A nemzetközi ügynökszervezetek mára már a kutyák elnevezésébe is igyekeznek beleugatni!

Számomra, mint az új világrendre nehezen szocializálható állampolgár részére megtisztelő a nemzetközi gondolatrendőrség kitüntetett figyelmessége!
A hazánkban állomásozó egyik (nem a Soros hálózathoz kötődő, de annál mégis sokkal aljasabban és agresszívebben nemzetromboló) rasszista és szélsőséges nemzetközi ügynökszervezet a TEV (Tett és Védelem Alapítvány) gondolat-rendőrsége és véleményterrorista MÉDIAKÁPÓ szolgálata ismét próbálja szocializálni a magyar társadalmat! Elvárás-diktatúrájuk szerint a kutyák elnevezése során a névválasztásában mégsem érvényesülhet a névválasztás (értéksemleges) szabadsága!

HitlerBlondie2

Ezért
1./ az izraeli nagykövetnek azonnal fel kell hívnia Polt Péter Legfőbb Ügyészt és 2./ utasítania kell valamilyen gyűlölet-bűncselekmény miatti soron kívűli nyomozás elindítására, 3./ Érpataknak a nemzeti nyomozó Iroda és a TEK által történő megszállására 4./ a kutya lefoglalására, 5./ Orosz Mihály Zoltán őrizetbe vételére és gyanúsítottkénti kihallgatására, 6./ ezzel párhuzamosan a szabadkőműves páholyfőnökök (Nagymesterek) révén el kell rendelni Orbán Viktor, Lázár János, Áder János és Kövér László szabadkőműves páholyába való azonnali berendelését, 7./ ott utasításba kell adni számukra, hogy azonnal kezdjenek törvényalkotási munkába a Blondi nevű kutyanév használatának megtiltására ennek kellő indokokkal való alátámasztására, hogy a lehető legrasszistább és államellenes bűncselekménynek legyen minősíthető! 8./ Ezt a törvényt soron kívül fogadják el!
9./ Én javaslom nekik, hogy ebbe az új tiltásba egyúttal foglalják bele a gázöngyújtók betiltását és a benzines öngyújtókra való áttérést és a “nemzeti” trafikokban kizárólag a benzines öngyújtók forgalmazását engedélyezését is, mert a gázöngyújtókat választók és az azt használók esetében nagyon rossz áthallás tükröződik és a történelmi emlékezet ápolását kifejezetten aláássa.
Ezeknek az Antikrisztus eljövetelét előkészítő terrorszervezeteknek, média-hadosztályoknak és nemzetellenes ügynökségeknek üzenem, hogy a végső győzelem nem az övék lesz, hanem a Pantokrátor Krisztus Légióié, azaz az igaz Istent szeretőké vagyis a miénk, ahogyan a BIBLIA Szent János apostol jelenéseinek könyvében leírja (19. fejezet 11-21):
Győzelem a vadállat és prófétái felett
11: Ekkor láttam a megnyílt eget, és íme, egy fehér ló, és aki azon ült, annak Hűséges és Igaz volt a neve, és igazságosan ítél és harcol.
(Ez 1,1;Zsolt 96,13) 12: A szeme pedig olyan, mint a tűz lángja, és a fején számos korona. Olyan név van rá írva, amelyet rajta kívül senki sem ismer. (Dán 10,6) 13: Vértől ázott ruhába volt öltözve, és ez a neve: Isten Igéje. 14: Az égi seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. 15: Szájából kétélű kard nyúlt ki, hogy azzal verje meg a nemzeteket. Ő fogja kormányozni őket vasvesszővel, és ő tapossa a mindenható Isten bosszuló haragjának szőlőprését. (Iz 49,2;Zsolt 2,9G; Iz 63,2-3) 16: A ruhája és ágyéka fölé ez van írva: Királyok Királya és uralkodók Ura! (Dán 2,47; MTörv 10,17) 17: Aztán láttam egy angyalt a napban állni, aki hangosan így kiáltott minden madárnak, amely az ég zenitjén repül: »Jöjjetek és gyűljetek egybe Isten nagy lakomájára, 18: hogy királyok húsát egyétek, és vezérek húsát, és erősek húsát, és lovak húsát, és azokét, akik rajtuk ülnek, és valamennyi szabad embernek és szolgának és kicsinynek és nagynak a húsát!«
(Ez 39,4.17-20) 19: Láttam, hogy a vadállat és a föld királyai és a seregeik egybegyűltek, hogy harcra keljenek a lovon ülővel és seregével. (Zsolt 2,2) 20: De a fenevad fogságba esett, és vele együtt az álpróféta, aki a jeleket művelte a színe előtt, amelyekkel elcsábította azokat, akik fölvették a fenevad bélyegét, és akik imádták a képmását. Ezt a kettőt elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vetették. 21: A többieket pedig megölte a lovon ülő kardja, amely a szájából áll ki. A madarak mind jóllaktak a húsukból.
(Ez 39,17.20)

Érpatak, 2017. május 10.

Orosz Mihály Zoltán

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.