Így hazudott a 888.hu 2017. 02. 19-én: Vona Gábor kedvenc polgármestere után nyomozhat a rendőrség

888.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 1036 Budapest, Perc. u. 8.

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

 

Alulírott Orosz Mihály Zoltán Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 495.§ (1) bekezdés alapján:

  1. február hó 19. napján a 888.hu nevű weboldalon: ,,Vona Gábor kedvenc polgármestere után nyomozhat a rendőrségcímű cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. február hó 19. napján a 888.hu nevű weboldalon (http://888.hu/article-vona-gabor-kedvenc-polgarmestere-ellen-nyomozhat-a-rendorseg): ,,Vona Gábor kedvenc polgármestere után nyomozhat a rendőrség’’ című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 1./Állítólag a jobbikos polgármesterhez és élettársához köthető magáncégek idős, sokszor iskolázatlan embereket forgattak ki vagyonukból.

 Orosz Mihály Zoltán nem jobbikos, hanem független polgármester. Orosz Mihály Zoltánék nem forgattak ki vagyonukból idős, iskolázatlan embereket. A tulajdonosok által a.) a megvédhetetlenség és hasznosíthatatlanság miatt b.) reménytelenül elhanyagolt s c.) zömében a szegregátumban elhelyezkedő és a d.) a végleges település szintű kis Trianonok kialakulásának megakadályozása érdekében e.) és az önkormányzat (köz)munkahely-teremtésének fokozása érdekében a szeretetszolgálat által megvásárolt ingatlanok teljesen törvényes, módon lettek minden esetben megvéve. Ezek nagy része parlagon álló üres telek, mely az önkormányzat számára van díjmentesen odaadva hogy a közmunka programban tudjon termelni rajta, valamint minél nagyobb létszámban tudjon foglalkoztatni az önkormányzatnál hátrányos helyzetű mélyszegény családokat. Az a néhány ingatlan, amin van még megmenthető ház, azok nem lettek közpénzből felújíttatva törvénytelen módon.

 

2./ „A Ripost szerint Oroszék ügyvédi trükkökkel és félrevezető szerződésekkel szereztek meg maguknak több ingatlant, amiket aztán közpénzből újíttattak fel.”

Hazug tényállítás híresztelése, továbbadása, amit a 888.hu művel. A polgármester senkit nem vezetett félre, senkit nem vert át ,,ügyvédi trükkökkel”. A tulajdonosok által a.) a megvédhetetlenség és hasznosíthatatlanság miatt b.) reménytelenül elhanyagolt s c.) zömében a szegregátumban elhelyezkedő és a d.) a végleges település szintű kis Trianonok kialakulásának megakadályozása érdekében e.) és az önkormányzat (köz)munkahely-teremtésének fokozása érdekében a szeretetszolgálat által megvásárolt ingatlanok teljesen törvényes, módon lettek minden esetben megvéve. Ezek nagy része parlagon álló üres telek, mely az önkormányzat számára van díjmentesen odaadva hogy a közmunka programban tudjon termelni rajta, valamint minél nagyobb létszámban tudjon foglalkoztatni az önkormányzatnál hátrányos helyzetű mélyszegény családokat. Az a néhány ingatlan, amin van még megmenthető ház, azok nem lettek közpénzből felújíttatva törvénytelen módon. Egyetlen ingatlan lett törvényes pályázat keretében felújítva szolgálati lakásnak.

 

3./ ,,Feltehetően több mint 50 családot vertek át így, és 150 millió forintot meghaladó közpénzből végezték el a felújításokat Orosz Mihály Zoltán cégei.

Orosz Mihály Zoltánék egy családot sem vertek át, az összes ingatlan törvényes módon lett megvéve és egyetlen ingatlan sem lett közpénzből felújítva törvénytelen módon.

4./ A Ripost úgy tudja, hogy a korrupcióval gyanúsítható polgármester folyamatosan próbálja kijátszani a hatóságokat, tulajdonképpen bujkál. Ha idézik, nem jelenik meg, amivel tulajdonképpen hátráltatja a nyomozást. 

 Orosz Mihály Zoltán nem bujkál senki elől. Az érpataki hivatal épületében szinte minden nap megtalálható, van bejelentett lakcíme, és mindenki tudja tartózkodási címét is. Minden nap találkozik érpatakiakkal, hiszen ő a polgármester. A bujkálás tényállítása egy aljas rágalom ami még inkább bűnözői színben igyekszik őt feltűntetni. Orosz Mihály Zoltán meg szokott jelenni idézésre, távollétét pedig mindig jogszerű orvosi igazolással igazolja. A polgármester nem bujkál a hatóságok elől, hanem mindennap végzi polgármesteri teendőit. A hét nagy részében megtalálható a hivatalban, nem bujkál senki elől. Idézésekre mindig rendben megjelenik, vagy szabályos igazolási kérelmet ad be. A polgármester nem bujkál, szinte minden nap megtalálható a hivatalban, a nap 24 órájában elérhető telefonon. Csütörtökönként pedig mindenki számára személyes fogadóórát tart. Telefonon és postai úton is, mint személyesen bármikor elérhető, ha szükséges.

 

5./ A lap szerint már bebizonyosodott, hogy több alkalommal hamis orvosi igazolásokkal kerülte el a rendőröket. Az igazolásokat író orvos ugyanis már beismerő vallomást tett a rendőrségen.

Orosz Mihály Zoltán soha nem használt hamis orvosi igazolásokat távolléte igazolására. Csak akkor mentette ki magát orvosi igazolással, ha valóban beteg volt.

6./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Felhívom a figyelmüket, hogy a Pp. 495.§ (2) bekezdése szerint: „A határidőn belül írásban megérkezett helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a) a helyreigazítást nem az arra jogosult kérte, b) a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakat, vagy c) a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.”.

 

Érpatak, 2017. február 27. napján

 

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

 

 

Share Button

A szerzőről

Kapcsolódó bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.