Így hazudik a gepnarancs.hu 2016. 08. 08-án: Az érpataki mágus

Az Érpataki Modell elleni lejárató hadjárat egyik főszereplője a gepnarancs.hu legújabb cikkében tovább folytatja hazugságait

gepnarancs.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 70/b.

 

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI. 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán) Érpatak Község polgármestere és Fügedi Richárd Mezőkövesd Város önkormányzati képviselője az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztjük elő:

2016. augusztus hó 08. napján az gepnarancs.hu nevű weboldalon: „Az érpataki mágus” című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és Fügedi Richárdról és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

 

  1. augusztus hó 08. napján az gepnarancs.hu nevű weboldalon (http://gepnarancs.hu/2016/08/az-erpataki-magus/): AZ ÉRPATAKI MÁGUScímű cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./ A Jobbik mezőkövesdi önkormányzati képviselője, a párt ifjúsági tagozatának alelnöke nem tudni, hogy miből él. Vagyonnyilatkozatait rendre nullás adatsorral adja be, miközben az érpataki – botrányokban guinness rekorder – polgármester úgy nyilatkozott, hogy a neki dolgozó fiatalok, köztük Fügedi Richárd a TÁMOP uniós alapból kapták a fizetésüket. 

Lehet tudni, hogy miből él, ez  pontosan a vagyonnyilatkozatából derül ki. Ha valamelyik évben nem volt keresete, akkor értelemszerűen nem is volt benne az az évi vagyonnyilatkozatában. Önkormányzati képviselőként Fügedi Richárd tiszteletdíjban részesül, melyet a vagyonnyilatkozatban nem kell feltüntetni. Tehát lehet tudni hogy miből él, jelensül az önkormányzati képviselői tiszteletdíjából, mely jelenleg nettó 74 760 Ft. amely közérdekű adat könnyen ellenőrizhető és a hírhamisító újságíró az egész cikkben szisztematikusan ezt a megélhetést biztosító jövedelmet elhallgatja.

2./ „Fügedi Richárdról annyi tudható, hogy a néppártosodott, „korrupció mentes” Jobbik tagja, önkormányzati képviselő és Orosz Mihály Zoltán feltétel nélküli követője. Ahol az érpataki modell atyja felbukkan, ott biztos, hogy megtalálható Fügedi (is), aki magát sajtómunkatársnak aposztrofáló, olykor szerepét túllépő igehirdetőként is tetszeleg.” 

Nyilvánvaló túlzás, hogy Fügedi Richárd mindenhol ott van, ,,ahol az érpataki modell atyja felbukkan”. Nem is volt Fügedi Richárdnak olyan médiaszereplése, ahol igét hirdetett volna, és soha nem lépte túl szerepét, nem követett el semmilyen törvénytelenséget.

3./Tiszavasvári önkormányzati ülésen Orosz Mihály Zoltán magából megfeledkezve üvöltözik a helyi Fidesz elnökével, aki egyben önkormányzati képviselő is. Szőkének annyi volt a bűne, hogy kérdezni mert.

 Szőke Zoltánnak az volt a bűne, hogy hazudott. Valótlanságokat állított azért, hogy a képviselő testület előtt rossz színben tüntesse fel a közmunkaprogram látható eredményeit, emiatt tartotta fontosnak a hazugságokat. Erre háborodott fel jogosan Orosz Mihály Zoltán.

 4./ Merthogy Orosz épp a Tiszavasvári közmunka-programban az érpataki modell elvrendszerét ülteti át a volt jobbikos parlamenti képviselő, Zagyva György Gyula segítségével, aki a Tiszavasvári önkormányzattól – egy szociális bérlakást átminősítve – kapott ingyen lakhatást. A helyiek szerint Zagyva és barátnője szállodai ellátást kap, hiszen még a takarításról is a hivatalból gondoskodnak. Persze, nincs ezzel semmi gond… integráció nulla forintból.”

 Zagyva György Gyula az önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak szerint az önkormányzat által biztosított házban lakik, ami egy szerényen berendezett lakás. Senki semmiféle szállodai körülmények között nem lakik itt ez egy klasszikus hírhamisító újságírói becstelen kijelentés. Semmit nem minősítettek Zagyva Gyula kedvéért át és utána még nem takarított az önkormányzat dolgozóinak.

 5./ „Az, hogy Fügedi Richárd a Tiszavasvári önkormányzati gyűlésen (is)  bőszen kameráz, nem meglepő, minthogy az sem, hogy a Szőke lejáratásra szánt videó – ami több ponton becsületsértő – felkerül a netre.”

 A video nem becsületsértő, viszont a(z i)gazságra rámutat.

6./ „Egyesek szerint Orosz Tiszavasvári bevételét készíti elő és a valódi cél dr. Fülöp polgármesteri széke. Orosz a jelek szerint ezért a székért akár Érpatakot is beáldozza. Merthogy Érpatakkal nem sokat törődik a „cigány integrációs szakértő”.  Vagy ha törődik, annak eredménye nem nagyon látszik. A jobb sorsra érdemes 1 782 lakosú kis település ugyanis a csőd szélén van.”

