Így hazudik a balliberális média az Érpataki Modellről és az Érpataki Polgármesterről, dr. Orosz Mihály Zoltánról 1.:

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége valóságot meghamisító és tényferdítő hazugságainak leleplezése:

2013. február hó 13. napján a www.emasa.hu weboldalon: http://www.emasa.hu/cikk.php?page=sajtomunkas&id=10460: Ügyészséghez fordul a neonáci ünnepségről kitiltott újságírócímű és a Tiltakozunk a rendőri segédlettel végrehajtott megfélemlítés ellen(http://muosz.hu/cikk.php?page=elnokseg&id=4053&fo=5&iid=0) cikkekben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentettek meg:

Sajtó-helyreigazítás érdekében írt közleményünk:

 

Magyar Újságírók Országos Szövetsége

weboldal Tulajdonosa, Működtetője és Szerkesztősége

Illetékesek, szerkesztők részére

 

1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a.
Telefon: (1) 478-9057
E-mail: szerk@emasa.hu

 

Tisztelt Cím!

 

Alulírott dr. Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

 

2013. február hó 13. napján a www.emasa.hu weboldalon: http://www.emasa.hu/cikk.php?page=sajtomunkas&id=10460 Ügyészséghez fordul a neonáci ünnepségről kitiltott újságírócímű és a Tiltakozunk a rendőri segédlettel végrehajtott megfélemlítés ellen(http://muosz.hu/cikk.php?page=elnokseg&id=4053&fo=5&iid=0) cikkekben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentettek meg:

A vezetésem alatt álló településen Érpatakon lezajlott rendezvényről és rólam azt állították, hogy

1./ „Ügyészséghez fordul a neonáci ünnepségről kitiltott újságíró ”

Ezen állítás valótlan, mert Érpatakon nem volt neonáci (újnáci) megemlékezés, pláne abban a leegyszerűsítő, szélsőségesen kirekesztő és gyűlöletkeltő kontextusban és hamis fogalomrendszerben, amiben a cikk írója emlegeti önkényesen a neonácizmust, olyan értelemben Érpatak soha nem volt neonáci rendezvény, ugyanis ha lett volna és lenne az ország bármely pontján, akkor a rendőrség azt azonnal feloszlatta volna. A tavalyi rendezvénnyel kapcsolatban a Tódor nevű bértollnok a megyei főügyészséghez is fordult kivizsgálási kérelemmel, melyre állítása szerint is az alábbi válasz érkezett Dr. Zsíros István Megyei Főügyésztől:  „Szerkesztő Úr levele, illetve az abban hivatkozott cikk tartalmát abból a szempontból is megvizsgáltam, hogy bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetésére utaló tényeket, körülményeket tartalmaz-e. Ilyen körülményt azonban nem találtam, ezért ügyészi intézkedésre nem látok lehetőséget.” Továbbá csatolom a kormány közeli Demokrata című hetilap 2013-02-13-ai számának A Főhajtás joga című cikkét, mely szintén elismerőleg nyilatkozik a Kitörés napja megemlékezés jogosságáról, melyből egyértelműen bizonyítható, hogy egy kitörésnapi megemlékezés semmiképpen sem tekinthető neonácizmusnak. Tódornak mint önjelölt nácizmus-szakértőnek ezen cikk kapcsán is lehet rettegni, nácizni és kirekesztő módon (liberális „értéksemlegességgel” és „toleranciával”) gyűlölködni.

2./„A MÚOSZ a jogállami normákat erősítő, határozott és azonnali intézkedések végrehajtását követeli a hatóságoktól.”

Ezen állítás valótlan, mert Érpatakon méltóság teli megemlékezés volt az 1945. február 11-ei Budavári Kitörés alkalmából, melyet a polgármester vezetett. Ezen a rendezvényen – melyen mellesleg a rendezvényünket korábban gátlástalanul gyalázó Tódor János nevű bértollnokot a rendezvény méltóság teli és biztonságos lebonyolítása érdekében nem kívánatos személynek nyilvánítottuk – semmilyen jogsértés nem történt. Így a jogállami normákat erősítő, határozott és azonnali intézkedések végrehajtásának követelése a hatóságoktól teljesen indokolatlan.

