Megbízott fideszes lejárató levélre válasz

Érpatak Tisztelt Lakói!

Teljes megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a 4 romboló képviselő (a fidesz által fel nem vállalt Simon Barnabás, Nagy Imréné, Gagna László, vizes Gagna János) érdekében mekkora hazudozásra képes fideszes „szakértőket” vonnak be személyem és 11 éves eredményes munkám lejáratása érdekében. A négy képviselő azt sem tudja, hogy mit ír alá a helyettük idegen személyekkel megíratott november 7-ei szórólapjukon.

A kormányhivatal (jogellenes) döntésére hivatkoznak. Reméljük nem felejtették, hogy ez a dilettánsokból és jó néhány fideszes gazemberből álló kormányhivatal és megyeháza közigazgatási (lakáj)bűnözői azt is merték korábban állítani, hogy

1./ a 2014-es választások törvénytelenül zajlottak Érpatakon és meghozták azt a törvénysértő döntésüket, hogy 2 éve a 2014 októberi választásokat meg kell ismételni, majd ezt a törvénytelenségüket a bíróság korrigálta és megállapította, hogy a Simon Miklós fideszes haverjai és mutyitestvérei súlyosan tévedtek és a választások törvényesen zajlottak és törvénysértő álláspontjukkal ellentétben nem kellett megismételni a választásokat Érpatakon.

2./ Biztosan emlékeznek még arra is, hogy Simon Siklós fideszes haverja Kozma Péter kormányhivatal vezető kiállt egy sajtótájékoztatóra október 5-én Nyíregyházán és azt a becstelenséget is merte kijelenteni, hogy nem volt törvényes a képviselő-testület feloszlatása és így nem lesz választás december 11-én Érpatakon!  Szó szerint azt mondta.

A kormányhivatal bírósághoz fordul,

ha az érpataki képviselő-testület „köti az ebet a karóhoz”

Ekkor a kormányhivatal vezetője Kozma Péter hazudott a sajtótájékoztatón, mert mind a mai napig nem fordult a bírósághoz a kormányhivatal a testület feloszlatásával és a választás kiírásával kapcsolatban. Ezen hazugságával kapcsolatban itt olvashatnak:

3./ Reméljük, hogy azt sem felejtették el, hogy amikor a Simon Miklós fideszes tolvaj haverjai törvénytelenül megpróbálták Érpatak önkormányzatától elrabolni a „Márta néni féle” 10 hektáros legelőt ők akkor is eltévesztették a jogszabályt. De akkor is eltévesztették a jogszabályt, amikor az Érpatak Önkormányzatától elrabolt 10 hektáros legelőt oda adták az éhes és telhetetlen Simon család juhász tagjának Simon Barnának. Hála Istennek, a bíróság akkor is korrigálta a gazemberségüket és így vissza tudtuk szerezni a Simon banda által elrabolt Márta néni féle önkormányzati legelőt.

Novenber 7-én kelt szórólapjukon azt hazudják, hogy nem számoltunk el a munkaügyis támogatásokkal, ezzel ellentétben az igazság az, hogy mi minden támogatást törvényesen használtunk fel és mindennel elszámoltunk a munkaügyi központ felé, az más kérdés, hogy Simon Miklós fideszes bűntársai lejárató kampány céljából ismét megpróbálják törvénytelenül akadályozni az érpataki közmunkaprogramot. Céljuk ezzel, hogy a 11 éves sikeres és eredményes munkámat befeketítsék. Ha a fideszes munkaügyi központ Simonék kampánya miatt bizonyos támogatásokat ideiglenesen visszatartja, akkor nem kell aggódni, mert majd kifizetik utólag kamatokkal növelt összegben. Tudják mi mindig megvédtük Érpatak érdekeit és a jövőben is ezt fogjuk tenni, ha december 11-én bizalmat szavaznak és segítenek megtisztítani a képviselő-testületet a romboló, önmaguknak havi 50 ezer Ft-ot követelő, és a saját zsebükre játszani akaró alkalmatlan képviselőktől és éhes képviselőjelöltektől.

