Érpatak, egy hely, ami példa lehet az egész ország számára

“Szibériában kellene börtönöket bérelni a halálbüntetés visszaállításáig” – a cigánybűnözés visszaszorításáról kérdeztük Érpatak polgármesterét

– 2009. október 2-án robbant be a közéletbe, amikor a Magyar Nemzet “Csoda Érpatakon – vagy csak teszik a dolgukat” címmel közölt cikket, melyben egyebek mellett ezt olvashatjuk: “a bűncselekmények felderítési mutatója 5-ről 75 százalékra emelkedett, a törvénybe ütköző tettek száma 60 százalékkal csökkent, a kerti és terménylopásokat csaknem 100 százalékosan sikerült visszaszorítani.” Hogy állnak most a mutatók, milyen az élet Érpatakon?

– A helyzet csak javult, újabb eredmények, hogy a bűnöző családok folyamatosan hagyják el a települést, bűnözők és kétes alakok beköltözése szinte teljesen megszűnt, új tendencia, hogy az elszakított területekről (Erdély, Kárpátalja stb.) kezdenek megjelenni dolgos, hazájukat szerető emberek. Számtalan érdeklődő jelent meg Érpatakon az ország különböző helyeiről házvásárlási és letelepedési szándékkal. Az a közösségromboló és törvényen kívüli jelenségcsoport, amit egy SZDSZ-es, közösségzüllesztő neoliberális politikusbűnöző a „megélhetési bűnözés” nevű fogalommal próbált legalizálni, teljesen megszűnt Érpatakon. A destruktív politikusbűnözők és szócsöveik közösségzüllesztő nézeteit mi igyekszünk korrigálni, és a destruktív megélhetési bűnözés fogalmával ellentétben nálunk, Érpatakon már mindenki fejébe véste az Érpataki modellnek azt a fontos tételét, hogy „Érpatakon a megélhetésért nem bűnözni, hanem dolgozni kell”.

– Ön szerint egy polgármesternek minden eszköze megvan ahhoz, hogy rendet teremtsen, visszaszorítsa például a cigánybűnözést saját településén? Az egész csak akarat, elhatározás kérdése?

– Jelen jogrendben egy ellenséges és a háttérhatalmak érdekeit szolgáló és kiszolgáló jogalkotás és jogalkalmazás, valamint egy társadalomzüllesztő neoliberális jogértelmezés működik, ezen keretek egyáltalán nem jelentenek ideális környezetet a rendteremtés és a településérdek védelme szempontjából.

Az is nehezíti a helyzetet, hogy a hatékony jogszabályokat vagy jogszabály-kezdeményezéseket a liberális bértollnokok és jogvédők az ostoba jogértelmezésekkel megpróbálják alkalmazhatatlanná tenni, ami az ügyészség gyakorlatába is sokszor beivódik (pl. az ügyészség részéről az uzsora kapcsán felvetik a bűncselekmény hiányát és polgárjogi jogviszonnyá próbálják minősíteni, a durva közösségromboló vérbűnözőket így próbálják mentesíteni a felelősségre vonás alól. Pedig a PSZÁF egyik képviselője szerint a jogosulatlan pénzügyi tevékenység folytatása tipikusan magánszemélyekhez köthető, mert ezek esetében nincs a számviteli szabályoknak megfelelő könyvelés és kimutatás, nincs az ezen tevékenység utáni nyereségből adózás stb., de ezzel az ügyészség nem törődik, hanem a polgárjogi szerződésnek minősíti az erőszakkal, fenyegetéssel elszedett pénzeket, és a nyomorban lévő családokat hagyja a mélynyomorba taszítani. Az állam pedig más úton milliárdokat fordít a mélyszegénység felszámolására eredménytelenül. De ugyanilyen anomália az is, hogy egy rátermett őrsparancsnok a garázdaság szabálysértése során 3 nap alatt el tud érni 50 nap elzárást is, ha pedig a súlyosabb bűncselekményi alakzat felelősségre vonására kerül sor, akkor az „alapos ügyész” több hónapos nyomozás után megszünteti megrovással, vagy elér a bíróságon 20 ezer Ft pénzbírságot. Egy normális jogrendben a bűncselekményi alakzat büntetésének mind az elméletben, mind pedig a gyakorlatban a szabálysértési alakzat felső határánál kellene kezdődnie. Ezen anomáliákat sürgősen helyre kellene tenni. Az ügyészségi mérlegeléseknek és jogértelmezéseknek sokkal nagyobb nyilvánosságot és transzparenciát kellene adni, hogy az ügyészségen belüli jogbiztonság rombolást is visszább lehessen fogni.