3./Erre Orosz azt mondta:” Ha nem mennek el, hívom a rendőreimet!”

Ezen állítás valótlan, mert ezt a kamera felvételek egyértelműen cáfolják, és ezt a valótlan ferdítést a Tódor-féle bértollnok igazságot gyűlölő bal-liberális vénájának megfelelően zsigerből követte el, valószínűleg azért, hogy azt a valótlan látszatot keltse, mintha valamilyen összefonódás és törvénytelen viszony lenne a polgármester és a rendőrség között. Azért, hogy ezt a hamis képet be tudja állítani szüksége volt erre a becstelen csúztatásra és így lehet a balliberális média aljas gyakorlatának megfelelően félretájékoztatva zülleszteni és hülyíteni az olvasóközönséget az „objektív tájékoztatás nevében”. Az Élet és Irodalom 2013-02-15-én megjelent, „Polgármester rohamsisakban” című cikkében is korrigálva lett a Tódor nevű bértollnok hazug állítása: “Ha nem mennek el, hívom a rendőröket!” Ezért kérem, hogy Önök is ennek megfelelően korrigálják a csúsztatást és erről tájékoztassák az olvasóközönséget, ugyanis az olvasóknak joguk van tudni az igazságot a hazug manipulációk helyett.

4./„ … a róla és az általa létrehívott közigazgatási-közbiztonsági modellről tavaly az atlatszo.hu oknyomozó portálon megjelent cikksorozatom (Egy Szálasi hívő polgármester ámokfutása I-III) váltott ki. (A cikk három része elérhető itt és itt és itt – a szerk.)Az írás ellen sajtópert indított Orosz, amit elvesztett, és ezt képtelen az óta is megemészteni.”

Ezen állítás azért valótlan, mert ezen három mocskolódó cikkel kapcsolatban Tódor hazug állításával ellentétben (!!!) egyik esetben sem kellett sajtópert indítani, mert a neoliberális hírportál nem merte vállalni a sajtópert és mind a 3 cikk kapcsán magától és önkéntesen közzétette a sajtó-helyreigazítási kérelmünket teljes terjedelmében. A Tódor nevű firkász velünk kapcsolatos gyalázkodásai közül minden bírósági per nélkül 29 tényállítás valótlanságát ismerték el önkéntesen az alábbi webhelyen: http://atlatszo.hu/2012/05/23/helyreigazitas/. Az, hogy a Tódor nevű bértollnok és ügyeletes firkász rendszeresen hazudik az már nem újdonság számunkra, de a liberális bértollnokoknak meg kell azt is tanulni lassan, hogy egyre többen vannak, akik a hazudozást és a gyalázkodást nem tűrik és ezzel egyre jobban szembesítik a hazug újságírókat.

5./„Időközben megérkezett az újfehértói rendőrség két egyenruhása, un. jobbikos kézfogással (!) kezet fogtak az álcaruhában és rohamsisakban parádézó polgármesterre (ami eléggé abszurd volt mi tagadás) …”

Ezen állítás azért valótlan, mert 1.) un. jobbikos kézfogás nem létezik (!!!), 2.) ahhoz pedig, hogy az érpataki polgármester kivel, hogyan (és kivel nem) fog kezet egy szabadosság-hívő liberális bértollnoknak semmi köze. Tudjuk, hogy a neoliberális társadalom-züllesztő ideológia képviselői, firkászai, jogvétői sokszor felsőbbrendű értékrend felsőbbrendű képviselőinek képzelik magukat, de nálunk ez a önfetisizálásuk és önbálványozásuk nem jön be, mi erre nem vagyunk vevők és meg kell maradniuk a saját hatáskörüknél és nem kérünk a rendszeres hatáskör túllépésükből, ne avatkozzanak be a mi személyes kapcsolatainkba fejben felállított ostoba és nevetséges elvárás rendszereik bevezetésével.

6./„ … majd odajöttek hozzánk, és közölték, azonnal kövessük őket igazoltatás céljából. Nem kérdezték sem Orosztól, sem tőlünk, hogy mi a baja velünk.”

