Érpatak polgármesterének válasza az ombudsmani állásfoglalásra

Szabó Máté ombudsman szeptember 22-én vasárnap közleményben tudatta: sérti az emberi méltósághoz való jogot és az egyenlő bánásmód követelményét, hogy Érpatakon olyan szubjektív feltételekhez kötötték a szociális tűzifa kiosztását, mint: az igénylő a közmunka során milyen szorgalommal és tisztességgel végezte el a rá bízott feladatokat. A hirdetmény szerint tűzifára elsősorban a beilleszkedő és példamutató életet élő, Érpatak jó hírnevét ápoló családok számíthatnak.
Az ombudsman tájékoztatást, valamint törvényességi intézkedéseket kért az illetékes megyei kormányhivatal vezetőjétől. A kormánymegbízott arról informálta Szabó Mátét, hogy egy másik rendelet kapcsán már tett törvényességi észrevételt, valamint megküldte az érpataki önkormányzat szociális tűzifa kiosztásával kapcsolatos rendeletének teljes szövegét. A közlemény szerint az ombudsman felkérte a megyei kormányhivatalt, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Ezzel kapcsolatban Dr. Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere a szon.hu megyei hírportálnak a következőket nyilatkozta:
– Szabó Máté közleménye csúsztatás. Az érpataki önkormányzat a hatályos rendeletet betartva állapította meg, hogy ki jogosult a szociális célú tűzifa-juttatásra. Túligénylés esetén az igazságosság elve alapján döntöttük el, hogy kik kaphatnak – mondta el vasárnap megkeresésünkre Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármester, s hozzátette: a Szabó Máté ombudsman liberális nézetei kibékíthetetlen ellentétben állnak az általuk képviselt és elfogadott konzervatív értékrenddel.
– Elutasítjuk azt az álláspontot, miszerint a szociális transzferek alanyi jogon, érdemtelenül járnak mindenkinek, mert szerintünk ez Magyarország és Európa rákfenéje. Mi Érpatakon abban hiszünk, hogy csak azok érdemelik meg a szociális juttatásokat, akik tesznek valamit önmagukért, családjukért és környezetükért, azaz a többségi társadalomért. A hátrányos helyzetű rétegeknek be kell tartaniuk a társadalmi normákat, ha ez nem történik meg, rá kell vennünk őket valamilyen úton arra, hogy változtassanak a nézeteiken. Az általuk elvégzett feladatoknak arányosnak kell lenniük a számukra kiszabott juttatásokkal, a többségi társadalmat ugyanis bántja, hogy a hátrányos helyzetű rétegek a kapott juttatásokat eltékozolják. Az érpataki önkormányzat kialakított egy komplex szempontrendszert, mely alá van rendelve a közösségi érdekeknek. Hiszem, hogy felül kell vizsgálni az ombudsman által képviselt szélsőliberális értékrendet, mely sérti az emberi méltóságot és az egyenlő elbírálás elvét azáltal, hogy érdemek nélkül biztosít juttatásokat, ami elszámoltatási kötelezettség nélkül tékozolhatnak el a segélyezettek – tájékoztatott Orosz Mihály Zoltán.
Megkerestük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatalt, ahonnan a következő választ kaptuk:
Érpatak képviselő-testületének a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 11/2012. önkormányzati rendelete 2013. április 30. napján hatályát vesztette. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogköre kizárólag a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára terjed ki. A kormányhivatalnak nincs lehetősége a hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára és a rendelettel kapcsolatos intézkedések megtételére sem.
forrás: szon.hu
nagykepu_tuzifa1
nagykepu_tuzifa2
nagykepu_tuzifa3
nagykepu_tuzifa4
A nemzetpusztítás szolgálatában álló liberális jogvédelem képviselőit valójában nem érdekli a hátrányos helyzetű emberek sorsa, hiszen nem lépnek fel például a gyakori gyermekveszélyeztetés ellen. Munkájuk férges gyümölcsei a társadalomból történt kiilleszkedettség mélyítése, az öngondoskodás igényének lecsökkentése, társadalmi feszültségek fenntartása.
előzmények:
szon.hu szeptember 22.
origo.hu szeptember 22.
…érdemes a kommenteket is elolvasni, még a liberális olvasóközönség is támogatja az érpataki modell elveit.
szon.hu szeptember 25.

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.