– Korábban egy interjúban említette, hogy az “Érpataki modell” egyik alappillére, hogy a legnagyobb bűnözőket, maffiózókat kell ellehetetleníteni elsőként, nem a piti tolvajokat. Érte Önt ezért bármiféle inzultus, támadás 2005-ös polgármesterré választása óta?

– Igen komoly fizikai és lelki megfélemlítési kísérletek történtek már a megválasztásom előtt is. Többször dobtak Molotov-koktélt a házamra, jelezték barátok, hogy a kocsimat akarják kigyújtani, édesapám egy éves takarmánykészletét és terménytárolóját felgyújtották, kb. 2 milliós kárt okozva. Kezdetekben egyik támogatóm zetorját felgyújtották, másik támogatónk és barátunk takarmánykészletét felgyújtották. Még önkormányzati képviselői időszakban egy önkormányzati óvoda átadó ünnepségről ki akartak tiltani, de mivel én mégis be akartam menni, ezért a szemem majdnem kiverték, természetesen az akkori nagykállói őrs rendőre jelenlétében, aki még egy feljegyzést sem készített, hanem a helyszínen megállapította, hogy ez könnyű testi sértés, ugyanis az oldalról érkező és arcomat ért ütés következtében a szemüvegem nem a szemembe fúródott, hanem csak a szemhéjamat sértette fel, ezért az akkori nagykállói őrs rendőre szerint ha akarok menjek el az orvoshoz, készíttessek látleletet, és jelentsem fel az illetőt könnyű testi sértésért. Természetesen megtettem, és elítéltettem az illetőt. (Persze fel sem merült a rendőrben, hogy netalán súlyos testi sértés kísérlete vagy garázdaság miatt kellett volna eljárást indítania az illetők ellen. Ez már a múlt, ezért tovább nem részletezem.)

– Szegedi Csanád Jobbik-alelnök korábban kijelentette: ha jobbikos polgármester lesz Miskolcon, önkormányzati szinten létrehozzák a közrendvédelmi telepeket nyugat-európai minta alapján. A garázda elemek csak regisztráltan hagyhatják el a telepeket, este 10 után pedig kijárási tilalmat vezetnének be, ezzel próbálnák meg helyreállítani a közbiztonságot. Mi a véleményre erről a javaslatról?

– Ezen javaslattal szemben sincs emberjogi és jogvédelmi szempontból semmilyen különösebb fenntartásom, sőt, szükség esetén a társadalom belső rendjének és hasznos tagjainak a védelmében sokkal radikálisabb intézkedések megtételét is el tudom képzelni a megátalkodott renitens és beilleszkedni nem akaró, romboló személyekkel szemben. Éppen olyan analógia szerint, mint az orvoslásban, hiszen ott is a szervezet egészséges életének biztosítása és az egészséges sejtek további egészséges működése érdekében szükség esetén a kemoterápiás kezeléstől a műtéti beavatkozáson keresztül sok mindent meg kell tenni, akármilyen bomlasztó érveléssorozatot adnának elő a közösségzüllesztő balliberális jogvédők a rákos sejtek érdekei védelmében, ugyanis ilyenkor soha sem a romboló kártékony ráksejtek „egyéni érdekeinek” a megvédése a fontos, hanem a közösség és az egészséges sejtek védelme a döntő és a mértékadó.

Ezen elképzelésben azt tartom hiányosnak, hogy bizonyos személyeket megváltoztathatatlannak tart, és ezért csak éjszaka kívánja elkülöníteni.