Ezen állítás azért valótlan, mert amit a videó felvételen elmondtam a liberális mocskolódó bértollnok Tódor Jánosnak az eltávolításuk okáról, ugyanazt elmondtam a kiérkező járőröknek is és utána ők Tódor hazugságával ellentétben ezen tájékoztatásom után (!!!) hivatali kötelességüket teljesítve átvették az intézkedést.

Ezen állítás valótlanságát a kamera felvételek is és a jelen lévők is egyértelműen bizonyítják, és ezt a valótlan állítást-ferdítést a Tódor-féle bértollnok igazságot gyűlölő bal-liberális vénájának megfelelően zsigerből követte el, valószínűleg azért, hogy azt a valótlan látszatot keltse, mintha valamilyen összefonódás és törvénytelen viszony lenne a polgármester és a rendőrség között. Azért, hogy ezt a hamis képet be tudja állítani szüksége volt erre a becstelen csúztatásra és így lehet a balliberális média aljas gyakorlatának megfelelően félretájékoztatva zülleszteni és hülyíteni az olvasóközönséget az „objektív tájékoztatás nevében”. Az, hogy a Tódor nevű bértollnok és ügyeletes firkász rendszeresen hazudik az már nem újdonság számunkra, de a liberális bértollnokoknak meg kell azt is tanulni lassan, hogy egyre többen vannak, akik a hazudozást és a gyalázkodást nem tűrik és ezzel egyre jobban szembesítik a hazug újságírókat.

7./„ … a rendezvény házigazdája, egyben főszónoka Orosz Mihály Zoltán, a község szélsőjobboldali polgármestere.”

Ezen állítás azért valótlan, mert Érpatak polgármestere abban a leegyszerűsítő, szélsőségesen kirekesztő és gyűlöletkeltő kontextusban és hamis fogalomrendszerben, amiben a Tódor János féle bértollnok önkényesen használja a „szélsőjobboldali” jelzőt, olyan értelemben Érpatak polgármestere soha nem volt „szélsőjobboldali”  és most sem „szélsőjobboldali”. A Tódor féle bértollnokoknak ugyanis az önkényes gyűlölködő megbélyegezgetésekről le kell szokni, még akkor is ha őket ezért „jól megfizetik”.

8./„ … magából kikelve, a már helyet foglalt hallgatóság előtt, szitoközönt zúdított ránk …”

Ezen állítás azért valótlan, mert Érpatak polgármestere csak ismertette a tolerancia-bajnokokkal a véleményét, gyakorolta a szabad vélemény-nyilvánítást és a szólásszabadságot, éppen azt amit ők sérthetetlen értékekként annyira védelmeznek, és gyakoroltatta a tolerancia-bajnokokkal a toleranciát és a másság tiszteletét, de úgy látszik utólag, hogy ezeket a nagy demokratikus vívmányokat és szabadságjogokat nem sikerül nekik gyakorolni, hanem csak mindenáron velünk kívánják ezeket gyakoroltatni az általuk képviselt és védelmezett társadalmi devianciák irányába és ha mi nem fogadjuk el ezeket a felforgató eszméket és társadalmi és/vagy emberi degenerációkat az elvárt szélsőséges toleranciával, akkor mi vagyunk a nácik és a rasszisták, ők pedig az önjelölt rettegők és náci-szakértők valamint ők a világ legprofibb rasszizmus-specialistái, akik speciális szimattal meg vannak áldva és ők már időben tudnak nyüszíteni és kirekesztő módon gyűlölködni az emberiség állítólagos megmentése céljából.

9./“A MÚOSZ megdöbbenve és felháborodottan áll az eset előtt. Szolidárisak vagyunk kollégánkkal, aki Érpatakon egy betiltott, neonáci eszméket hangoztató szerveződés egyenruháját viselő csoport részvételével megtartott eseményről kívánt tudósítani.”