 Orosz Mihály Zoltánnak van saját polgármesteri széke, nem kell neki másé. Érpatakot nem akarja beáldozni. Orosz Mihály Zoltán által vezetett település soha nem vett fel hitelt, soha nem kellett konszolidálni, most is az összköltségvetésének kb 10 %-os megtakarításával rendelkezik s kb 25 millió Forint megtakarítást ért el, így neki köszönhető, hogy még nem ment csődbe a falu.

A képviselők zárszámadás el nem fogadásának az a következménye, hogy a település fő bevételi forrását, a normatív támogatást időlegesen visszatartják s így nem tudjuk időben kifizetni a szükséges béreket, de mivel a normatívát utólag mindenképpen megkapjuk, ezért egy mesterséges csőd létrehozásának híre újból csak Érpatak lejáratásának a kísérlete. A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt, hogy a visszatartott „fejkvóta” az állami normatíva utólag egy összegben folyósításra kerül és akkor a megtakarítások újra rendelkezésre állnak majd, mert a megtakarításból finanszírozott tételekre már nem fog kelleni rákölteni a normatívát! A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt is, hogy Érpatak település most is azon kevés önkormányzatok egyike, amelyik soha nem volt eladósodva és most sincs, nem volt hitele, és most is az összköltségvetése kb. 10 %-a megtakarítással rendelkezik.

A zárszámadás ideiglenes el nem fogadása miatt ideiglenesen (!!!) szünetelteti a Magyar Államkincstár a település fő bevételét képező s a településnek járó normatíva folyósítását, de ez utólag egy összegben megilleti majd az önkormányzatot!

Az, hogy egy hitvány, karaktergyilkosságra szakosodott hírhamisító újságírónak álcázott fedett ügynöknek nem sikerül valamit igazolni, azt a.) egyrészt nem lehet máson számon kérni, másrészt pedig b.) az újságírónak kötelessége saját állításainak valóságtartalmáról meggyőződni, amint azt az alkotmánybíróság a 36/1994 (VI 24) AB határozatában részletesen kifejtette a következők szerint:

„A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

 A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

7./ „Majd Orosz rendet teremt nulla forintból, majd Orosz megoldja nulla forintból. Igen, valóban nulla forintból! Orosznak egy fillérjébe sem kerül az elvrendszerének terjesztése, politikai előmenetelének építgetése. Ez tény. Viszont az adófizetőknek annál többe.” 

 „Merthogy derék szakértőnk, az ország problémájára gyógyírt kínáló csodadoktor, mellesleg Érapatak guiness rekordere az általa vezetett település erőforrásait használja fel – most épp Tiszavasváriban.  Óvatos becslések szerint is  több millió  forint, amit Orosz Mihály Zoltán az érpataki modell  elvrendszerének és így saját maga népszerűsítésére fordít. 

 Az Érpataki Modell az az érpataki önkormányzat működtetésének speciális elvrendszere és módszertana, ez maga a helyi önkormányzat üzemeltetésének olyan speciális feltételrendszere és működésrendje, mely a települést biztonságossá és élhetővé teszi, mégpedig úgy, hogy a liberális vélemény-diktatatúra nemzetellenes és közösségromboló elvárás-rendje és kettősmércéje helyett a tradicionális konzervatív értékrend szerinti probléma megközelítéseket alkalmazza szisztematikusan. Az Érpataki Modell és az Érpataki Modell Országos Hálózata az az érpataki önkormányzati munka védjegye és mindig az Érpatakon folyó önkormányzati munka megismertetése, népszerűsítése és ezzel együtt ez a település egyik legfontosabb olyan reklám lehetősége, mely a település népességfogyási tendenciát akarja megfordítani és építő szándékú, nyugalomban élni akaró, adófizető, felelősségteljes, kötelezettségtudó lakosság beköltözését szolgálja. Ezt a településvezetési, szervezési modellt az érpataki önkormányzati munkától és a klasszikus értelemben vett polgármesteri tevékenységtől elválasztani nem lehet és „Orosz-féle politikai szervezet”-nek minősíteni aljas szándékú és becstelen csúsztatás és a társadalom megtévesztési kísérletének tipikus esete. Az Érpataki Modell Országos Hálózata központi bázisát az érpataki önkormányzat és annak dolgozói alkotják, akik nem az önkormányzattól elkülönülő „politikai aktivisták”: Ebből következően az Érpataki Modell Országos Hálózata központi bázisával nem is lehet és nem is kell szerződést kötni az önkormányzatnak, mert a központi bázis maga az önkormányzatnál a polgármester körül dolgozó munkatársak és azok csapatköteléke. Ebből fakadóan az önkormányzati munkához és annak reklámjához természetesen az önkormányzati erőforrásokat és az önkormányzati alkalmazottakat vesszük igénybe, hiszen ezért vannak és ez a hivatásbeli és munkaköri kötelességük. Ezzel kapcsolatban tájékozódni kellett volna a jelen cikk aljas hazugságait kiagyaló, összeállító és a hazugságokra alapozódó jogi (de számomra kegyelemárasztó) meghurcoltatást előkészíteni igyekvő titkosszolgálati fedett ügynök(ök)nek.

