Beszámoló körözött bűnözők elfogásáról

2012-11-12-én körözési felhívást tettünk közzé, melyben eltökéltük, hogy az érpataki körözött bűnözőket rácsok mögé tesszük: http://kuruc.info/r/6/104097/.

Ezennel barátaim kérésére örömmel számolunk be, hogy ezen elhatározásunkat sikerrel végrehajtottuk, mindkettő rácsok mögé került, mi nem vártuk meg a Bándy Kata körözött bűnöző gyilkosához hasonló eset megismétlődését, azt gondoljuk, hogy minden körözött esetében így kellene, egyébként nem kis számmal vannak, akik jogerős ítélet után sem hajlandók börtönbe vonulni.

Ez az eset is az Érpataki Modell működőképességének fényes példája: amikor nem cigánysága mentén tömörítjük a cigány közösséget, hanem az építő és romboló minőségi megkülönböztetés alkalmazása által elválasszuk közöttük is a búzát az ocsútól, akkor nagyon könnyen lehet eredményeket elérni az építő és a sorba beálló cigány származású személyek segítőként való bevonásával, ugyanis mindkét estben a település építése mellett elkötelezett cigány származású személy adta a pontos információt a bujkálók hollétéről, ezután már csak a rendőröknek rajta kellett ütni és így könnyen rácsok mögé kerültek.

A levelemben írtam még a jövő évi terveinkről a néhány maradék stricitől való teljes megtisztításától Érpataknak és a gazdák és a vállalkozók törvényen kívüli rétegének, maradékának is a móresre tanításáról.

 

Nyílt levél Érpatak lakosai számára:

 

Érpatak Tisztelt Lakói!

Nagyon nagy örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a körözési felhívásunknak és a sikeres rendőrségi-önkormányzati-lakossági-mezőőrségi összefogás eredményeként 2012-12-11-én 19 óra 40 perc körüli időben a második körözött elítélt bűnöző K. János. érpataki lakos elfogására is sor került. Az első bujkáló elítélt bűnözőt G. Zsoltot 2012-12-03-án 15 óra 40 perc körüli időben sikerült megtalálni, így mindkettő körözött, börtönbe bevonulni nem akaró bűnöző kezén kattant a bilincs és mindkettő méltó helyére, a börtön rácsai mögé került. Minden magyar ember számára fontos kell, hogy legyen, hogy mindent és mindenkit a méltó helyére tegyünk: a tanárt az iskolába, az óvónőt az óvodába, a beteget a kórházba, az orvost az orvosi rendelőbe, a rendőrt a közterületre, a bűnözőket pedig a börtönökbe.

 

Remélem, hogy senki sem felejteti el a bűnözői életformát folytató személyeket, aljas romboló tevékenységük miatt, az ország-pusztító liberális jogvétőkkel ellentétben nem kiemelten védendő személyeknek, hanem kiemelten üldözendőknek tartjuk, a településünk és hazánk ellenségeinek tekintjük, ellenük mindenféle törvényes eszközzel hadat üzenünk, a legkeményebb harcot indítjuk és a lakosság személy és vagyonbiztonsága, valamint a település és országunk közbiztonsága érdekében ellenük folyamatosan a legszigorúbban fellépünk. Önökkel egyetemben, amikor őket értékeljük és megítéljük, akkor sohasem arra a színészi teljesítményre vagyunk tekintettel, amit akkor tudnak produkálni kétségbe esetten, amikor megbuknak, hanem folyamatosan észben tartjuk, azt az aljasságot és kegyetlenséget, melyet alkalmaztak a tisztességes adófizető állampolgárok vagyonának, testi és lelki épségének megkárosításakor.

 

Ezen szemléletünkből fakadóan ezeket a kártékony és bűnözői életformát folytató személyeket nem kímélni és dédelgetni, nem a liberális jogvédelem által kell „jogvédetté” tenni, hanem a célkeresztbe kell állítani és a törvényekkel folyamatosan szembesíteni szükséges! Meddig? Addig amíg meg nem változnak, vagy ha nem hajlandók megváltozni, akkor addig amíg a közösségből (a börtönökbe vagy más földrészre) el nem távoznak.

