Így hazudott a 24.hu szennycsatorna 2016. július 20-án: Autóval üldözte az újságírót Érpatak polgármestere

A 24.hu weboldal is bekapcsolódott az Orosz Mihály Zoltán lejáratása céljából indított nagyszabású médiahadjáratba.  Valótlan és az olvasó közönséget szándékosan megtévesztő állításainak cáfolata az alábbiakban olvasható.

24.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére                                    

1037 Budapest, Montevideo utca 9.

Tisztelt Cím!

Mottó:

      „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

     A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. július 28-án tudomásunkra jutott, hogy 2016. július hó 20. napján a 24.hu nevű weboldalon (http://24.hu/belfold/2016/07/20/autoval-uldozte-az-ujsagirot-erpatak-polgarmestere/): Autóval üldözte az újságírót Érpatak polgármestere című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. június hó 20. napján a 24.hu nevű weboldalon (http://24.hu/belfold/2016/07/20/autoval-uldozte-az-ujsagirot-erpatak-polgarmestere/): Autóval üldözte az újságírót Érpatak polgármestere című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 

1./  „Autóval üldözte az újságírót Érpatak polgármestere”

Ezen valótlan állítással és a Móricz-féle hallucinációval ellentétben az igazság az, hogy nem volt semmilyen autós üldözés, nem uszított senkit Orosz Mihály Zoltán, ő csak élt a szólásszabadság keretein belül a véleményének a kinyilvánítási jogával. Semmilyen autókkal nem üldözték, hanem hasonló útvonalon tartott az útja az egyik (és nem három) önkormányzati gépkocsinak Újfehértóra a tüzépre. A három autóból álló konvojról szóló vízió valószínűsíthetően Móricz Csaba hallucinációinak és hírhamisítási gyakorlatának a következménye, ennek a valósághoz semmi köze. Ha lett volna autós üldözés, akkor egy ilyen fizetett ügynök és egy ekkora lesifotós és lejárató művész, aki nagyon komoly fotós felszereléssel rohangál, s aki becstelen paparazziként szinte mindent (a beszélgetéseket engedély nélkül, a beszélgetésjeleneteket a nyakában lógó fényképező videójával) engedély nélkül eltitkoltan rendszeresen rögzíti, biztosan készített volna róla dokumentációt, de semmilyen videó és fotó nem készült az eseményről, ezért ez is tökéletesen bizonyítja, hogy nem történt ilyen.

Móricz Csaba ezen hallucinációs elmeszüleményével kapcsolatban természetesen hatóság félrevezetése miatt büntetőfeljelentést tettünk és kértük a hazugságvizsgáló alkalmazását is az eljárásban, melynek önként aláveti magát Érpatak polgármestere s reméljük Móriz Csaba nevű júdáspénzen megvásárolt hírhamisító bértollnok és ügynök is.

2./A zárszámadás megléte feltétele az idei költségvetés elfogadásának, de amíg nincs költségvetés, addig az önkormányzat sem kapja meg a neki járó pénzt. Így viszont egy idő után bajba lehet Érpatak, sőt a képviselő-testület szerint már bajban is van.”

 A zárszámadás el nem fogadása miatt ideiglenesen szünetelteti a Magyar Államkincstár a település fő bevételét képező s a településnek járó normatíva folyósítását, de ez utólag egy összegben megilleti majd az önkormányzatot, az átmeneti szüneteltetés előbb utóbb olyan zavarokat okozhat a településnek, mely súlyos kiszámíthatatlan következményekkel járhat, erre kívánta a polgármester felhívni a felelőtlen és esküszegő képviselők figyelmét.