 

Ezen állítás azért valótlan, mert Érpatakon az általános iskola évek óta önkormányzati rendeletbe foglaltan közösségi szintér, melyet önkormányzati rendezvények megtartására az önkormányzat folyamatosan használhat és használ is. Magyarországon semmilyen lista nincs a betiltott szervezetek tagságáról és egyenruháiról, mely személyeknek tilos lenne részt venni önkormányzati rendezvényeken. Ha ilyen titkos listákról tud a Magyar Újságírók Országos Szövetsége akkor álljon elő vele. Ha a Magyar Újságírók Országos Szövetsége nincs ilyen listák birtokában, akkor pedig ne hőzöngjön arról, hogy betiltott, neonáci eszméket hangoztató szerveződés egyenruháját viselő csoport tagjai vesznek részt a rendezvényen. Az önkormányzatnak a Tódor nevű liberális, idegen szívű bértollnok és társai fejében lévő listák ellenőrzéséről és a Tódor féle hivatásos rettegők fejben felállított törvényeinek alkalmazására az önkormányzatnak sem joga sem igénye nincs. Az önkormányzat fő szervezője élt azzal a neoliberálisok által kivívott szervezői szabadság-jogával, hogy – éppen úgy amint az Izrael melletti szimpátia tüntetés esetében eltávolították Novák Előd országgyűlési képviselőt (lásd: Kommentár nélkül: A zsidók “béke”tüntetésén állították elő Novák Elődöt http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=48XC1kr2EZg) – eldöntheti a részt venni akarókról, hogy a rendezvény biztonságos és méltóság teli lebonyolítása érdekében kit tekint nem kívánatos személynek a rendezvényen és biztonsági megfontolásokból eltávolíttatta az illetékesekkel a rendezvényt korábban az atlatszo.hu honlapon aljas módon gyalázó újságírót és társát. A velünk kapcsolatos Tódor nevű firkász gyalázkodásai közül minden bírósági per nélkül 29 tényállítás valótlanságát ismerték el önkéntesen.http://atlatszo.hu/2012/05/23/helyreigazitas/.

A szerző (Tódor János és az illetékes honlap üzemeltetői) álláspontunk szerint súlyosan megsértette a sajtó hiteles tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségét, melyet a hatályos sajtótörvény szerint sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan kell teljesítenie.

 

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Dr. Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével kapcsolatban.

 

2013. február hó 13. napján a www.emasa.hu weboldalon: http://www.emasa.hu/cikk.php?page=sajtomunkas&id=10460Ügyészséghez fordul a neonáci ünnepségről kitiltott újságíróés a Tiltakozunk a rendőri segédlettel végrehajtott megfélemlítés ellen(http://muosz.hu/cikk.php?page=elnokseg&id=4053&fo=5&iid=0) címmel megjelenő cikkekkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás online közzétételére hívjuk fel Önöket:

„2013. február hó 13. napján a www.emasa.hu weboldalon: http://www.emasa.hu/cikk.php?page=sajtomunkas&id=10460 Ügyészséghez fordul a neonáci ünnepségről kitiltott újságíró és a Tiltakozunk a rendőri segédlettel végrehajtott megfélemlítés ellen(http://muosz.hu/cikk.php?page=elnokseg&id=4053&fo=5&iid=0) című cikkekben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mertaz alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./„Ügyészséghez fordul a neonáci ünnepségről kitiltott újságíró ”

Ezen állítás azért valótlan, mert Érpatakon nem volt neonáci (újnáci) megemlékezés, pláne abban a leegyszerűsítő, szélsőségesen kirekesztő és gyűlöletkeltő kontextusban és hamis fogalomrendszerben, amiben a cikk írója emlegeti önkényesen a neonácizmust, olyan értelemben Érpatak soha nem volt neonáci rendezvény, ugyanis ha lett volna és lenne az ország bármely pontján, akkor a rendőrség azt azonnal feloszlatta volna. A tavalyi rendezvénnyel kapcsolatban a Tódor nevű bértollnok a megyei főügyészséghez is fordult kivizsgálási kérelemmel, melyre állítása szerint is az alábbi válasz érkezett Dr. Zsíros István Megyei Főügyésztől:  „Szerkesztő Úr levele, illetve az abban hivatkozott cikk tartalmát abból a szempontból is megvizsgáltam, hogy bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetésére utaló tényeket, körülményeket tartalmaz-e. Ilyen körülményt azonban nem találtam, ezért ügyészi intézkedésre nem látok lehetőséget.” Továbbá csatolom a kormány közeli Demokrata című hetilap 2013-02-13-ai számának A Főhajtás joga című cikkét, mely szintén elismerőleg nyilatkozik a Kitörés napja megemlékezés jogosságáról, melyből egyértelműen bizonyítható, hogy egy kitörésnapi megemlékezés semmiképpen sem tekinthető neonácizmusnak. Tódornak mint önjelölt nácizmus-szakértőnek ezen cikk kapcsán is lehet rettegni, nácizni és kirekesztő módon (liberális „értéksemlegességgel” és „toleranciával”) gyűlölködni.

