Így hazudott a gepnarancs.hu 2016. 09. 07-én: Pszichikai terrorként élte meg az ülést az érpataki képviselő

Úgy tűnik, minden napra jut egy lejárató cikk, a gepnarancs.hu sosem fogy ki a hazugságokból.

gepnarancs.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére                                                      

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 70/b

Tisztelt Cím!

 

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. szeptember hó 7. napján a gepnarancs.hu nevű weboldalon: Pszichikai terrorként élte meg az ülést az érpataki képviselő című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. szeptember hó 7. napján a gepnarancs.hu nevű weboldalon (http://gepnarancs.hu/2016/09/pszichikai-terrorkent-elte-meg-az-ulest-az-erpataki-kepviselo/): Pszichikai terrorként élte meg az ülést az érpataki képviselő című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./ Rendszeresen visszatérő kérdés volt az elszámolások hiánya, képviselői indítványok semmibevétele, Orosz diktatórikus ülésvezetése, vagy a jegyző kioktatása

 Semmiféle elszámolás nem hiányzott. A zárszámadás a számviteli törvény szerint lett elkészítve, úgy ahogy a 3200 település elkészíti Magyarországon, és ahogy Érpatakon is mindig elkészítették. Ha bármivel kapcsolatban kérdésük volt, a pénzügyes, mindent tételesen felsorolt. Orosz Mihály Zoltán továbbá soha nem vette semmibe a képviselői indítványokat, ha ilyen történt volna, akkor a kormányhivatal elmarasztalta volna. Továbbá nincs szó semmiféle diktatórikus településvezetésről sem, hiszen mindenki tudja, hogy a polgármester a demokrácia fejlesztésének egyik oszlopos tagja. Az általa végzett közösség és településvezetés organikus és nem diktatórikus.

A valószínűsíthetőleg beépített jegyző pedig akkor került kioktatásra, mikor maga sem tudta a jogszabályt, vagy a helyi szmsz-t. Többször volt hogy a polgármester oktatta ki, mutatta meg a helyi szmsz-ben azokat a pontokat, aminek a létéről nem tudott az alkalmatlan jegyző.

2./ „Sajnos arra is volt példa, hogy Orosz – egyszerű keresztényi indíttatásból – azt kívánta Gagna Jánosnak, hogy járjál csak te is úgy, ahogyan P. Feri. Ő súlyos beteg, nem mellesleg az ő házát érte 2014-ben Molotov koktélos támadás, amiben a rendőrség jelenleg szünetelteti a nyomozást.”

 Orosz Mihály Zoltán soha nem kívánta azt hogy úgy járjon, csupán figyelmeztette, hogyha aljaskodni fog, akkor az Isten úgy meg fogja büntetni mint P. Ferencet büntette.

3./,,A feszültség akkor nőt a testület és Orosz között, amikor a négy ellenzéki képviselő feltételekhez kötötte a 2015-ös zárszámadás elfogadását: a polgármester számoljon be és bizonylatokkal, számlákkal igazolja a 2015-ös mezőgazdasági bevételek és a 15 millió forint kölcsön hollétét, a jelentősen megemelkedett kiadások tételeit.

Orosz a három hónap alatt egyszer sem volt hajlandó elszámolni a mezőgazdasági bevételekkel és csak egy 2016-os számlát mutatott be a 2015-ös helyett.”

A feszültség már korábban is megvolt az egyéni sérelmeik miatt a képviselőknek. A polgármester pontosan elszámolt minden bizonylattal, a mezőgazdasági bevételekkel is elszámolt, a pénzügyes többször behozta a képviselő-testületi ülésre a számlákat, amit a képviselők megtekinthettek. A 15 millió forinttal pedig nem neki, hanem a település fenntartási munkáit végző cégnek kell elszámolni, akinél mindenről pontos számla van. Mint írtuk, Orosz Mihály Zoltán tehát a törvény szerint mindennel elszámolt, a képviselők mindenbe betekinthettek, csupán az ő megbuktatása céljából akarták csődbe vinni a falut.

4./ ,, A vita csaknem négy órán keresztül folyt, nem egyszer személyeskedő, polgármesterhez méltatlan stílusban.”

Bár Móricz Csaba mindig szeret a stíluson fennakadni, szerintünk inkább az méltatlan, hogy az újságíró szakmát becsteleníti meg a folyamatos hazudozásaival és ferdítéseivel, azt nem veszi figyelembe, hogy itt emberek életéről volt szó, melyet valóban a zárszámadást megszavazni nem akaró képviselők veszélyeztettek.

5./ ,,mivel álláspontjuk szerint a zárszámadásban több olyan tétel van, amiről semmilyen információjuk nincs”

Mint már korábban kifejtettük, a képviselőknek minden a törvényes keretek között ki lett adva, mindent megismerhettek, amihez joguk volt.

 6./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

 

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Érpatak, 2016. szeptember 20. napján

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.