A polgármester hívta oda a közmunkásokat a testületi ülésre, hogy tudjanak bizonyos képviselők aljassági kísérletéről és településük ellen elkövetett merényletükről, ugyanis a képviselők zárszámadás el nem fogadásának az a következménye, hogy a település fő bevételi forrását, a normatív támogatást visszatartják s így nem tudjuk időben kifizetni a szükséges béreket, de mivel a normatívát utólag mindenképpen megkapjuk, ezért egy mesterséges csőd létrehozásának híre újból csak Érpatak lejáratásának a kísérlete. A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt, hogy a visszatartott „fejkvóta” az állami normatíva utólag egy összegben folyósításra kerül és akkor a megtakarítások újra rendelkezésre állnak majd, mert a megtakarításból finanszírozott tételekre már nem fog kelleni rákölteni a normatívát! A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt is, hogy Érpatak település most is azon kevés önkormányzatok egyike, amelyik soha nem volt eladósodva és most sincs, nem volt hitele, és most is az összköltségvetése kb. 10 %-a megtakarítással rendelkezik.

3./ A lap azt írja, a Benefícium Szeretetszolgálat körüli zavaros ügyek, a fiatalok közfoglalkoztatása, és a gyengülő politikai háttér miatt egyre idegesebb Orosz.

A Benefícium Szeretetszolgálat körül nincsenek semmilyen zavaros ügyek, hanem ezek alaptalan rágalmak, melyek miatt már meg is indították a megfelelő büntetőeljárásokat becsületsértés-rágalmazás miatt az illetékes rendőrkapitányságon s bízunk benne, hogy a hírhamisítások becstelen módja és az aljas hazudozások fékevesztett volta miatt rekord mennyiségű kártérítési összeget sikerül majd kifizettetni az elkövetőkkel. Ezen becstelen hazudozásokat többek között itt cáfoltuk részletesen: 1.) Így hazudott az átlátszó nevű hírhamisító ügynökség 2016. május 30 án valamint 2.) Így-hazudott-az-atlatszo-nevu-hirhamisito-ugynokseg-2016. június 16-án.

Az, hogy egy hitvány, karaktergyilkosságra szakosodott hírhamisító újságírónak álcázott fedett ügynöknek nem sikerül valamit igazolni, azt a.) egyrészt nem lehet máson számon kérni, másrészt pedig b.) az újságírónak kötelessége saját állításainak valóságtartalmáról meggyőződni, amint azt az alkotmánybíróság a 36/1994 (VI 24) AB határozatában részletesen kifejtette a következők szerint:

„A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

4./ „Az Átlátszó munkatársa, Móricz Csaba ott volt a múlt pénteki testületi ülésen. Orosz meg se próbálta titkolni, hogy mennyire nem kedveli az újságírót, gyakorlatilag semmi mással nem foglalkozott, csak vele.”

Érpatak polgármestere különösebben nem foglalkozik Móricz Csabával, hanem a gazdái bízták meg őt Orosz Mihály Zoltán lejáratásával s ennek a megbízatásnak az okán ő van „rátapadva” Orosz Mihály Zoltánra s ezen ügynöki munka során megbízatásának megfelelően folyamatosan hazudozik Orosz Mihály Zoltánról, mert a busásan megfizetett karaktergyilkossági feladatokat nagyon jól igyekszik teljesíteni, hogy a jövőben is újra kapjon hasonlóan jól jövedelmező megbízásokat gazdáitól és a titkosszolgálatoktól. A polgármester azért kérdezte, mert teljesen alaptalan, minden ténybeli és jogi alap nélküli vádakat hordott össze korábbi cikkeiben a polgármester munkájával kapcsolatban és ezeket a hamis vádakat és rágalmakat kívánta a polgármester tisztázni vele a többiek jelenlétében. Ezen hamis vádakkal kapcsolatban a rövid tudósítás: itt hallható

5./ „A végén már annyira kiakadt rá Orosz, hogy a polgármester embereinek kiadta az utasítást: Gyerünk utána. Követték is, három kocsival mentek az újságíró autója után, végül az Átlátszó munkatársa a rendőröket hívta. Ők sokkal inkább az újságíróval voltak elfoglalva, mint az érpataki csapattal.”