Orosz Mihály Zoltán minden költséggel el tud számolni.

8./ Visszatérve Orosz jobbkezéhez, a jobbikos képviselő Fügedihez, na és a 2014-2015-ös vagyonnyilatkozatához, nos, semmilyen jövedelem nem szerepel benne. Vagyis egyéb jövedelme a képviselői tiszteletdíjon felül Fügedi állítása szerint nincs. Így a hitszónok igazi csodának számít, hiszen ő  (is) nulla forintból tartja fenn magát – pont úgy, mint az érpataki botrányhős nulla forintos integrációs elvrendszere.

Ha Fügedi Richárd képviselői tiszteletdíjat (nettó 74. 600. Ft-ot) kap, akkor miként tarthatná fel magát „0 forintból”? Ez is egy aljas csúsztatás. Fügedi Richárd nem „0 forintból”, hanem a képviselői tiszteletdíjából  (nettó 74. 600. Ft-ot) tartja fenn magát, éppen úgy mint sokan mások ebben az országban,  amikor nincs egyéb jövedelme.

9./ A Tiszavasvári önkormányzata és Orosz egyesülete, a Becsület Légiója által megkötött szerződés értelmében, a légiónak kell biztosítania a gépkocsikat, telefonokat. Csakhogy az Orosz által vezetett Becsület Légiójának információink szerint semmilyen gépkocsija, technikai eszköze nincs. Eszközei az Érapataki Önkormányzatnak vannak és rendszeresen használják is Tiszavasváriban.”

 Tiszavasváriban a Becsület Légiója az Érpataki Modellt alkalmazza. Ezen alkalmazás során azonban semmilyen plusz költsége nem merül fel az érpataki önkormányzatnak, mert azt szükség esetén a Becsület Légiója megtéríti.

10./ Az érpataki képviselők már sokadik alkalommal tesznek fel kérdéseket polgármesterüknek, de érdemi választ ezidáig nem kaptak. Pedig a feltett kérdésekre adott válaszok a polgármester törvényes tevékenységét támaszthatnák alá. Mert hát, ki ne lenne kíváncsi, hogy Érpatak Község Önkormányzata 2015. évi pénzügyi beszámolójában a kiadási oldalon tételesen mi szerepel, vagy hogy az Érpatak Nonprofit Kft-nek  nyújtott 15 millió forinttal mi lett.”

 Orosz Mihály Zoltán minden kérdésre a szükséges mértékben érdemben válaszolt és válaszol. Minden költséggel a törvényes keretek között elszámolt. A pénzügyi beszámoló a számviteli törvény szabályai szerint elkészült, arról a képviselők tájékozódhattak, semmi nincs elhallgatva előlük.

11./ Talán nem véletlen, hogy az érpataki képviselőtestület immáron sokadik alkalommal nem hajlandó elfogadni a 2015-ös zárszámadást – most épp ma: 2016. augusztus 8-án.”

 Valóban nem véletlen, mert bizonyos sötét uszító erők és lények a falu tönkretételét szeretnék és megpróbálják bizonyos képviselőket aljas módon félrevezetni.

A képviselők zárszámadás el nem fogadásának az a következménye, hogy a település fő bevételi forrását, a normatív támogatást visszatartják s így nem tudjuk időben kifizetni a szükséges béreket, de mivel a normatívát utólag mindenképpen megkapjuk, ezért egy mesterséges csőd létrehozásának híre újból csak Érpatak lejáratásának a kísérlete. A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt, hogy a visszatartott „fejkvóta” az állami normatíva utólag egy összegben folyósításra kerül és akkor a megtakarítások újra rendelkezésre állnak majd, mert a megtakarításból finanszírozott tételekre már nem fog kelleni rákölteni a normatívát! A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt is, hogy Érpatak település most is azon kevés önkormányzatok egyike, amelyik soha nem volt eladósodva és most sincs, nem volt hitele, és most is az összköltségvetése kb. 10 %-a megtakarítással rendelkezik.

A zárszámadás ideiglenes el nem fogadása miatt ideiglenesen (!!!) szünetelteti a Magyar Államkincstár a település fő bevételét képező s a településnek járó normatíva folyósítását, de ez utólag egy összegben megilleti majd az önkormányzatot!

12./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük Önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

 

Érpatak, 2016. szeptember 02. napján

 

Tisztelettel:

              Orosz Mihály Zoltán                                                 Fügedi Richárd
Érpatak Község Önkormányzatának          Mezőkövesd Város önkormányzati képviselője
                   polgármestere                      

Share Button

A szerzőről

Kapcsolódó bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.