A politikusok még most sem veszik eléggé komolyan, hogy az elítélt és körözött börtönbe bevonulni nem akaró bűnözőket kézrekeríttessék és kellő visszatartó erővel szankcionálják a bujkálást, ugyanis a körözés költségei fölösleges és súlyos plusz terhet képeznek az adófizető állampolgárok számára.

 

Nagyon nagy örömmel tapasztaljuk, hogy településünkön egyre többen azonosulnak az összefogásunknak köszönhető, országos összehasonlításban kiemelkedő és példaértékű eredményeinkkel, a lakosság zöme a beilleszkedést választó cigánysággal együtt büszkén segíti az eredményeink fokozását. Ezen két körözött bűnöző kézre kerítésében is számos beilleszkedő cigány származású személy segítette a munkánkat, ugyanis már ők sem kérnek a bűnözők által a cigányságon lévő negatív bélyegből és ők sem tűrik az arcoskodó-királykodó-keménykedő bűnöző cigány származású személyek közösségrombolását. A cigányintegráció vonatkozásában megvalósult tartós eredményeink gyümölcse ezen két körözött bűnöző kézre kerítése is, ugyanis mindkét sikeres elfogás esetében Érpatakot építő cigány származású személytől kaptam a megbízható és pontos információkat. A nevüket soha senki nem fogja megtudni, ugyanis ezt az eredményes közös munkát tovább fogjuk folytatni minden olyan esetben, amikor egyesek a közösségi együttélés szabályairól és normáiról megfeledkezve a bűnözés útjára tévednek.

 

Több népszerűséghajhász „politikus” félénken felvetette, hogy de mi lesz ha nem tudjuk őket elfogni és bezárni, akkor az lehet, hogy csorbítja az Érpataki Modell népszerűségét, s erre én azt a választ adom, hogy bennünket nem érdekel a modell népszerűsége, minket a modell működőképessége érdekel, mi a modell tökéletesítését és hasznosíthatóságának fokozását tűztük ki célul és az ilyen eseteket kihívásként és próbatételként éljük meg, s az adott feladat teljesítése által az Érpataki Modell pengéjének élesítésére és acélozására törekszünk minden erővel. Az Érpataki Modell által integrálódott cigány közösség bevonásával körözött bűnözők börtönbe juttatása nem nagy feladat, végrehajtás sikerességében a kezdetektől szinte 100 %-ig biztos voltam.

 

Hangsúlyozzuk, hogy nem mi kezdjük a harcot, mi csak felelősségünk tudatában, kötelességszerűen elfogadjuk a rombolóktól a kihívást és gyorsreagálással helyrerakjuk a település ellenségeit képező rendbontó személyeket. Tudják az Érpataki Modell Országos Hálózata frontharcos tagjainak az aljasság és az igazságtalanság nemhogy csökkenti, hanem csak fokozza a harci kedvét, mert számukra a kihívás és a harc olyan mint halnak a víz.

 

A mintatelepülés címünket és a növekedő ingatlanárakat nem hagyjuk, a közbiztonságot kialakítottuk és könnyedén meg is védjük és amint eddig is tettük a jövőben is ezt ígérjük, hogy a bűnözés irányába kacsingató bűnözőket és családjukat rendre-móresre fogjuk tanítani, de van mód is ezt elkerülni: a bűnözői létformával véglegesen fel kell hagyni és a becsületes, rendszeres munkavégzés általi családfenntartásra át kell térni vagy Érpatakról örökre el kell költözni!!