Az Érpataki Modell egyik fontos tétele, hogy a hátrányos helyzetű csoportok és a bűnözők nem megváltoztathatatlanok, hanem olyanok, amilyenekké – a róluk való lemondásunk és a velük való konfliktuskerülésünk által – mi engedjük, hogy váljanak, vagy, a másik oldalról fogalmazva, olyanok, amilyenekké a szigorú elvárásaink által mi tesszük őket.

Ezek a rendbontók, ha nem férnek a bőrükben, és csak éjszaka akadályozzuk meg a garázdálkodásban, de nappal nem, akkor kártékonykodni fognak nappal, ezért csak részmegoldásnak tartom az éjszakai elkülönítésüket, helyette inkább olyan hatékonyabb megoldásokat javaslok, mint amilyet az Érpataki modell szerint alkalmazunk: ezt a gyakorlatban nagyon hatékonyan működő módszert én komplex törvényszembesítési eljárás alá vonásnak neveztem el:

1./ Az önkormányzat és a polgármester sarkára állása, vagyis a törvényi kötelezettségei és jogai felvállalása által, ha a romboló személy vagy család önkormányzattól folyósított rendszeres szociális segély egyik fajtájából, a RÁT-ból él, akkor azonnal be kell rendelni az aktuális személyeket minden nap reggel 7 órára közmunkára, ott szigorúan dolgoztatni kell őket. Ha nem dolgozik, akkor megfelelő bizonyítékok begyűjtése után azonnali hatályú rendkívüli felmondással el kell bocsátani, és így a segélyezési rendszerből 1 évre kiesik.
Ezt a szankciót is fel kellene emelni 3 vagy öt évre, másodszori ismétlődés után pedig végleg ki kellene zárni a segélyezési rendszerből, és akkor könnyebben meg tudnák teremteni a munkamorált a közmunkán az önkormányzatok.

2./ A gyermekjóléti szolgálat, a védőnői szolgálat, az iskolai és az óvodai vezetés sarkára állása, vagyis a törvényi kötelezettségei és jogai felvállalása által, meg kell vizsgálni a gyermekek számára biztosított életkörülmények színvonalát: a gyerekek egészséges testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődésének biztosításához biztosítja-e a megfelelő táplálékot, a gyerek véletlenül nincs-e kiéheztetve hétvégén, hétfőn farkaséhesek-e a gyerekek az óvodában és az iskolában, avagy sem, megfelelőek-e lakhatási körülmények, biztosítva vannak-e a higiéniai feltételek a családi otthonban, biztosítottak-e a vásárolt vízvételezés által a tisztálkodáshoz, van-e megfelelő fűtési lehetőség a gyerekek részére, meg van-e a megfelelő hőfok a lakásban a téli időszakban, lopott, avagy vásárolt áramvételezési lehetőség által biztosítják a megfelelő világítást és a fűtést.

3./ A rendőrség sarkára állása, vagyis a törvényi kötelezettségei és jogai felvállalása által megvizsgálják a renitensek által használt közúti járművek műszaki állapotát, a garázda személyek közterületi viselkedésének módját, a kiskorúak veszélyeztetettségének fokát, a sofőrök engedélyeit.

4./ A mezőőrök sarkára állása, vagyis a törvényi kötelezettségei és jogai felvállalása által a fakitermelési engedélyeket, szállítóleveleket, eredetet bizonyító számlákat folyamatos ellenőrzés alatt kell tartani.

Ezen komplex törvényszembesítési eljárás alá vonásnak kellően intenzív módja esetén az a gyümölcsöző eredményei egyrészről azok, hogy a „nagy királyok” előbb utóbb megtörnek, visszább vesznek, és elkezdenek beállni a sorba, vagy elmenekülnek, vagy börtönbe vonulnak, másrészről pedig a mélyigénytelenség miatt hátrányos helyzetű családok kezdik összeszedni magukat, és a megélhetési gyermekszülés helyett kezdenek áttérni a családtervezésre.

