Aljas kísérlet a jogállam megszüntetésére a jogbiztonság totális felszámolására

EGY TÖRVÉNYES VÁLASZTÁSI EREDMÉNY ALJAS MEGSEMMISÍTÉSI SZÁNDÉKA A FIDESZES KÖZTISZTVISELŐI LAKÁJGÉPEZET SEGÍTSÉGÉVEL.
Az álnemzeti, álkeresztény, álkonzervatív és áljobboldali kormány minden település élére fideszes lakájt kíván helyezni polgármesternek és erre minden eszközt igénybe vesz. A párt tagjai nem riadnak vissza olyan törvénytelenségektől sem, amelyek már megkérdőjelezik a jogállamiságot és a jogbiztonságot Magyarországon.
Érpatakon Orosz Mihály Zoltán fölényes választási győzelmét kívánja meglékelni a fideszes országgyűlési képviselő dr. Simon Miklós, aki 8 osztályos sógornőjét kívánja a polgármesteri székbe ültetni. Célja eléréshez összefogott a helyi cigány kisebbségi elnökkel, aki aljas hazugságokat tartalmazó nyilatkozatokat készített, Simon pedig ezeket a koholt bizonyítékokat felhasználta és benyújtotta a Területi Választási Bizottsághoz abból a célból, hogy
– megsemmisítsék egy teljesen tiszta választás eredményét a fideszes lakáj köztisztviselőkkel teletömött TVB törvénysértő határozata segítségével, és
– lejárassák az ország közvéleménye előtt az érpataki választások tisztaságát, holott több választáson keresztül rutint szerzett profi, szakértő csapat garantálta a választások tisztaságának megkérdőjelezhetetlenségét.
A hazugságok leleplezésére a szavazatszámláló bizottság elnöke, annak helyettesei, jegyzőkönyvvezetői, több delegált és a HVI illetékese is nyilatkoztak a választások tisztaságát bizonyítva. Olyanok is nyilatkoztak, akik Orosz Mihály Zoltán ellenzékének delegáltjai voltak, de istenfélő emberként nem kívántak asszisztálni ekkora mértékű aljassághoz.
A választások tisztaságát kétségbe vonni, és érpatakot az ország közvéleménye előtt lejáratni akaró aljas kísérlet bizonyítékait – amiket bármely jó szándékú ember azonnal átlát – a fideszes lakáj köztisztviselők készpénznek veszik, és gátlástalan módon asszisztálnak a lakossági akarat sárba tiprásához egy település lejáratásához. mert azt hiszik, hogy időleges politikai hatalmukból következően bármit megtehetnek.
Hasonló aljas kísérletek zajlanak országszerte, több olyan településen, ahol a választópolgárok nem a fidesz jelöltjének szavaztak bizalmat. Úgy látszik, ezen városokban, községekben addig akarják szavaztatni a lakosságot, amíg a megfelelő lakájt nem sikerül a polgármesteri székbe juttatni. Ezen tendenciák ellen utolsó leheltünkig harcolni fogunk. Az Érpataki Modell Országos Hálózata frontharcosait nem abból a fából faragták, akik az aljasság láttán meghátrálnak-megrettennek, hanem éppen fordítva: még fokozottabb harci kedvvel a hazugságok leleplezése és a gátlástalan emberek visszaszorítása érdekében harcba indulnak tántoríthatatlanul és megfélemlíthetetlenül.
Felszólítjuk a hazugság és az aljasság erejében hívőket, hogy ezt a nemzetpusztítási tevékenységüket sürgősen hagyják abba, mert felelősségre vonásukat nem kerülhetik el. Ha itt a földön az általuk megteremtett és fenntartott korrupció miatt még reménykednek is, hogy megússzák a nemzet elszámoltatását, Isten előtt mindenképpen felelniük kell.

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.