2./„A MÚOSZ a jogállami normákat erősítő, határozott és azonnali intézkedések végrehajtását követeli a hatóságoktól.”

Ezen állítás valótlan, mert Érpatakon méltóság teli megemlékezés volt az 1945. február 11-ei Budavári Kitörés alkalmából, melyet a polgármester vezetett. Ezen a rendezvényen – melyen mellesleg a rendezvényünket korábban gátlástalanul gyalázó Tódor János nevű bértollnokot a rendezvény méltóság teli és biztonságos lebonyolítása érdekében nem kívánatos személynek nyilvánítottuk – semmilyen jogsértés nem történt. Így a jogállami normákat erősítő, határozott és azonnali intézkedések végrehajtásának követelése a hatóságoktól teljesen indokolatlan.

 

3./Erre Orosz azt mondta:” Ha nem mennek el, hívom a rendőreimet!”

Ezen állítás valótlan, mert ezt a kamera felvételek egyértelműen cáfolják, és ezt a valótlan ferdítést a Tódor-féle bértollnok igazságot gyűlölő bal-liberális vénájának megfelelően zsigerből követte el, valószínűleg azért, hogy azt a valótlan látszatot keltse, mintha valamilyen összefonódás és törvénytelen viszony lenne a polgármester és a rendőrség között. Azért, hogy ezt a hamis képet be tudja állítani szüksége volt erre a becstelen csúztatásra és így lehet a balliberális média aljas gyakorlatának megfelelően félretájékoztatva zülleszteni és hülyíteni az olvasóközönséget az „objektív tájékoztatás nevében”. Az Élet és Irodalom 2013-02-15-én megjelent, „Polgármester rohamsisakban” című cikkében is korrigálva lett a Tódor nevű bértollnok hazug állítása: “Ha nem mennek el, hívom a rendőröket!” Ezért kérem, hogy Önök is ennek megfelelően korrigálják a csúsztatást és erről tájékoztassák az olvasóközönséget, ugyanis az olvasóknak joguk van tudni az igazságot a hazug manipulációk helyett.

4./„ … a róla és az általa létrehívott közigazgatási-közbiztonsági modellről tavaly az atlatszo.hu oknyomozó portálon megjelent cikksorozatom (Egy Szálasi hívő polgármester ámokfutása I-III) váltott ki. (A cikk három része elérhető itt és itt és itt – a szerk.)Az írás ellen sajtópert indított Orosz, amit elvesztett, és ezt képtelen az óta is megemészteni.”

Ezen állítás azért valótlan, mert ezen három mocskolódó cikkel kapcsolatban Tódor hazug állításával ellentétben (!!!) egyik esetben sem kellett sajtópert indítani, mert a neoliberális hírportál nem merte vállalni a sajtópert és mind a 3 cikk kapcsán magától és önkéntesen közzétette a sajtó-helyreigazítási kérelmünket teljes terjedelmében. A Tódor nevű firkász velünk kapcsolatos gyalázkodásai közül minden bírósági per nélkül 29 tényállítás valótlanságát ismerték el önkéntesen az alábbi webhelyen: http://atlatszo.hu/2012/05/23/helyreigazitas/. Az, hogy a Tódor nevű bértollnok és ügyeletes firkász rendszeresen hazudik az már nem újdonság számunkra, de a liberális bértollnokoknak meg kell azt is tanulni lassan, hogy egyre többen vannak, akik a hazudozást és a gyalázkodást nem tűrik és ezzel egyre jobban szembesítik a hazug újságírókat.