Néhány fontosabb hazugságuk cáfolata:

1./ Karakó László nem a közmunkaprogram miatt jött ki, hanem azért, hogy megpróbálja rávenni a testületi tagokat arra, hogy saját testületi döntését minősítse törvénytelennek, megkönnyítve ezáltal a kormányhivatal ostoba álláspontjának képviseletét, de hála Istennek ezt nem sikerült a négy romboló képviselőnek felismerni és szokásukhoz híven felálltak és ott hagyták az ülést, mert a munkaügyis támogatások kapcsán hozott törvénysértő határozatok megfellebbezéséről nem akartak dönteni, mert azt én hoztam elő és akkor még nem ismerték Simon Miklós elvárását.

2./ Hazugságukkal ellentétben a kéthavi bérelőleget csak március 1 előtt lehetett igényelni és akkor nagyon jól álltunk, mert megtakarítással rendelkezett az önkormányzatunk, így fel sem merült az előleg szükségessége. Egyébkén a bérelőleg típusú segélyt szinte egyedülálló módon Érpatak Önkormányzata nem vette igénybe.

3./ A Budapesti tüntetés 2016 október 7-én volt s a vizsgálat eredménye október 21-én kaptuk meg így október 7-én arról nem is tudhattunk.

4./ A Magyar Államkincstár semmilyen bizalmat nem vont meg, hanem éppen fordítva történt: én és a jegyző hatalmaztam fel egy szerződés révén a kincstárt, hogy utalhassa közvetlenül a dolgozóink számlájára a béreket, ha mi nem engedjük, akkor a kincstárnak először kötelező lett volna hozzánk utalni s utána nekünk kellett volna tovább utalni a fizetéseket, mi pedig engedélyeztük az ettől való eltérést, annak érdekében, hogy a közmunkások minél hamarabb hozzájussanak a saját jól megérdemelt bérükhöz.

5./ A négy romboló képviselő akármit hazudozik, az igazság az, hogy az elmúlt 2 évben ők négyen  a 7 fős testületben felül kerekedtek és szinte minden az ő akaratuk-gáncsoskodásuk szerint történt: igazán ezért nem sikerült haladnunk úgy ahogyan az előző 9 évben és az ő akadályozásuk miatt történtek a fizetések kapcsán a csúszások és nagyon nehezen sikerült megakadályoznunk, hogy ne taszítsák csődbe Érpatakot. Rossz belegondolni, de azért néhány pillanatra gondoljanak bele, hogy ezek a romboló képviselők egy ideje többségbe kerültek a testületben és ekkor rögtön a saját bérüket akarták felemelni 50 ezer Forintra és már majdnem csődbe taszították Érpatakot, mit tennének ezek ha kezükbe kerülne a település irányítása.

6./ Sajnáljuk, hogy ilyen fölösleges dolgokkal terhelik és próbálják Önöket félrevezetni, hogy hogyan történik az utalás: 11 éves polgármesterségem óta mindig a főszámláról történik a bérkifizetés, hiszen az összes bért a kincstár egy csomagban utalja a dolgozók (óvónők, dajkák, mezőőrök, tanyagondnok stb) bérével és ez a csomag nem tehető át a közmunkások alszámlájára, ugyanis az óvónők, dajkák stb. bére nem utalható a közmunkások alszámlájáról.

7./ Minden közmunkásnak, akinek van élő szerződése a.) annak dolgoznia kell és b.) addig, amíg meg nincs szüntetve a szerződése, addig jár neki a szerződése idejére a munkabér.

8./ A fellebbezést azért szavazták meg mert tudták, hogy a munkaügyis határozat törvénysértő és csak a polgármesteri tisztségre teljesen alkalmatlan és a fidesz által fel sem vállalt Simon Barna és haszonleső bandájának (választásokat megelőző) polgármester- és képviselőjelölti kampányát szolgálja.

9./ Senki nem akarja és nem is tudja Istent kisajátítani, ugyanis Isten kisajátíthatatlan, és ilyen ostobaságot csak az írhat le, akinek semmi fogalma nincs az Istennel való kapcsolatról és a hozzá való imádságról.

10./ Mi is kérjük Önöket, hogy a választásokig rendszeresen imádkozzanak a mindenható Istenhez, ugyanis ilyen fokú aljasság, hazugság és gonoszság esetén ez az egyik legjobb ellenszer, és elsősorban az Isten, másodsorban pedig az Önök hatékony segítségével lehet igazán megtisztítani december 11-én a képviselő-testületet, ugyanis soha ne feledjék, hogy „Isten az igaz ügyet nem hagyja el!”

 

Érpatak, 2016. november 10.

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
polgármester, polgármester-jelölt

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.