Érpatakon mindig tisztességes, szorgalmas munkából élő emberek éltek, akik a családjukért sokat dolgozva rengeteg áldozatot hoztak és hoznak. Az aljas cselekedeteket elkövető és a közösségi együttélést rákos sejtként megbetegítő elvetemült bűnözőktől, az őket hülyítő nagyokosoktól, az őket uszító és az uszításért komoly összegeket havonta felmarkoló „jogvédőktől” és az ingyenélő parazitáktól azt kérjük, hogy döntsék el, hogy melyik utat választják: vagy megváltoznak, vagy elköltöznek, vagy börtönbe záratjuk őket, mert közöttünk bűnözők, aljas szándékú (bármilyen származású) romboló uszítók, és élősködők ne éljenek. Mi csak munkából élő, békés és jó szándékú, ország építő emberekkel vagyunk hajlandók egy levegőt szívni és egy közösséget alkotni.

A magyarországi cigány kisebbség hülyítéséből és uszításából busásan megélő budapesti jogvétő liberális bácsik egyszer a nyáron megkerestek és kérdőre vontak, hogy hogyan lehet az, hogy Érpatakon bizonyos emberek félnek, hát akkor nem biztonságos a településük?

Erre én azt válaszoltam nekik, hogy igenis Érpatak biztonságos, és igenis azért biztonságos, mert nem mindenkit védünk meg, hanem csak az építőket és a beilleszkedőket. Az Érpataki Modell szerint aki bűnözői létformát folytat és bűnözésből akar megélni az ne csak féljen, hanem egyenesen rettegjen és mi csak a beilleszkedő, együttműködő és velünk együtt közösen ország-építő életformát folytató személyeket akarjuk hatékonyan, sokrétűen, kiemelten védelmezni és segíteni. Minimális szinten sem védelmezzük a társait terrorizáló agresszív személyeket, minimális szinten sem toleráljuk a lakosságot hülyítő-uszító nagyokosokat-jogvédőket, mi nem akarjuk megtűrni az orrgazdákat, a striciket, a kábítószer terjesztőket, a hamis szeszt áruló korcsmárosokat, minimális szinten sem akarjuk védelmezni a normális munka helyett a gyermekek után járó pénzügyi támogatásokból megélni akarókat, a gyermekeket nem nevelő és a családjukat el tartani nem akaró megélhetési gyermekszülőket. Ezeket a társadalomromboló életformát folytató személyeket nem védelmezni, hanem a kötelezettségeikkel, és a hatályos törvényekkel folyamatosan szembesíteni akarjuk. Ha a szembesítés révén változnak, elkezdenek együttműködni és határozott erőfeszítéseket kezdenek tenni saját életük jobbra fordítása érdekében, akkor és csak akkor segítjük őket, ha pedig ellenállnak a törvényes rendhez való igazodásnak, akkor nyílt harcot indítunk. Ez a mi módszerünk.

 

Idősebb K. Pál miután nemrég liberálisan jogvédett lett, azt gondolta, hogy az együttélési normák akkor ezentúl újból nem vonatkoznak rá és azt csinál amit akar, úgy fenyegetőzik megöléssel, ahogyan akar, ezért őt is és a családját is törvény szembesítési eljárás alá vontuk és a háza előtt lévő közkút megszüntetésekor derült ki, hogy nála még a víz sincs bekötve és több mint 10 éve ő az önkormányzati közkútról vételezi a vizet és az ő vízszámláját már több mint 10 éve az önkormányzat fizeti az Önök adójából. Kérdezték tőlem, hogy most mi lesz? A válaszunk az, hogy mi lenne, ugyanannak kell lenni, mint a többi egészséges és munkaképes, életerős érpataki család esetében, hogy igenis be kell köttetni a vizet id. K. Pálnál is és el kell kezdeni mérni a vízfogyasztását és az elfogyasztott mennyiséget ki kell fizetni a szolgáltatónak, amint azt a többi adófizető állampolgár is teszi, különben komoly problémák adódnak a gyermekveszélyeztetés vonatkozásában. Életerős családfenntartók esetében Érpatakon nem lehet visszaélni a cigány származással; mi nem alkalmazzuk a társadalomzüllesztő liberálisok kettős mércéjét; ha egy jogszabályt megalkottak, akkor az vonatkozik minden állampolgárra, kiemelten a felelőtlenségből és igénytelenségből hátrányos helyzetűvé vált, társadalomból „kiilleszkedett” és sürgősen visszaillesztendő családokra.

