapatkány” – autóval üldözték, megfenyegették az Átlátszó újságíróját Érpatakon című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. június hó 20. napján a HVG.hu nevű weboldalon: “Médiapatkány” – autóval üldözték, megfenyegették az Átlátszó újságíróját Érpatakon című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg: 

1./“Médiapatkány” – autóval üldözték, megfenyegették az Átlátszó újságíróját Érpatakon” 

„A polgármester ügyeiről cikkező újságíró is ott volt az ülésen, de hamarosan menekülnie kellett az őt üldöző önkormányzati autók elől.”

„ám az ülés kudarcba fulladt, mert Orosz szidalmazni kezdte az újságírót.”

„Az Átlátszó újságírójára, Móricz Csabára uszította híveit múlt pénteken Orosz Mihály Zoltán, Érpatak botrány-polgármestere.”

Ezen valótlan állítással és a Móricz-féle hallucinációval ellentétben az igazság az, hogy nem volt semmilyen autós üldözés, nem uszított senkit Orosz Mihály Zoltán, ő csak élt a szólásszabadság keretein belül a véleményének a kinyilvánítási jogával. Semmilyen autókkal nem üldözték, hanem hasonló útvonalon tartott az útja az egyik (és nem három) önkormányzati gépkocsinak Újfehértóra a tüzépre. A három autóból álló konvojról szóló vízió valószínűsíthetően Móricz Csaba hallucinációinak és hírhamisítási gyakorlatának a következménye, ennek a valósághoz semmi köze. Ha lett volna autós üldözés, akkor egy ilyen fizetett ügynök és egy ekkora lesifotós és lejárató művész, aki nagyon komoly fotós felszereléssel rohangál, s aki becstelen paparazziként szinte mindent (a beszélgetéseket hangrögzítővel, a beszélgetésjeleneteket a nyakában lógó fényképező videójával) engedély nélkül eltitkoltan rendszeresen rögzíti, biztosan készített volna róla dokumentációt, de semmilyen videó és fotó nem készült az eseményről, ezért ez is tökéletesen bizonyítja, hogy nem történt ilyen.

Móricz Csaba ezen hallucinációs elmeszüleményével kapcsolatban természetesen hatóság félrevezetése miatt büntetőfeljelentést tettünk és kértük a hazugságvizsgáló alkalmazását is az eljárásban, melynek önként aláveti magát Érpatak polgármestere s reméljük Móriz Csaba nevű júdáspénzen megvásárolt hírhamisító bértollnok és ügynök is.

2./ „Orosz Mihály Zoltán településén hatodszorra sem sikerült dűlőre jutni a tavalyi zárszámadással, így a falut a működésképtelenség fenyegeti.”

„Zárszámadás nélkül nem tudják elfogadni az idei költségvetést, enélkül pedig az állam sem folyósítja a településnek a központi forrásokat.”

A zárszámadás el nem fogadása miatt ideiglenesen szünetelteti a Magyar Államkincstár a település fő bevételét képező s a településnek járó normatíva folyósítását, de ez utólag egy összegben megilleti majd az önkormányzatot, az átmeneti szüneteltetés előbb utóbb olyan zavarokat okozhat a településnek, mely súlyos kiszámíthatatlan következményekkel járhat, erre kívánta a polgármester felhívni a felelőtlen és esküszegő képviselők figyelmét.

A polgármester hívta oda a közmunkásokat a testületi ülésre, hogy tudjanak bizonyos képviselők aljassági kísérletéről és településük ellen elkövetett merényletükről, ugyanis a képviselők zárszámadás el nem fogadásának az a következménye, hogy a település fő bevételi forrását, a normatív támogatást ideiglenesen visszatartják s így nem tudjuk időben kifizetni a szükséges béreket, de mivel a normatívát utólag mindenképpen megkapjuk, ezért egy mesterséges csőd létrehozásának híre újból csak Érpatak lejáratásának a kísérlete. A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt, hogy a visszatartott „fejkvóta” az állami normatíva utólag egy összegben folyósításra kerül és akkor a megtakarítások újra rendelkezésre állnak majd, mert a megtakarításból finanszírozott tételekre már nem fog kelleni rákölteni a normatívát! A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt is, hogy Érpatak település most is azon kevés önkormányzatok egyike, amelyik soha nem volt eladósodva és most sincs, nem volt hitele, és most is az összköltségvetése kb. 10 %-a megtakarítással rendelkezik.

3./ Előzőleg a portál a polgármesterhez köthető gyanús ügyletekről cikkezett, amire Orosz helyreigazítás-zuhataggal reagált.

A Benefícium Szeretetszolgálat körül nincsenek semmilyen zavaros gyanús ügyek, hanem ezek alaptalan rágalmak, melyek miatt már meg is indították a megfelelő büntetőeljárásokat becsületsértés-rágalmazás miatt az illetékes rendőrkapitányságon s bízunk benne, hogy a hírhamisítások becstelen módja és az aljas hazudozások fékevesztett volta miatt rekord mennyiségű kártérítési összeget sikerül majd kifizettetni az elkövetőkkel. Ezen becstelen hazudozásokat többek között 1.)  itt cáfoltuk részletesen: valamint 2.) itt.