Úgy gondolom, hogy a bűnözőket az ellenük való garantáltan kemény és szisztematikus fellépés bizonyításával, a példás intézkedések demonstrálásával és a kellően visszatartó erejű szankciók érvényesítésével le kell szoktatni a bűnözési hajlamról, vagy, ha megátalkodott, akkor nemcsak éjszakára, hanem hosszú időre börtönökbe zárás által el kell távolítani a közösségekből. A romboló háttérhatalmi érdekeket kiszolgáló lakájpolitikus gárda által meghonosított és a törvények visszatartó erejének kioltása érdekében „természetessé” tett „luxusbörtönöket” vagy wellness-börtönöket pedig sürgősen meg kell szüntetni, azonnal át kell alakítani szociális otthonokká vagy anyaotthonokká vagy egészségügyi intézményekké, és kellően visszatartó erejű körülményeket biztosító, önfenntartó büntetés-végrehajtási intézeteket kell létrehozni a Joe Arpaio sheriff által létrehozott Tent City „ami jó a katonáknak, az tökéletes a bűnözőknek” elvei alapján. Mindenféle luxusjellegű szolgáltatások megszüntetésével, konditermek helyett szerszám és munka biztosításával, 18 fok hőmérséklet biztosítása kétszeri étkezéssel, a plazmatévé kiiktatása után a nagyvilágban történő eseményekről való tájékozódás biztosítása érdekében maximum a közszolgálati rádiók (Kossuth és Petőfi) hallgatása lehetőségének biztosítása révén kell kellően visszatartó jellegűvé átalakítani a hazai börtönöket, és kiadások helyett már rögtön jelentős megtakarítások keletkeznének. De át lehetne venni a német példát is, és sokkal olcsóbban bérelni kellene Szibériában börtönöket, és ott kellene elhelyezni a bűnben megátalkodott vérbűnözőket, addig, amíg amerikai mintára a halálbüntetést ezekre a személyekre vissza nem vezetjük. Ezen körülmények létrehozásának komoly társadalomrendező ereje lenne a bűnözésben megátalkodott bűnözőkre gyakorolt hatása és az alakulóban lévő bűnözői hajlam lecsökkentése által.

Hangsúlyozzuk, hogy bármilyen törvényeket hozunk, ha nem kapcsolódik hozzájuk a hatékony, hivatástudattal és felelősségvállalással párosuló, a település szent érdekében alkalmazott rendeltetésszerű jogalkalmazás, valamint a különböző területek jogalkalmazóinak az együttműködő szinergikus összehangolása a helyi törvényszembesítési eljárásokban, akkor nem lesznek átütő eredmények.

– Milyen a kapcsolata a Jobbikkal?

– A Jobbikkal is ugyanaz és ugyanolyan jellegű a kapcsolatom, mint az egyéb nemzeti szervezetekkel: azon tagjaival, akik számára a szervezet egy eszköz, hogy a hazájukért szervezetten és hatékonyan is tenni tudjanak, hogy küzdjenek a hazájukat és nemzetüket megrontó erőkkel, nagyon jó a kapcsolatom, sőt, szívbéli barátság köt össze bennünket, azon tagokkal viszont, akiknél a szervezet arra való eszköz, hogy egy nemzeti retorika maszkszerű magukra öltése után a mindenek elé helyezett „párthűség” nevében elsősorban a saját piti önző érdekeiket, a saját tolakodó karrierjüket építgessék, nincs még baráti viszony sem, mert általában ezen „párthű” karrierista személyek mindig sandán tudálékos kritikát igyekeznek megfogalmazni mindenféle szívből jövő kezdeményezéssel szemben, és fenntartásaikról igyekeznek meggyőzni másokat a számukra veszélyt jelentő motor jellegű, tettrekész, nemzeti egységet építő emberekkel kapcsolatban.

– Úgy értesültünk, hogy azért nem támogatják Önt, mert több “profitegyházat” is alapított. Nap Szíve Lovagrend, Sophia Perennis Egyház és Szív Szeme Kontemplatív Rend – adótrükkök miatt alapította ezeket, vagy valami más áll a háttérben?