 

Sokan meg akarják fejteni az Érpataki Modell hatékonyságának titkát, pedig az teljesen nyilvános; mi a törvényeket alkalmazzuk az összes törvényen kívülire, a cigányság agresszív rétegére is és a magyarság seftes, orrgazda, uszító rétegére is, valamint a magyarság jómódú önmagát törvényen kívülinek képzelő vállalkozó rétegére is. Érpatakon nemcsak a hátrányos helyzetűeknek nem szabad fát lopni, hanem tilos az önmagát törvényen kívülinek képzelő vállalkozóknak is levágni a szomszédos fasort és ezért nemrégiben büntetőfeljelentést tettünk érpataki vállalkozók ellen is, amely eljárást végig fogunk vinni ellenük minden költségünk megtéríttetésével, még akkor is ha a bűnöző ügyészek netalán nem találják megalapozottnak a bűncselekményt és bedobják a néhány éve bevezetett jogbiztonság-romboló trükkjüket, „nem vagyunk sértettek, ezért nincs helye panasznak”. Ez is valós eset, ugyanis egyes szabolcsi bűnpártoló ügyészek megszűntették az eljárást egy UAZ-nyi 80 ezer forint értékű lopott fa esetében, mert ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a megyei ügyészség bűnöző rétege szerint „nem veszélyes a társadalomra”.

Előadásaink és nyílt napjaink során sokszor kérdezik, hogy miért tart itt az ország, miért nincs rend?  Ezek miatt is, mert az igazságszolgáltatásban lévő bűnöző réteg még mindig azt hiszi, hogy büntetlenül el lehet követni a törvénysértéseket, hiszen a törvényalkalmazó hatóságok (ügyészek, jegyzők, rendőrök, gyámhatóságok, gyermekvédelmi szolgálatok, kormányhivatali előadók stb.) kártékony rétegei is úgy gondolják, hogy ők törvényen kívül léteznek és rájuk nem vonatkozik a rendeltetésszerű jogalkalmazás követelménye.

 

Jövőre egyébként a Nemzeti Adó és Vámhivatal és az FVM bevonásával szigorúan fellépünk a mezőőri és szolidaritási járulékot be nem fizető jómódú gazdák önmagát törvényen kívül képzelő rétegével is, ugyanis akik úgy igényelnek földtámogatást, hogy a földterülete nincs lejelentve az önkormányzathoz, valamint önkormányzati adótartozása lévén aláírja, hogy nincs adótartozása, az okirat-hamisítás és egyéb bűncselekmény miatt is felelősségre lesz vonva.

Kiemelt projektünk lesz a fizikai erejüket sokszor fitogtató néhány strici által, prostitúcióra rávett lányokon élősködők létmódjának felszámolása is, ugyanúgy amint már az idén elkezdtük az egyik „pillangó” esetében is: 1./jól álcázott önkéntesek általi videofelvétellel történő bizonyíték készítés, 2./tettenérés megszervezése, 3./az óvszer bűnjelként való lefoglalása stb, még akkor is ha a Nyíregyházi Városi Bíróságon majd a jól színészkedő kéjhölgy ki tudja vívni a liberális bíró részvétét, aki a napi 20-30 ezer forintot kereső ártatlan báránykának, mint a fiatalságát eltékozló és a here striciket eltartó kéjhölgyeknek az idei év gyakorlatának megfelelően csak figyelmeztetést fog kiszabni.

Utólag is köszönjük az erős összefogást, a sok segítő információt.. Erőt, egészséget és Isten áldását a következő évre!

 

Érpatak, 2012-12-27.

Tisztelettel:

Dr. Orosz Mihály Zoltán

polgármester

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.