Így hazudott a 444 nevű hírhamisító ügynökség: „Gyanús körülmények között szerzett meg vagy 50 érpataki házat Orosz Mihály Zoltán szeretetszolgálata”

Az Átlátszó hírhamisítói (Becker András, Móricz Csaba) által 2016. május 30-án közzé tett, Érpatakkal és Orosz Mihály Zoltánnal kapcsolatos hazugságokat a nemzetpusztításban élen járó 444.hu kritikátlanul átvette, ami miatt sajtóhelyreigazításra szólítottuk fel. Alább olvasható a lejárató szándékú tévedések kiigazítása.

1./ „Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármesterhez egy rakás civilszervezet köthető, de ezek legtöbbje a mérlegei alapján nem folytat érdemi tevékenységet.”

A civil szervezetek mérlegei alapján annak csak gazdasági tevékenységére lehet következtetni, és ez alapján valóban kiderül, hogy civil szervezetek érdemben nem folytatnak üzleti, gazdasági tevékenységet; ugyanakkor alapszabály szerinti tevékenységet, mint érdemi munkát, igen is folytatunk.

2./„(…) a Benefícium Szeretetszolgálat nevű szervezet, amit még egy saját maga által kreált egyház szeretetszolgálataként alapított az érpataki polgármester.

A ma hatályos törvények szerint magánszemély nem tud alapítani sem egyházat, sem civil egyesületet, csak magánszemélyek bizonyos (100 vagy 10 fős) közössége. A ma hatályos törvények szerint tehát magánszemélyek tulajdonában nincsenek civil szervezetek.

3./ „Az ingatlanokat bérlők lakják, akik az önkormányzat pénzügyesének fizetik a bérleti díjat.”

Az önkormányzat pénzügyei teljesen elkülönülnek a civil szervezetek gazdálkodásától, azok semmilyen módon nem keverednek. Az ingatlanok zöme üres telek, így azon nincs lehetőség lakhatásra, a lakható ingatlanokat jótékonysági alapon használják rászoruló magánszemélyek.

4./ „(…) a polgármester ezeket az ingatlanokat is büntetés és jutalmazás eszközeiként használja Orosz Mihály Zoltán.”; „Orosz sok esetben kilátásba helyezte, hogy valamiért meg fogják bírságolni a tulajdonost, majd a beszélgetést arra terelte, hogy a tulajdonos nem akarja-e eladni a házát, aztán esetleg bérlőként tovább lakni benne.”

Az ingatlanok megvételénél soha semmiféle vitatható eszközt nem alkalmaztunk. Nem fenyegettünk meg senkit büntetéssel vagy bírsággal. A telkek megvétele mindkét fél szabad akaratából, törvényes keretek között zajlott, melyeken jelenleg közérdeket szolgáló tevékenység, önkormányzati zöldség- és gyümölcstermesztés zajlik, amely a közmunkaprogram hasznos kibontakoztatását szolgálja, a közmunkásoknak a munka világába való visszavezetése által. A megvásárolt ingatlanokban egyetlen egy tulajdonos sem maradt bérlőként. A megvásárolt ingatlanokról mindkét fél kapott szerződést, és erről a földhivatal is értesítette a tulajdonosokat.

5./ „A Benefícium Szeretetszolgálat és az érpataki önkormányzat pénzügyei annyira összefolytak, hogy sok esetben a Benefícium ingatlanjait bérlő közmunkások béréből már eleve levonta az önkormányzat a Benefíciumnak járó bérleti díjakat.”

Az önkormányzat pénzügyei teljesen elkülönülnek a civil szervezetek gazdálkodásától, azok semmilyen módon nem keverednek. Gagna Mihályné senkinek semmit nem von le a fizetéséből és hozzá nem kell felvinni semmit a hivatalba.

6./ „Az Átlátszónak nyilatkozó bérlők többsége azt mondta, hogy az ingatlanuk eladásáról nem kaptak írásos szerződést sem, és a bérleti díj átadása után sem jár nekik papír.”

Minden adásvételről készült szerződés a hatályos törvények szerint, ügyvéd által, legálisan, minden adásvételről készült szerződés mindkét fél szabad akaratából, a hatályos törvények szerint, pontos adatokkal, helyrajzi számmal ellátva. Nem létező bérleti díjról nem kell sem nyugtát, sem hivatalos elismervényt kiállítani.

7./ „Sok olyan ingatlan felett is rendelkezik a Benefícium, amiről nem tudni, hogyan került hozzá.”

Minden ingatlan vonatkozásában pontosan lehet tudni hogy mikor kitől és milyen áron vásároltuk az ingatlant, és nem létezik olyan ingatlan amiről nem lehet tudni hogy hogyan került hozzánk.

8./ „Az érpataki H. Beáta árvaként nevelkedett, és nagykorúvá válásakor az életkezdési támogatásából a gyámja segítségével vett egy ingatlant Érpatakon. Azért van gyámja, mert cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt van. Beáta azonban néhány éve eltűnt a faluból. Úgy tudni, hogy otthonba került. A háza azonban a nevén maradt, és most egy házaspár lakik benne. A házaspár azonban nem H. Beáta gyámjának, hanem a Benefíciumnak fizeti a havi 10 ezer forintos bérleti díjat.”

A Bajcsy-Zsilinszky utca 21. szám alatti ingatlan törvényesen lett megvásárolva, az akkor még  nem gondnokság alatt lévő magánszemélytől, H. Beátától. Az adásvétel összege az eladó bankszámlájára lett átutalva. Nem létező bérleti díjról nem kell sem nyugtát, sem hivatalos elismervényt kiállítani.

7./ „Az Átlátszó talált olyan, írástudatlan, idős párt is, akik nem is tudták, hogy eladták a házukat. Azt mondták, Orosz végig arról beszélt nekik, hogy csak a telket veszi meg, a házat nem.”

Senki nem lett rákényszerítve semmilyen adásvételre. A Kossuth utca 40 szám alatti ingatlan esetében az eladó nem írástudatlan és csak a földmérő mérnök által készített megosztási vázrajz szerint a leválasztott kert használata tartozik a hatáskörünkbe. A lakóingatlan használata továbbra is az eladókat illeti.

A hazugságok forrása: Gyanús körülmények között szerzett meg vagy 50 érpataki házat Orosz Mihály Zoltán szeretetszolgálata

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.