– Visszautasítok, rágalomnak minősítek, és minden alkalommal kivétel nélkül büntető és kártérítési pert indítok minden olyan hírközlő szervvel kapcsolatban, mely engem profitegyházakkal hoz összefüggésbe, azon oknál fogva, hogy soha nem alapítottunk egyetlen egy profitegyházat sem, ilyennek nem vagyok tagja, és aki ezt állítja, annak módot adunk a bíróság előtt, hogy ezt bizonyíthassa. Ha nem sikerül neki, akkor ezen közleményét vonja vissza, és fizessen érte kártérítést.

Egész életemet gyermekkorom óta végigkísérte a lovagi szellemiség és a lovagi hagyományok (s a metafizika-teológia) iránti intenzív érdeklődés. A lovagi hagyományokkal kapcsolatban minden irodalmat megveszek, az internetről minden fontos anyagot letöltök és áttanulmányozom. Ha valaki megismeri a lovagi szellemiséget és az ebből fakadó szervezett közösség (egy igazi lovagrend) működését, akkor kétséget kizáróvá válik számára, hogy a hiteles lovagrendnek a nem alulról, és „nem demokratikusan”, hanem felülről és hierarchikusan szervezett volta miatt a lovagrend a mai egyesülési törvény által az egyesületekre vonatkozó szabályok szerint hitelesen nem tud működni, mert az egyesületekre vonatkozó szabályozások a lovagrendek működésének belső szabályaival lényegében ellentétesek. Mindezek miatt hiteles lovagrend alapításra nem láttunk lehetőséget az egyesülési törvény keretei között, hanem úgy láttuk, hogy az eredeti szellemiség megőrzését szolgáló keretek létrehozásához először egy egyházat kell létrehozni, mely saját törvényei szerint megalkothatja a lovagrend eredeti struktúrájának megfelelő, azt hűen és csorbítatlanul tükröző belső szervezeti rendet, mely sok szempontból analogikus viszonyban van a Római Katolikus Anyaszentegyház benső struktúrájával. Ezért hoztuk létre a Sophia Perennis Egyházát, amely megalapította a spirituális útonjáró férfi, a homo viator részére 1./ a Nap Szíve Lovagrendet, mely nem egyház, mely szervezet az akcionalitás és a tettek terén való spirituális lovagi útnak az alapelveit igyekszik megismerni, megőrizni, és az arra alkalmas személyek részére feltárni, 2./ a Szív Szeme Kontemplatív Rendet, mely szintén nem egyház, és mely a nem-cselekvő-cselekvés, a benső elmélyedés, a világból való meditatív kivonulás, az aszketikus szerzetesi útnak az alapelveit igyekszik megismerni, megőrizni, és az arra alkalmas személyek részére feltárni, 3./ a Lángoló Női Rendet, mely szintén nem egyház, a spirituális útonjáró férfi (homo viator) együtt-haladó női társa (femina conviatrix) részére pedig a női út metafizikai lehetőségei megragadásának az alapelveit igyekszik megismerni, megőrizni, és az arra alkalmas személyek részére feltárni.

A lovagi út etikája nem a mai szentimentális szeretet és bárgyú megbocsátás etikája, hanem az igazság és a becsület etikája, természetesen ismerve és nem tagadva a keresztény szeretet (agape) szakrális tanítását.
A lovagi út lényege a harc útja, a bátorság vállalásának és a félelem legyőzésének speciális és szisztematikus életrituáléja, egy olyan rituális életforma, mely a próbatételek és határhelyzetek tudatos keresésén és az azokban való helytálláson keresztül a harciasságnak mint alapkvalitásnak egy transzcendens erővé való transzmutálása által a lélek megtisztulását és benső felszabadulását igyekszik megvalósítani a végső cél vagyis a halálra való méltó felkészülés céljából.