Az, hogy egy hitvány, karaktergyilkosságra szakosodott hírhamisító újságírónak álcázott fedett ügynöknek nem sikerül valamit igazolni, azt a.) egyrészt nem lehet máson számon kérni, másrészt pedig b.) az újságírónak kötelessége saját állításainak valóságtartalmáról meggyőződni, amint azt az alkotmánybíróság a 36/1994 (VI 24) AB határozatában részletesen kifejtette a következők szerint:

„A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

4./ Móricz Csabát az érpataki polgármester ki nem állhatja, ha valahol meglátja, gyalázkodásban tör ki. Az Átlátszón közzétett hangfelvétel szerint Orosz Mihály pénteken is egyből ráfixálódott az újságíróra …”

Érpatak polgármestere különösebben nem foglalkozik Móricz Csabával, hanem a gazdái bízták meg őt Orosz Mihály Zoltán lejáratásával s ennek a megbízatásnak az okán ő van „rátapadva” Orosz Mihály Zoltánra s ezen ügynöki munka során megbízatásának megfelelően folyamatosan hazudozik Orosz Mihály Zoltánról, mert a busásan megfizetett karaktergyilkossági feladatokat nagyon jól igyekszik teljesíteni, hogy a jövőben is újra kapjon hasonlóan jól jövedelmező megbízásokat gazdáitól és a titkosszolgálatoktól. A polgármester azért kérdezte, mert teljesen alaptalan, minden ténybeli és jogi alap nélküli vádakat hordott össze korábbi cikkeiben a polgármester munkájával kapcsolatban és ezeket a hamis vádakat és rágalmakat kívánta a polgármester tisztázni vele a többiek jelenlétében. Ezen hamis vádakkal kapcsolatban a rövid tudósítás itt hallható.

5./ “Gyerünk utána!” A botrányba fulladt ülés után Orosz – az egyik helyi képviselő szerint – azt mondta híveinek, “Gyerünk utána!”, amiről az illető képviselő értesítette is Mórciz Csabát. És valóban, az újságíró autóját három autó követte, ebből kettő az érpataki önkormányzat szolgálati kocsija volt.

„A mellékutakon Móricznak 140-150-nel kellett hajtania, hogy lerázza üldözőit, de egy elsőbbségadásnál elveszítette előnyét. Ekkor Újfehértó felé fordult, hogy rendőri segítséget kapjon, és szemből érkezett is egy járőrautó, mire Móricz eléjük kanyarodott, hogy segítséget kérjen – derült ki az újságíró feljelentéséből.”

Ezen valótlan állítással és a Móricz-féle hallucinációval ellentétben az igazság az, hogy nem volt semmilyen autós üldözés, nem uszított senkit Orosz Mihály Zoltán, ő csak élt a szólásszabadság keretein belül a véleményének a kinyilvánítási jogával. Semmilyen autókkal nem üldözték, hanem hasonló útvonalon tartott az útja az egyik (és nem három) önkormányzati gépkocsinak Újfehértóra a tüzépre. A három autóból álló konvojról szóló vízió valószínűsíthetően Móricz Csaba hallucinációinak és hírhamisítási gyakorlatának a következménye, ennek a valósághoz semmi köze. Ha lett volna autós üldözés, akkor egy ilyen fizetett ügynök és egy ekkora lesifotós és lejárató művész, aki nagyon komoly fotós felszereléssel rohangál, s aki becstelen paparazziként szinte mindent (a beszélgetéseket engedély nélkül, a beszélgetésjeleneteket a nyakában lógó fényképező videójával) engedély nélkül eltitkoltan rendszeresen rögzíti, biztosan készített volna róla dokumentációt, de semmilyen videó és fotó nem készült az eseményről, ezért ez is tökéletesen bizonyítja, hogy nem történt ilyen.

Móricz Csaba ezen hallucinációs elmeszüleményével kapcsolatban természetesen hatóság félrevezetése miatt büntetőfeljelentést tettünk és kértük a hazugságvizsgáló alkalmazását is az eljárásban, melynek önként aláveti magát Érpatak polgármestere s reméljük Móriz Csaba nevű júdáspénzen megvásárolt hírhamisító bértollnok és ügynök is.

6./ „Az ezt követő rendőri intézkedés is önmagáért beszél.”

„Ahogy ilyenkor lenni szokott, nem az üldöző kocsiból kiszálló Oroszt, Fügedit és Zagyva György Gyula volt jobbikos képviselőt igazoltatták, hanem a panaszost. Oroszék közben kameráztak, hiába kérte az újságíró a rendőröket, hogy ezt állítsák le, amikor a személyes iratai kerülnek terítékre. Eközben Orosz hívei továbbra is kórusban gyalázták az újságírót. A rendőrök, letudva az intézkedést távozni akartak, de Móricz ragaszkodott hozzá, hogy kísérjék el a következő településig. Ekkor fordultak vissza Orosz Mihály Zoltánék.”

A Móricz Csaba a személyes adatait ellenőrző igazoltatáskor nem rögzítette senki, ez újból a Móricz Csaba nevű verbális lincselő s hírhamisító és bér(karakter)gyilkos soron következő hazugsága. Orosz Mihály Zoltánék az igazoltatás után folytatták útjukat s nem fordultak vissza sehová.

7./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

 

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Érpatak, 2016. augusztus 12. napján

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.