Ezen valótlan állítással és a Móricz-féle hallucinációval ellentétben az igazság az, hogy nem volt semmilyen autós üldözés, nem uszított senkit Orosz Mihály Zoltán, ő csak élt a szólásszabadság keretein belül a véleményének a kinyilvánítási jogával. Semmilyen autókkal nem üldözték, hanem hasonló útvonalon tartott az útja az egyik (és nem három) önkormányzati gépkocsinak Újfehértóra a tüzépre. A három autóból álló konvojról szóló vízió valószínűsíthetően Móricz Csaba hallucinációinak és hírhamisítási gyakorlatának a következménye, ennek a valósághoz semmi köze. Semmilyen konvoj nem üldözte Móricz Csabát: sem üldözés nem történt, sem pedig konvoj nem volt. Ha lett volna autós üldözés, akkor egy ilyen fizetett ügynök és egy ekkora lesifotós és lejárató művész, aki nagyon komoly fotós felszereléssel rohangál, s aki becstelen paparazziként szinte mindent (a beszélgetéseket engedély nélkül, a beszélgetésjeleneteket a nyakában lógó fényképező videójával) engedély nélkül eltitkoltan rendszeresen rögzíti, biztosan készített volna róla dokumentációt, de semmilyen videó és fotó nem készült az eseményről, ezért ez is tökéletesen bizonyítja, hogy nem történt ilyen.

Móricz Csaba ezen hallucinációs elmeszüleményével kapcsolatban természetesen hatóság félrevezetése miatt büntetőfeljelentést tettünk és kértük a hazugságvizsgáló alkalmazását is az eljárásban, melynek önként aláveti magát Érpatak polgármestere s reméljük Móriz Csaba nevű júdáspénzen megvásárolt hírhamisító bértollnok és ügynök is.

6./ „Kedden aztán újabb testületi ülést hívott össze a polgármester, igaz azt senki nem tudta, rendes vagy rendkívüli ülés lesz. Nem lett semmilyen: az ülésteremben megjelent néhány helybeli közfoglalkoztatott, mert híre ment, hogy elfogyott a pénz a település számlájáról, és nem lesz bérfizetés. A polgármester cáfolta a híresztelést.”

Az, hogy rendkívüli ülés volt az egyértelműen kiderült a meghívóból, ugyanis ezt az információt az tartalmazta, egyes Móricz Csabával szövetkező tudatlan képviselők közjogi analfabétizmusa az nem tartozik a polgármesterre. A polgármester hívta oda a közmunkásokat a testületi ülésre, hogy tudjanak bizonyos képviselők aljassági kísérletéről és településük ellen elkövetett merényletükről, ugyanis a képviselők zárszámadás el nem fogadásának az a következménye, hogy a település fő bevételi forrását, a normatív támogatást visszatartják s így nem tudjuk időben kifizetni a szükséges béreket, de mivel a normatívát utólag mindenképpen megkapjuk, ezért egy mesterséges csőd létrehozásának híre újból csak Érpatak lejáratásának a kísérlete. A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt, hogy a visszatartott „fejkvóta” az állami normatíva utólag egy összegben folyósításra kerül és akkor a megtakarítások újra rendelkezésre állnak majd, mert a megtakarításból finanszírozott tételekre már nem fog kelleni rákölteni a normatívát! A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt is, hogy Érpatak település most is azon kevés önkormányzatok egyike, amelyik soha nem volt eladósodva és most sincs, nem volt hitele, és most is az összköltségvetése kb. 10 %-a megtakarítással rendelkezik.

Az, hogy egy hitvány, karaktergyilkosságra szakosodott hírhamisító újságírónak álcázott fedett ügynöknek nem sikerül valamit igazolni, azt a.) egyrészt nem lehet máson számon kérni, másrészt pedig b.) az újságírónak kötelessége saját állításainak valóságtartalmáról meggyőződni, amint azt az alkotmánybíróság a 36/1994 (VI 24) AB határozatában részletesen kifejtette a következők szerint:

„A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

 7./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

 A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

 

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

 

Érpatak, 2016. augusztus 12. napján

 

Tisztelettel:

 Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.