A közéleti tevékenységem és úttörő jellegű tetteimet igyekszem a lovagi küldetésem rítusába illeszteni, s ezen küldetésünk megvalósításában maximális körültekintéssel, bölcs megfontoltsággal, rettenthetetlen bátorsággal, megalkuvást nem tűrő elszántsággal, fáradhatatlanul igyekszünk részt venni, mert ezen harcunk rítusának segítségével a közélet megtisztítására (purgatio) irányuló tetteink segítségével formát akarunk adni egy olyan harci tapasztalatnak, melyben katartikus erővel törekszünk átélni a hősiességet és az önfeláldozást, mert ma – a jelen kor sátáni és antispirituális létfeltételei között – ez egy olyan még nyitva álló lehetőség, mely alapos előkészületek esetében lelki újjászületésünk és benső felszabadulásunk hatékony és valódi eszközét képezi.

Már régóta és ezután is egyre tudatosabban az életemet egy igazi lovagként kívánom leélni. A metafizikai realizáció és a harci papság jegyében álló, az igazságért folytatott spirituális és fizikai harcok csatáiban megedződött, a halálra felkészült olyan igaz és nemes lovagként szeretném az életemet befejezni, hogy a végén elmondhassam én is „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája…”

Az anyagi haszonszerzés vonatkozásában Jézus Krisztus és Assziszi Szent Ferenc elveit vallom: nekünk fáradhatatlanul, önzetlenül és áldozatkészen keresni kell az Isten országát, és a szükséges anyagiakat majd az Isten biztosítja számunkra, ugyanis ma szinte mindenki abban a tévhitben él, hogy először az egyéni anyagi érdekeket kell érvényesíteni, és utána jöhetnek a lelki-szellemi feladatok és a közösségi érdekek. Nem, szerintem ez éppen fordítva van.

Ezen kérdésekkel is nagyon szívesen foglalkozom, de remélem, meggyőztem a kedves olvasót a személyem és a nyereségorientált szervezetek viszonyáról.

– “A bentlakásos iskolák egyértelmű előnye lenne, hogy kiszakítanák a cigány gyerekeket a felnőtté válásuk szempontjából káros családi környezetükből” – mondta Vona Gábor Jobbik-elnök, amikor a cigányok integrációjáról beszélt. Ön szerint ez jó megoldás, vagy valami mást kellene megpróbálni?

– Tapasztalataim szerint a gyermekvédelem ügye hazánkban egy olyan állami önkormányzati kötelező feladat, aminek a terén olyan intézkedési hiányosságok vannak, hogy ha lenne jogállam, akkor hivatali kötelezettség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt jegyzőket, családsegítőket, gyámügyi előadókat, gyámhivatali előadókat tömegesen kellene börtönbe zárni, mert ha a gyermekek védelmében alkalmaznák (ha mernék alkalmazni) a hatályos törvényeket, és a gyermekek fejlődését veszélyeztető szülőkkel szemben és minden intézkedési kötelezettségüknek eleget tennének, akkor Magyarországon, éppen úgy, mint Érpatakon, megszűnne a megélhetési gyermekszülés, és a cigányság igénytelen és gátlástalanul szaporodó rétege is hozzákezdene a családtervezéshez és a születésszabályozáshoz éppen úgy, mint az Érpatakon történt. Ha az állami sóhivatalokban valóban a rendeltetésszerű joggyakorlást úgy értelmeznék, hogy pl. a gyermekvédelmi szolgálatok ellenőrzését és a feladatok teljesülését nemcsak irattanulmányozással, hanem a hátrányos helyzetű családok vonatkozásában a rendszeres helyszíni ellenőrzésekkel is kiegészítenék, akkor tudna kiderülni, hogy a putrikban mekkora bűncselekményszintű permanens gyermekveszélyeztetések vannak (sok helyen a gyermekek részére nincs a megfelelő élelem biztosítva, nincs megfelelő fűtés, nincs megfelelő és rendszeres tisztálkodási lehetőség biztosítva, az öltözet és a lakás tisztasága terén nincsenek biztosítva a megfelelő higiéniai feltételek, helyette kosz, piszok, szemét van), és az illetékes ügyintézők hivatali kötelezettségeik megszegésével és aktív bűnpártolással bűncselekmény szinten nem teljesítik a feladataikat.

