Az átlátszó.hu és TV2 verbális lincselői sárba tiporják az ÁRTATLANSÁG VÉLELME elemi követelményét!

Az Orosz Mihály Zoltán ellen folytatólagosan elkövetett rágalomhadjárat újabb epizódjára került sor a napokban:

A Soros György hálózatának finanszírozósából is tevékenykedő és hazánkban állomásozó átlátszó nevű hírhamisító és társadalomfelforgatásra szakosodott nemzetközi ügynökség kiokádott egy újabb karaktergyilkos cikket:

Már féltucat büntetőeljárás folyik az érpataki polgármesterhez köthető ügyekben

majd a TV2 nevű társadalomzüllesztésre és rágalomterjesztésre szakosodott média hadosztály, mint hazugsággyár ezt fő műsoridőben elkezdte gőzerővel terjeszteni:

Bűntetőeljárás a polgármester ellen

ilyenkor persze nem számít az ÁRTATLANSÁG VÉLELME. Ilyenkor csak egy szempont számít: az adott célszemély minél erőteljesebb lejáratása, befeketítése, kriminalizálása és démonizálása: szuggessziós célhatás: „Orosz Mihály Zoltán egy bűnöző”.

Az mellékes, hogy Orosz Mihály Zoltánt 11 éves polgármestersége alatt (Guinness rekordot képezően) legtöbbet meghurcolt, s egész életében soha semmilyen bűncselekményért jogszerűen el nem ítélték semmilyen bíróságon. Amikor az adófizetői pénzen tartott ügyészség bűnöző, hazaáruló és magyargyűlölő rétege meghurcolta éveken keresztül, akkor a bíróságok tisztességes rétegének jelenléte miatt mindig BŰNCSELEKMÉNY HIÁNYÁBAN mentették fel.

A lényeg természetesen a meghurcoltatásokkor az volt akkor is, ami most is és a jövőben is: a meghurcoltatás ideje alatt 100-as nagyságrendben születhessen a liberális gyűlöletmédiák részéről a karaktergyilkos cikkek garmada az általuk eltitkolt „bűne”azaz a cigányintegrációs munkában elért eredményei miatt: Integrációs támogatások nélkül 0 forintból hatékonyan normalizálta a magyar cigány együttélést. A cigányságot letérítette a nemzetközi szabadkőművesség és háttérhatalom által nekik kijelölt útról, azaz Érpatakon a cigányság a magyarság ellen uszított fegyver szerepköréből kilépett és a magyarsággal együttműködve rálépett az ország-építő (és települést szolgáló) együttélés felemelő útjára.

A jogrendben az ártatlanság vélelme alkotmányos alapelv, amely szerint senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg. Az ártatlanság vélelme a bűnösség vélelmének tilalma. Az ártatlanság vélelmének elsősorban a büntetőeljárásban és a szabálysértési eljárásban kell érvényesülnie.

 

  • Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (2) bekezdés: „Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.”

 

  • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 7. §: „Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem állapította meg.”

 

  • Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. Cikk 2.: „Bűncselekmény elkövetésével vádolt minden személynek joga van arra, hogy ártatlannak tekintsék mindaddig, amíg bűnösségét a törvény szerint be nem bizonyították.”

 

  • Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. Cikk – Tisztességes tárgyaláshoz való jog 2.: „Minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.”

Orosz Mihály Zoltán „megbocsáthatatlan bűne”:

Beköltöztem, élhető a Chicago!
http://www.szon.hu/bekoltoztem-elheto-a-chicago/2881469

Érpatak polgármestere beköltözött a cigánysorra http://alfahir.hu/erpatak_polgarmestere_bekoltozott_a_cigan…

Cigány származású személyek Orosz Mihály Zoltánról és Érpatakról : https://www.youtube.com/watch?v=f64ZiwzUCbw

Így hazudik a TASZ-nál kiképzett Szőllősi Gábor saját településéről, Érpatakról : https://www.youtube.com/watch?v=08ajgP32Yyw

Hogyan működik az érpataki modell? (Origo.hu)
https://www.youtube.com/watch?v=-YUkD3wf40Q

Egy korábbi verbális lincselés-sorozattal kapcsolatban 2015. október 29-én kiadott közlemény itt olvasható:

https://www.facebook.com/mihalyzoltan.orosz/posts/408882189319714

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.