Így hazudott a gepnarancs.hu 2016. 07. 22-én. „Érpatak: Patkánymérget a médiapatkánynak”

Folytatódik az Orosz Mihály Zoltán elleni rágalomhadjárat. Ezúttal a gépnarancs.hu weboldal terjesztet hazugságokat 2016. Július 25-én. Valótlan és az olvasó közönséget szándékosan megtévesztő állításainak cáfolata az alábbiakban olvasható.

gepnarancs.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére 

1531 Budapest, Pf. 54.

 

Tisztelt Cím! 

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

 

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI. 24) AB határozat)

 

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

 

2016. július hó 22. napján az gepnarancs.hu nevű weboldalon: “Érpatak: Patkánymérget a médiapatkánynak” című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. július hó 22. napján az gepnarancs.hu nevű weboldalon (http://gepnarancs.hu/2016/07/erpatak-patkanymerget-a-mediapatkanynak/): ÉRPATAK: PATKÁNYMÉRGET A «MÉDIAPATKÁNYNAK»című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./ Ismeretlen elkövető patkánymérget tett az érpataki polgármester ügyeit feltáró újságíró lakásának bejáratához. A fenyegetésre Orosz Mihály Zoltán, a hivatalos Facebook oldalán gyűlöletkeltésre alkalmas posztját követően került sor. Érpatak polgármestere, Orosz Mihály Zoltán az újságírót többször is „médiapatkánynak” nevezi. 

Orosz Mihály Zoltán nem tett fel facebook oldalára gyűlöletkeltésre alkalmas posztot, ő csak élt a szólásszabadság keretein belül a véleménynyilvánítási jogával. Hogy holmi fizetett facebook ügynökök, netalán Móricz Csaba társasága hamis profilokkal  mit kommentál egy poszt alá, azért nem felelős Orosz Mihály Zoltán. Ezen hamis profilok kommentjei sokszor azért születnek, hogy a gyűlölködő liberálisok és a Móricz Csaba féle ügynökök azért születnek, hogy ezen kommentek révén megpróbálják az adott oldalt töröltetni, így ezek a kommentek sokkal inkább jellemzőek és összefüggésbe hozhatók a kommenten állítólagosan felháborodó személyekhez, mint az adott oldal tulajdonosához.

2./ „Mint emlékezetes: pont egy hete, Orosz Mihály Zoltán és emberei több autóval üldözték az Átlátszó és a Gépnarancs oknyomozó újságíróját, aki az épp a magát feloszlatni szándékozó testületi ülésről akart tudósítani. Az üldözés vége rendőri intézkedés lett. Igaz, nem az üldözőket, hanem az üldözöttet vette célba a rendőrség.” 

A képviselő testület aljaskodó tagjai a polgármester indítványa ellenére nem akarták feloszlatni a képviselőtestületet, mert attól rettegnek, hogy többet soha nem választják őket újra. Nem üldözte senki Móricz Csabát, de hogy őt vette célba a rendőrség, annak az isteni igazságszolgáltatás lehet az oka. A rendőri intézkedés azért lett, mert 1.) Móricz Csaba megkereste a rendőröket, 2.) de mivel nem jelzett semmilyen tényt, vagy eseményt (leszorítás, elévágás, veszélyesen való megközelítés, stb.), ami az autós üldözés tényét megalapozhatta volna, ezért 3.) a rendőrökben fel sem merült, hogy intézkedniük kellett volna Orosz Mihály Zoltánékkal szemben.

Ezen valótlan állítással és Móricz-féle hallucinációval ellentétben az igazság az, hogy nem volt semmilyen autós üldözés, nem uszított senkit Orosz Mihály Zoltán, ő csak élt a szólásszabadság keretein belül a véleményének a kinyilvánítási jogával. Semmilyen autókkal nem üldözték, hanem hasonló útvonalon tartott az útja az egyik önkormányzati gépkocsinak Újfehértóra a tüzépre. Ha lett volna autós üldözés, akkor egy ilyen fizetett ügynök és egy ekkora lesifotós és lejárató művész, aki nagyon komoly fotós felszereléssel rohangál, s aki becstelen paparazziként szinte mindent (a beszélgetéseket engedély nélkül, a beszélgetésjeleneteket a nyakában lógó fényképező videójával) engedély nélkül eltitkoltan rendszeresen rögzíti, biztosan készített volna róla dokumentációt, de semmilyen videó és fotó nem készült az eseményről, ezért ez is tökéletesen bizonyítja, hogy nem történt ilyen. 

Móricz Csaba ezen hallucinációs elmeszüleményével kapcsolatban természetesen hatóság félrevezetése miatt büntetőfeljelentést tettünk és kértük a hazugságvizsgáló alkalmazását is az eljárásban, melynek önként aláveti magát Érpatak polgármestere s reméljük Móriz Csaba nevű júdáspénzen megvásárolt hírhamisító bértollnok és ügynök is.

3./ „Az újságíró Orosz Mihály Zoltánt és embereit feljelentette – többek között személyes adattal való visszaélés miatt – és jelezte a hatóságoknak: valószínűsíthetően Oroszék megszerezhették az újságíró lakcímét. Zagyva György Gyula – az újságíró határozott tiltása ellenére – folyamatosan felvételeket készített az igazoltatásról. Ennek ellenére, a rendőrség érdemben nem foglakozik az üggyel, még azt követően sem, hogy ma reggel az újságíró a lakása bejáratánál egy doboz patkánymérget talált.” 

Ha Móricz Csaba tett személyes adattal való visszaélés miatt feljelentést, akkor ezt elhibázta, mert nem történt ilyen, így nem is állítható. Zagyva György Gyula nem készített sem videót, sem fényképet. A rendőrök nem olvasták be az intézkedés során a személyes adatait, így azok nem is kerülhettek a körülötte állók számára rögzítésre, és a rendőri gyakorlat szerint sms-ben kérik a személyes adatokat az ellenőrzés során az eljáró rendőrök. Jelen esetben is a priorálás videókamerázásáról képzelt történet Móricz Csaba hírhamisításának egy ékes bizonyítéka. A rendőrség nem foglalkozik viccekkel, de azzal sem, ha mediamanipulációs célzattal egy paranoiás újságíró önmagát rettegteti, hogy ezt felhasználva másokat rettegtessen, és ezáltal busásan javadalmazott ügynöki megbízatásának eleget téve uszítsa a rendőrséget Orosz Mihály Zoltán ellen. 

4./ Közben az is kiderült, hogy Orosz Mihály Zoltán által fémjelzett „Érpataki Modell Országos Hálózat” és az „Érpataki Közszolgálati Tudósító”  sajtósa, Sz. Valéria – aki már állítólag nem jobbikos – nettó náci. 

Sz. Valéria sok száz megosztásának egyikéből nem lehet Orosz Mihály Zoltán világnézetére következtetéseket levonni. Sz. Valéria nem tagja az Érpataki Modell Országos Hálózatának, annak nincs „sajtósa” (ilyen szó a magyarban nyelvben egyébként sincs), és nem tagja az Érpataki Közszolgálati Tudósítónak sem. 

5./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük Önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

 

Érpatak, 2016. augusztus 17. napján

 

Tisztelettel:

 

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

A hírhamisítás forrása: Érpatak: Patkánymérget a médiapatkánynak

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.