5./„Időközben megérkezett az újfehértói rendőrség két egyenruhása, un. jobbikos kézfogással (!) kezet fogtak az álcaruhában és rohamsisakban parádézó polgármesterre (ami eléggé abszurd volt mi tagadás) …”

Ezen állítás azért valótlan, mert 1.) un. jobbikos kézfogás nem létezik (!!!), 2.) ahhoz pedig, hogy az érpataki polgármester kivel, hogyan (és kivel nem) fog kezet egy szabadosság-hívő liberális bértollnoknak semmi köze. Tudjuk, hogy a neoliberális társadalom-züllesztő ideológia képviselői, firkászai, jogvétői sokszor felsőbbrendű értékrend felsőbbrendű képviselőinek képzelik magukat, de nálunk ez a önfetisizálásuk és önbálványozásuk nem jön be, mi erre nem vagyunk vevők és meg kell maradniuk a saját hatáskörüknél és nem kérünk a rendszeres hatáskör túllépésükből, ne avatkozzanak be a mi személyes kapcsolatainkba fejben felállított ostoba és nevetséges elvárás rendszereik bevezetésével.

6./„ … majd odajöttek hozzánk, és közölték, azonnal kövessük őket igazoltatás céljából. Nem kérdezték sem Orosztól, sem tőlünk, hogy mi a baja velünk.”

Ezen állítás azért valótlan, mert amit a videó felvételen elmondtam a liberális mocskolódó bértollnok Tódor Jánosnak az eltávolításuk okáról, ugyanazt elmondtam a kiérkező járőröknek is és utána ők Tódor hazugságával ellentétben ezen tájékoztatásom után (!!!) hivatali kötelességüket teljesítve átvették az intézkedést.

Ezen állítás valótlanságát a kamera felvételek is és a jelen lévők is egyértelműen bizonyítják, és ezt a valótlan állítást-ferdítést a Tódor-féle bértollnok igazságot gyűlölő bal-liberális vénájának megfelelően zsigerből követte el, valószínűleg azért, hogy azt a valótlan látszatot keltse, mintha valamilyen összefonódás és törvénytelen viszony lenne a polgármester és a rendőrség között. Azért, hogy ezt a hamis képet be tudja állítani szüksége volt erre a becstelen csúztatásra és így lehet a balliberális média aljas gyakorlatának megfelelően félretájékoztatva zülleszteni és hülyíteni az olvasóközönséget az „objektív tájékoztatás nevében”. Az, hogy a Tódor nevű bértollnok és ügyeletes firkász rendszeresen hazudik az már nem újdonság számunkra, de a liberális bértollnokoknak meg kell azt is tanulni lassan, hogy egyre többen vannak, akik a hazudozást és a gyalázkodást nem tűrik és ezzel egyre jobban szembesítik a hazug újságírókat.

7./„ … a rendezvény házigazdája, egyben főszónoka Orosz Mihály Zoltán, a község szélsőjobboldali polgármestere.”

Ezen állítás azért valótlan, mert Érpatak polgármestere abban a leegyszerűsítő, szélsőségesen kirekesztő és gyűlöletkeltő kontextusban és hamis fogalomrendszerben, amiben a Tódor János féle bértollnok önkényesen használja a „szélsőjobboldali” jelzőt, olyan értelemben Érpatak polgármestere soha nem volt „szélsőjobboldali”  és most sem „szélsőjobboldali”. A Tódor féle bértollnokoknak ugyanis az önkényes gyűlölködő megbélyegezgetésekről le kell szokni, még akkor is ha őket ezért „jól megfizetik”.