Vona Gábor elnök úr javaslatával kapcsolatban jogi, emberjogi szempontból semmilyen kivetnivalót nem találok, inkább azt látom a javaslat hiányosságának, hogy implikál egy olyan szemléletet, mely szerint a cigánytelepek viszonyait megváltoztathatatlannak tartja, melyből el kell távolítani a gyerekeket, ezzel szemben én azt gondolom, hogy azokat az állapotokat fel kell számolni, mert nem csak a fékevesztetten születő gyermeksereggel kell kezdeni valamit, hanem azokkal az állapotokkal is, ami a fékevesztett szüléseket okozza. Álláspontom szerint a fékevesztetten és felelőtlenül szaporodó, szinte állati szintre süllyedt közösségek aktívan szaporodó tagjait sürgősen és szigorúan szembesíteni kell a hatályos törvényekkel: pusztán a törvények és helyi rendeletek alkalmazott szankcióinak erejével sürgősen helyre kell rázni őket, össze kell szedetni a szemetet, meg kell szüntetni a gazos kerteket, ki kell meszeltetni a házakat, vissza kell köttetni az áramot és a vizet, mert a lopott áram és víz helyett csak a vásárolt áramot és vizet tűrünk el, meg kell teremteni a családnak saját maga számára az alapvető lakhatási és higiéniai feltételeket, a gyerekek részére élelemről és fűtésről kell gondoskodni, mert ha nem teljesíti ezeket a feltételeket, akkor veszélyezteti a gyerek testi-lelki fejlődését, és a gyereket ekkor meg kell védeni az őt veszélyeztető szülőtől, vagyis a gyereket védelembe, majd pedig a családból kiemelve átmeneti nevelésbe kell helyezni, a szülő ellen pedig kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárást kell indítani, a szülőnek pedig el kell gondolkozni, hogy szükséges-e neki szülni még további gyereket, mert ha rájön, és belátja, hogy a meglévőkről sem tud gondoskodni, akkor saját jól felfogott érdekében ajánlott a védőnővel elbeszélgetni, és megismerkedni a születésszabályozás és a fogamzásgátlás mikéntjeiről.

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról kimondja, hogy „A gyermek szülője … köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket – különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa.” Amennyiben ezt a kötelességét valamelyik ponton elmulasztja a szülő, akkor az államnak és az önkormányzatnak nem lehetősége, hanem kötelessége a beavatkozás a gyermek védelmében, ugyanis ilyen esetben az államnak hatékony védelem (eljárások elindítása, előírások támasztása, szankciók alkalmazása, hathatós és kellő visszatartó erejű intézkedések foganatosítása stb.) által haladéktalanul meg kell védeni a gyermeket az őt veszélyeztető szülőtől. A hatályos törvények szerint kötelező jelleggel hatósági eljárást kell kezdeményezni: bántalmazás, súlyos elhanyagolás, vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén (éheznek, egyedül találják a gyermeket, gyermekeket), illetve a szülő által előidézett súlyos veszélyeztető magatartás esetén, ilyen esetekben a rendőrségnek joga van ideiglenes hatályú elhelyezésről határozatot hozni, és azonnali hatállyal beszállítani a gyermeket az illetékes Gyermekvédelmi Központ átmeneti otthonába.

A tudatos gyermekvállalással ellentétes célokból felelőtlenül az állam részére megszült, és a 2 és fél millió adófizető által eltartandó gyerekszaporulatok, vagyis a megélhetésért gyermekeket nemző felelőtlen szülők megélhetési gyermekgyártása ellen ez a megoldás és hatékony gyógyszer. Természetesen a módszer és a kezdet mindig azon a legnegatívabb modellt képviselő, legrombolóbb családon való példastatuálás, amelyik legkevésbé fér meg a bőrében.

2010.11.24. 10:30

Forrás: http://kuruc.info/r/6/69891/

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.