8./„ … magából kikelve, a már helyet foglalt hallgatóság előtt, szitoközönt zúdított ránk …”

Ezen állítás azért valótlan, mert Érpatak polgármestere csak ismertette a tolerancia-bajnokokkal a véleményét, gyakorolta a szabad vélemény-nyilvánítást és a szólásszabadságot, éppen azt amit ők sérthetetlen értékekként annyira védelmeznek, és gyakoroltatta a tolerancia-bajnokokkal a toleranciát és a másság tiszteletét, de úgy látszik utólag, hogy ezeket a nagy demokratikus vívmányokat és szabadságjogokat nem sikerül nekik gyakorolni, hanem csak mindenáron velünk kívánják ezeket gyakoroltatni az általuk képviselt és védelmezett társadalmi devianciák irányába és ha mi nem fogadjuk el ezeket a felforgató eszméket és társadalmi és/vagy emberi degenerációkat az elvárt szélsőséges toleranciával, akkor mi vagyunk a nácik és a rasszisták, ők pedig az önjelölt rettegők és náci-szakértők valamint ők a világ legprofibb rasszizmus-specialistái, akik speciális szimattal meg vannak áldva és ők már időben tudnak nyüszíteni és ajvékolni az emberiség megmentése céljából.

9./“A MÚOSZ megdöbbenve és felháborodottan áll az eset előtt. Szolidárisak vagyunk kollégánkkal, aki Érpatakon egy betiltott, neonáci eszméket hangoztató szerveződés egyenruháját viselő csoport részvételével megtartott eseményről kívánt tudósítani.”

 

Ezen állítás azért valótlan, mert Érpatakon az általános iskola évek óta önkormányzati rendeletbe foglaltan közösségi szintér, melyet önkormányzati rendezvények megtartására az önkormányzat folyamatosan használhat és használ is. Magyarországon semmilyen lista nincs a betiltott szervezetek tagságáról és egyenruháiról, mely személyeknek tilos lenne részt venni önkormányzati rendezvényeken. Ha ilyen titkos listákról tud a Magyar Újságírók Országos Szövetsége akkor álljon elő vele. Ha a Magyar Újságírók Országos Szövetsége nincs ilyen listák birtokában, akkor pedig ne hőzöngjön arról, hogy betiltott, neonáci eszméket hangoztató szerveződés egyenruháját viselő csoport tagjai vesznek részt a rendezvényen. Az önkormányzatnak a Tódor nevű liberális, idegen szívű bértollnok és társai fejében lévő listák ellenőrzéséről és a Tódor féle hivatásos rettegők fejben felállított törvényeinek alkalmazására az önkormányzatnak sem joga sem igénye nincs. Az önkormányzat fő szervezője élt azzal a neoliberálisok által kivívott szervezői szabadság-jogával, hogy – éppen úgy amint az Izrael melletti szimpátia tüntetés esetében eltávolították Novák Előd országgyűlési képviselőt (lásd: Kommentár nélkül: A zsidók “béke”tüntetésén állították elő Novák Elődöt http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=48XC1kr2EZg) – eldöntheti a részt venni akarókról, hogy a rendezvény biztonságos és méltóság teli lebonyolítása érdekében kit tekint nem kívánatos személynek a rendezvényen és biztonsági megfontolásokból eltávolíttatta az illetékesekkel a rendezvényt korábban az atlatszo.hu honlapon aljas módon gyalázó újságírót és társát.A velünk kapcsolatos Tódor nevű firkász gyalázkodásai közül minden bírósági per nélkül 29 tényállítás valótlanságát ismerték el önkéntesen. http://atlatszo.hu/2012/05/23/helyreigazitas/.

10./A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, dr. Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

 

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük Önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni a T. Címmel szemben.

 

Érpatak, 2013. március 07. napján

Tisztelettel:

 

 Dr. Orosz Mihály Zoltán

Érpatak Község Önkormányzatának polgármestere

Az inkriminált hazug cikkek  a következő web-helyeken találhatók:

 

Ügyészséghez fordul a neonáci ünnepségről kitiltott újságíró(http://www.emasa.hu/cikk.php?page=sajtomunkas&id=10460) és a Tiltakozunk a rendőri segédlettel végrehajtott megfélemlítés ellen(http://muosz.hu/cikk.php?page=elnokseg&id=4053&fo=5&iid=0).

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.